ביקור סדיר והטיפול בפרט – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : חינוך : ביקור סדיר

ביקור סדיר והטיפול בפרט   

​​​יחידת ביקור סדיר מטפלת במקרי היעדרות מבית הספר באופן תדיר, פועלים מכח חוק למוד חובה 

היחידת טיפול בפרט: אחראית על רישום תלמידים בשלבי המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים ושירות לתלמידים העוברים והעוזבים אותה.

לא
2

קצין ביקור סדיר - תפקידיו

ביקור סדיר של תלמידים בגני הילדים ובתי הספר על פי חוק לימוד חובה ומניעת נשירה של תלמידים ממערכת החינוך והחזרתם למסגרת חינוכית מתאימה במקרה הצורך.

קציני ביקור סדיר פועלים בעיר לפי חלוקה גיאוגרפית לבתי ספר. 

פעילות קצין ביקור סדיר:

איתור תלמידים -נושרים ו/או בסכנת נשירה, איתור תלמידים אשר לא ביצעו רישום למוסד חינוכי או שאינם משובצים בבתי הספר ע''פ נתוני משרד החינוך ומנח''י.

קב''ס טיפול בפרט משמש כתובת לפניות התלמידים, הוריהם ולצוותי בתיה''ס כגורם מקצועי מתווך, מטפל ומייעץ. מקיים קשרי עבודה עם צוותים מקצועיים בבתי הספר, מקיים ביקורי בית במידת הצורך.

במסגרת תפקידו יש לקב''ס סמכות לאכוף את חוק לימוד חובה במקרה הצורך כאשר תלמיד/ה אינו מבקר סדיר בביה''ס ללא סיבה מוצדקת.​

חזור לראש הדף >>
3

פעילות לפי חלוקה גיאוגרפית

טבלת קציני ביקור סדיר לפי בתי ספר

שם הקב"ס אירנה קופרמן  רוחמה נאוה אורן מנחם ברקוביץ שלומית כהן רחל עמדי יהלום ענת שלומית יושעי שירה גולדמן 
           
טלפון: 6296568 6296686 6296674 6296673 6295411 6296642   6296658 6297503 6296665 
                    
  ליד"ה צביה ירושלים אולינה דה רוטשילד חכמי לב גימנסיה מכללת אורט אנקורי פסגת זאב ליידי דיוויס פלך 
  חוות הנוער צביה יצירתית אולפנת פ"ז אגדלך אורט פלך דרור ליפתא מקיף זיו אולפנת חורב דנמרק 
על יסודי אקדמיה למוסיקה קשת חוש"ן מל"ד קדמה אורט מינקוף מדרשיית עמליה נווה רוחמה גבעת גונן 
  מדעים ואומניות מעלה ערב פרוייקט יוב"ל שפ"ע מקור חיים אורט רמות   בויאר בית שולמית מדרשיית הרטמן 
  הניסויי סמינר שושנים    אורט בית הערבה      דרכי שרה רעות 
                      
  יאנוש קורצ'אק אילן רמון אהבת ישראל בנות חמ"ד עיר גנים ממ"ד גבעת מרדכי ראשית* גילה א' פ.זאב מז' א' נועם פ"ז בנות ממ"ד יהודה הלוי 
  יד המורה עופרים רוטשילד זלמן ארן  ת"ת מוריה אגרון גילה ב' מאוחד פ.זאב מז' ב' נועם קמ"ש בנות* דו לשוני 
יסודי פרנקל קשת מוריה בנות גאולים ת"ת מורשה גואטמלה אריאל גילה ג' תל"י פ. זאב צפון נועם רמות בנות גבעת גונן 
  בית הכרם המכיל קטמון חב"ד בית חנה ברנדט* פולה בן גוריון השלום גילה תל"י פ.זאב מערב נועם רמות בנים ממ"ד אפרתה 
  חט"צ בית הכרם     ממ"ד פ"ז מזרח  היובל יד אשר בנים רמת שרת חורב בנות ממ"ד מקור חיים 
  הניסויי     פ.זאב מרכז   כרמים ג. רם יד אשר בנות יפה נוף חורב בנים חב"ד חיה מושקא 
        הניסויי ארגנטינה   תל"י בית וגן   נווה עציון*   איתן תלפ"ז* 
                    
