משרות בירושלים

אנו מזמינים מעסיקים לפרסם אצלנו.
ומחפשי עבודה מוזמנים להשתלב בעבודה באמצעות מאגר משרות איכותי, מהיר ונוח.

 

בקשה לפרסום משרה, ו/או שליחת קורות חיים בבקשה לפנות לגב' עדי זקן - לדוא"ל לחצו כאן

 

הערה חשובה​ ​ ​

מובהר בזה כי עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה לא יהיו צד בין מציע העבודה ובין מחפש העבודה, וכי לא יחויבו בכל אחריות כלפי המציעים או מחפשי העבודה מכוח חוק ו/או על פי כל דין.
עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לספק עבודה למחפש העבודה ו/או דורשי עבודה למציעי העבודה, ואיננה צד להסכם כלשהו אשר ייערך בין מציעי העבודה ודורשי העבודה.

 

לרשותכם מאגר משרות פנויות בירושלים: