אודות המחלקה לאיכות הסביבה – עיריית ירושלים

המחלקה לאיכות הסביבה

​המחלקה לאיכות הסביבה אחראית ליישום מדיניות העירייה בתחום איכות הסביבה. המשרד לאיכות הסביבה מנחה את המחלקה מבחינה מקצועית והוא אף מממן את כל תקציב פעולות המחלקה.

מתן תשומה מקצועית לרשות הרישוי ולוועדות התכנון, באמצעות תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות, כדי למנוע היווצרות מפגעים ומטרידים לסביבה.

טיפול בבעיות זיהום אוויר ורעש, הנובעות משימוש בלתי מבוקר באמצעים טכנולוגיים מודרניים בתעשייה, בעסקים בתחבורה ובבנייה, תוך הפעלת ציוד ניטור מתוחכם. ופיקוח ובקרה על תעשיות בנושאים של פליטות מזהמים, שפכים תעשייתיים, פסולת תעשייתית, פסולת רעילה וטיפול בחומרים מסוכנים.

טיפוח שטחים פתוחים ושמירה על הנוף ופיקוח על השימוש בחומרים רעילים ומסוכנים, והשתלבות במערך החירום העירוני בטיפול בתקריות הנובעות משימוש בחומרים אלו.

הטיפול בבעיות קרינה סביבתית: גז ראדון וקרינה אלקטרומגנטית, כולל ניטור סביבתי במוסדות עירוניים ומתן חוות דעת, מתן חוות דעת בתחום רישוי עסקים.

הגברת המודעות לאיכות הסביבה, באמצעות פעילויות חינוך והסברה בבתי ספר ובציבור הרחב. וטיפול בשילוט עסקים ושילוט הכוונה בעיר, באמצעות הכנת חוות דעת והשתתפות בצוות הקובע את מדיניות השילוט בעיר.

איסוף מידע, הכנת חוות דעת וביצוע סקרים ומחקרים בעיר בתחומי איכות הסביבה. ייזום פרויקטים בתחום איכות הסביבה, טיפול באכיפת חוק שמירת הניקיון וייזום חוקי עזר עירוניים חדשים להגנה על הסביבה. 

פניות ציבור בנושא איכות הסביבה:

פנייה טלפונית באמצעות מוקד 106, (יש לשמור את מספר הפנייה למעקב).

בנושאי אישורי המחלקה לאיכות הסביבה לבקשות להיתר בנייה ולטופס 4-תעודת גמר

יש לפנות לעמירם רותם – 02-6296475 ובתאום טלפוני ללודמילה סנין - 02-6297879/1.

אישור המחלקה למתן תעודת גמר בנושא פסולת בניין ועודפי עפר

יש לפנות אל עמי קפלן בימים: ראשון, שלישי וחמישי בין השעות: 11:15-9:30,
טלפון: 02-6296473.


פרטי התקשרות

 • תפקיד:

  מנהל המחלקה - גיל רייכמן

 • טלפון:

  02-6297879 (לפי נתב שיחות)

 • טלפון נייד:

   

 • פקס:

  02-6296475

 • דוא"ל איש קשר:

   

 • לינק ראשי

 • תיק תושב

  כן

 • שעות פעילות:

   

 • רחוב:

  כיכר ספרא,6019

 • מס' בית:

  13

 • הערות:
חזור