שונות עולי ברה"מ עולי צרפת   עולי אתיופיה   וע' התמדה יסודי פרוייקט היל"ה       
חינוך מיוחד ארזים שלווה ברושים נעורים תדהר ביה"ח הדסה רעים ניצנים בית הצייר שמע 
  שבילים ג. זאב בן יהודה קרן אור אמירים פויירשטיין הדביר החדש נווה צבי רעות-אור שלום בית רחל שטראוס אלי"ן 
                      

 

פריסת קב"ס לפי בתי ספר
מאור צמח משה לורברבוים  דוד אטיאס אושרת שלומי בירנבאום  מיכל מ"מ 
       
6296467
6296853 6296669 6297783 
            
ישיבת חורב ישל"צ ארץ הצבי מסורתי רנה קאסן סליגסברג 
אולפנא  לאומנויות בנ"ע פ"ז ישיבת קרית-נוער מקיף גילה אור תורה בנים תיכון אומנויות 
מרכז נוער מ"מ תיכון הרטמן ישיבת נועם הימלפרב אור תורה בנות הדמוקרטי 
מרכז נוער דתי חדוות התורה ישיבת נתיב מאיר בית אולפנה תיכון אדם   
בית חינוך מכון לב נשמת התורה     
תורני חומת שמואל ממ"ד פסגת דוד ממ"ד דרור לוריא רמות אלון רמת מוריה 
ממ"ד עמיטל נועם פ"ז בנים ממ"ד גילה ב' סאלד ממ"ד רמות ב' קשת תלפ"ז  
ת"ת ארץ המוריה מאור התורה מימון* נער ישראל-חב"ד גילה ממ"ד דוגמא עוזיאל אדם הניסויי החדש-ממ"ד 
ארץ המוריה בנות ממ"ד הרובע אהבת ישראל בנים הר נוף בנות*    
נועם חומת שמואל ממ"ד גוננים   הר נוף בנים*     
     נועם קמ"ש בנים    
         
    פנימיות חינוך ביתי "יד ביד"   
בי"ח עין כרם ויצ"ו בית הכרם אלונים  אילנות יובלים דקלים 
בית חינוך עיורים ביה"ח שערי צדק  מרכז שיקום נוער טנא בני ברית המעיין 
חזור לראש הדף >>
6

מידע להורים

חובת ההורים לשלוח את ילדיהם לבית הספר בגילאי לימוד חובה מעוגנת ב''חוק לימוד חובה'' התש''ט-1949.

באלו מקרי היעדרות יש צורך בדיווח לקצין ביקור סדיר?

היעדרות מסיבה בלתי מוצדקת:

במקרה שתלמיד אינו מגיע סדיר לביה''ס, חייב ביה''ס/הורה לדווח לקצין ביקור סדיר. הורים שקשה להם להתמודד עם חוסר מוטיבציה שלו להתעורר, יפנו למחנכת או ליועצת ביה''ס  ובהתאם לשיקול דעתם יעזרו בקצין ביקור סדיר.

היעדרות מטעמים רפואיים:

תלמיד הנעדר מלימודיו לרגל מחלה למעלה מ-5 ימים יביא אישור רפואי. עד 5 ימי היעדרות, יביא אישור מאחד ההורים. ביה''ס יברר את סיבת ההיעדרות כבר ביום השלישי להיעדרות. תלמיד שנעדר לרגל מחלה, באישור הוריו, יותר משתי פעמים בשליש אחד, יהיה חייב להביא אישור רפואי על כל היעדרות נוספת בגין מחלה, אפילו היא של יום אחד. במקרה של תלמיד הנעדר/ מאושפז לתקופה ממושכת, יש להקפיד ולשמור על קשר עם מחנך הכיתה לשם השלמת החסר הלימודי ולצורך שילובו לאחר ההיעדרות. תלמיד הנעדר מסיבות בריאותיות לתקופה של חודש וחצי לפחות זכאי לקבל שעות לשיעורי עזר כדי להתגבר על הפערים הלימודיים, כדי לקבל שעות אלו יש לפנות לביה''ס בצירוף תעודות רפואיות וציון תקופת המחלה.

