חינוך יסודי – עיריית ירושלים

חינוך יסודי

מערכת החינוך היסודי מאופיינת במגוון רחב של בתי ספר בעלי שונות בהרכב החברתי-תרבותי של אוכלוסיית תלמידיהם ובמגוון זרמים ואידיאולוגיות חינוכיות.

כל בית ספר יסודי בעיר ירושלים פועל על מנת לתת מענה דיפרנציאלי, תואם רצונות, כישרונות, אינטילגנציות ותחומי עניין של תלמידי הקהילה אותו הוא משרת.

בתי ספר היסודיים מאורגנים על פי רוב באזורי רישום לפי מרחבים גיאוגרפיים עם זיקה בין בית הספר לאזור המגורים (נגישות, בטיחות, סביבה חברתית)


השירות לתושבי העיר ולבתי הספר מספק מענה בתחומים הבאים:

  • רישום ושיבוץ לבתי הספר
  • ארגון פיזי ולוגיסטי במוסדות החינוך כולל ניהול מערך השיפוצים בבתי הספר.
  • הפעלת מערך המזכירות ואבות הבית של בתי הספר היסודיים.
  • אחריות על הניהול העצמי של בתי הספר היסודיים.
  • אחריות על מערך הטיפול בפרט וליווי תלמידים מאתגרים בבתי הספר .
  • הצמחת מוסדות חדשים על פי ביקוש התושבים.
  • הטעמת תכניות חינוכיות עירוניות.
     

ליצירת קשר - לחצו כאן

 

לשאלות בנושא רישום תלמידים לכיתה א' יש לפנות למחלקת רישום תלמידים

למוקד תמיכה רישום לשנת תש"פ - לחצו כאן

לרישום מקוון - לחצו כאן

 

פרטי עובדי המחלקה:

לבנה ניסים –  nslevana@jerusalem.muni.il
חן מויאל- amhem@jerusalem.muni.il
גלית כהן – cogalit@jerusalem.muni.il

טלפונים: 6297851,6297776,6297741, פקס: 02-6295287

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

 

 

עדי קורן בילבסקיממונה על החינוך היסודיhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/SsecondaryEducations/Pages/Business_Card.aspx02-6296058BLADI@jerusalem.muni.ilמענה טלפוני ימים ראשון עד חמישי בין השעות 9:00 עד 13:00 קבלת קהל בזימון תור מראש בלבדכיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/ArnonaLeaveAsset.aspx">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הרשמה לכיתות ז'הרשמה לכיתות ז'https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/reg_SEVENTH_heb.aspx05/01/2019 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך<a href="https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Schools/RishumSchools/?utm_source=HebrewSite&utm_medium=referral&utm_campaign=SeventhGrade" target="_blank">https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Schools/RishumSchools/</a>
הרשמה לכיתה א'הרשמה לכיתה א'https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/reg_FIRST_heb.aspx05/01/2019 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך<a href="https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Schools/RishumSchools/?utm_source=HebrewSite&utm_medium=referral&utm_campaign=FirstGrade" target="_blank">https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Schools/RishumSchools/</a>
הרשמה לגני ילדיםהרשמה לגני ילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/reg_kinder_heb.aspx05/01/2019 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך<a href="https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Ganim/RishumGanim/?utm_source=HebrewSite&utm_medium=referral&utm_campaign=RishumGanim">https://jerrishum.jerusalem.muni.il/Ganim/RishumGanim/</a>
ימים פתוחים וערבי הורים בחינוך היסודי - לשנה"ל תש"פימים פתוחים וערבי הורים בחינוך היסודי - לשנה"ל תש"פhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/open_-day.aspx14/11/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
בית ספר מהחלומותבית ספר מהחלומותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/dreams_come_true.aspx07/11/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
האם למידה מהנה כמו משחק?האם למידה מהנה כמו משחק?https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/hear_education.aspx21/04/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך