​הנחיות לחיפוש גני ילדים

כדי לבצע חיפוש גני ילדים יש להכנס לחיפוש מתקדם.

 

איתור גן לפי מאפייני הגן

סימון בחירה לפי מאפייני הגן           בחירת שלבי הגיל             בחירת הפיקוח             רישום כתובת הגן            לחיצה על חיפוש

 

איתור גנים לפי כתובת מגורים

סימון בחירה לפי כתובת מגורים           בחירת שלבי הגיל             בחירת הפיקוח             לחיצה על חיפוש

 

רשימת הגנים שתופיע היא רשימת הגנים הפתוחים לרישום באזור מגוריך.
גן שאינו ברשימה אינו שייך לאזור המגורים למעט גן על אזורי.


הנחיות לחיפוש גני ילדים

כדי לבצע חיפוש גני ילדים יש להכנס לחיפוש מתקדם.

 

איתור גן לפי מאפייני הגן

סימון בחירה לפי מאפייני הגן           בחירת שלבי הגיל             בחירת הפיקוח             רישום כתובת הגן            לחיצה על חיפוש

 

איתור גנים לפי כתובת מגורים

סימון בחירה לפי כתובת מגורים           בחירת שלבי הגיל             בחירת הפיקוח             לחיצה על חיפוש

 

רשימת הגנים שתופיע היא רשימת הגנים הפתוחים לרישום באזור מגוריך.
גן שאינו ברשימה אינו שייך לאזור המגורים למעט גן על אזורי.