היעדרות מסיבת נסיעה/אירוע מיוחד:

מתוקף חוק לימוד חובה, הורה שבנו נעדר מסיבות נסיעה ואו אירוע מיוחד חייב לדווח על כך בכתב למנהל ביה''ס. במקרים של נסיעה לחו''ל יש לקבל אישור מוקדם ממנהל ביה''ס וממנהל המחוז. הורים שלא יפעלו בהתאם לנוהל, יקחו על אחריותם את האפשרות שלא יאשרו לבנם לצאת מהארץ.

 

חוזרי מנכ"ל בנושאי מניעת נשירה וביקור סדיר:

מניעת נשירה חוזר מנכ"ל מיוחד ז' תשנ"ה

חינוך ביתי נהלים

אקלים בטוח וצמצום אלימות

הוראות הביקור הסדיר

מתן סיוע לימודי לתלמידים חולים

הקשר של ביה"ס עם הורים פרודים או גרושים

נוהל הרחקת תלמידים לצמיתות

חזור לראש הדף >>
7

צור קשר

טבלת בעלי תפקידים:
שם עובד​תפקידטלפון​        דוא"ל
יצחק אלקיים
מנהל
המחלקה​
02-6297783​

ELITZHAK@jerusalem.muni.il

יאור אליסמזכירת המחלקה

02-6297783

yalis@jerusalem.muni.il

אטיאס דוד​קצין ביקור סדיר02-6296853

Atdavid@jerusalem.muni.il

ברקוביץ מנחם​קצין ביקור סדיר​02-6295411

brmenachem@jerusalem.muni.il

גולדמן שירהקצינת ביקור סדיר02-6296665

glshira@jerusalem.muni.il

לוי סלמן ענתקצינת ביקור סדיר02-6296658slanat@jerusalem.muni.il
טגאי אורןקצינת ביקור סדיר02-6296669

tgoren@jerusalem.muni.il

יהושע בת שבעקצינת ביקור סדיר​​​02-6296163​

ysbatsva@jerusalem.muni.il

יהלום עמדי רחל​קצינת ביקור סדיר02-6296670

yhrachel@jerusalem.muni.il

יושעי שלומית​קצינת ביקור סדיר02-6297503​

ysshlomit@jerusalem.muni.il

כהן שלומית​קצינת ביקור סדיר​​02-6296642

chshlomit@jerusalem.muni.il

לורברבוים משה​קצין ביקור סדיר​02-6296652

lrmoshe@jerusalem.muni.il

צמח מאור​קצין ביקור סדיר​​02-6296467

tzmaor@jerusalem.muni.il

קופפרמן אירנה​קצינת ביקור סדיר02-6296568kfirena@jerusalem.muni.il
רחבי יפית​קצינת ביקור סדיר02-6296686

rhyafit@jerusalem.muni.il

שלומי אושרת​קצינת ביקור סדיר02-6295541

SHOSHRAT@jerusalem.muni.il

שרעבי רויטל​קצינת ביקור סדיר02-6296671

srevital@jerusalem.muni.il

רוחמה אוטגרגוסטקצינת ביקור סדיר02-6296686otruhama@jerusalem.muni.il

 

טיפול בפרט

לוי דורית​אחראית יעוץ והכוון ממ"ד02-6297782

lvdorit@jerusalem.muni.il

שבו יעל​אחראית יעוץ והכוון ממ"ד​

02-6296636

sbyael@jerusalem.muni.il

 

 

 

 
חזור לראש הדף >>