החטיבה לקידום נוער וצעירים - עיריית ירושלים

החטיבה לקידום נוער וצעירים

​​​​​​​​​החטיבה לקידום נוער וצעירים בירושלים הוקמה במטרה לאתר ולטפל בבני נוער וצעירים הנמצאים בסיכון ו/או המנותקים מהחברה והחיים בשוליה. האיתור, יצירת הקשר ותכניות ההתערבות אמורות לסייע לאוכלוסיות היעד להשתלב בחיים הנורמטיביים ולהעבירם מהשוליים למרכז.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

מדיה חברתיתמדיה חברתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/kidumNoar/Pages/social_media.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/Notebook37051/PublishingImages/mobile22.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מרכזי שירות לנוער וצעיריםמרכזי שירות לנוער וצעיריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/kidumNoar/Pages/Service_Centers.aspx<img alt="" src="/Residents/Education/kidumNoar/PublishingImages/kidum3.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
קידום, שיקום, תמיכה - קש"תקידום, שיקום, תמיכה - קש"תhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/kidumNoar/Pages/Programs_and_services.aspx<img alt="" src="/Residents/Education/kidumNoar/PublishingImages/kidum12.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

צחי גולןמנהל החטיבה לקידום נוער וצעירים https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/kidumNoar/Pages/Business_Card_Promotion_Youth.aspx02-6246954 מענה טלפוני בימים ראשון עד חמישי בין השעות: 8:00 - 15:00 קבלת קהל בזימון תור מראש בלבדשאול אדלר,472