אגף החינוך – עיריית ירושלים

 

 

רישום למוסדות חינוך רישום למוסדות חינוך https://www.jerusalem.muni.il/Lists/Plazma/DispForm.aspx?ID=107<img alt="" src="/Residents/Education/PublishingImages/registration_2018/plazma_rishoom.jpg" style="BORDER:0px solid;" /><a href="/Residents/Education/Pages/Default.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Default.aspx</a>False

רישום מוצלח לתשע"ח

הרשמה למוסדות חינוך

 

 

 

 

רישום לגני ילדים תשע"טרישום לגני ילדים תשע"ט​ ​הרישום החל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018) ויימשך עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח (6בפברואר 2018) ויתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט לאורך כל תקופת הרישום.15/01/2018 22:00:00<img alt="" src="/Residents/Education/PublishingImages/registration_2018/1.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RegestrationGanim.aspx<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Registration_System.aspx</a>
רישום לכיתה א' תשע"טרישום לכיתה א' תשע"ט​ ​הרישום החל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018) ויימשך עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח (6בפברואר 2018) ויתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט לאורך כל תקופת הרישום.15/01/2018 22:00:00<img alt="" src="/Residents/Education/PublishingImages/registration_2018/2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RegestrationKitaA.aspx<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/Registration_System.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Registration_System.aspx</a>
רישום לכיתה ז' תשע"טרישום לכיתה ז' תשע"ט​ ​הרישום החל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018) ויימשך עד יום שלישי טו' בשבט התשע"ח (31 בינואר 2018) ויתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט לאורך כל תקופת הרישום.15/01/2018 22:00:00<img alt="" src="/Residents/Education/PublishingImages/registration_2018/3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RegestrationKitaZ.aspx<a href="/Residents/Education/Notebook24828/Register_z_mm/Pages/Registration_System.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />Registration_System.aspx</a>

חינוך בירושלים


 

 

גני ילדיםגני ילדים<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Colors.jpg">Colors.jpg</a><p>​רשימת גני ילדים, מידע להורים על מהלך השנה בגן, <a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx">תוכנית ציל"ה</a>, מידע על הרישום ועוד...</p>
חינוך יסודיחינוך יסודי<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/School_yesodi2.jpg">School_yesodi2.jpg</a><p>​<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/Schools_List/Pages/default.aspx">רשימת בתי ספר יסודיים,</a> צהרונים <a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/ZillaAB/Pages/default.aspx">לכיתות א'-ב'</a>.</p>
חינוך על יסודיחינוך על יסודי<a href="/Residents/Education/Notebook24828/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Al_Yesodi_2.jpg">Al_Yesodi_2.jpg</a><p><a href="/Residents/Education/Notebook24828/Notebook7665/Pages/Default.aspx">מדריך לכיתות ט'</a>, <a href="/Residents/Education/Notebook24828/Pages/PageSite_7716.aspx">התנדבות ומחוייבות אישית</a>, <a href="/Residents/Education/Notebook24828/Pages/PageSite_7716.aspx">תוכניות הכיתות העל אזוריות</a>, <a href="/Residents/Education/Truancy/Pages/Default.aspx">ביקור סדיר</a>.​</p>
תוכניות חינוכיותתוכניות חינוכיות<a href="/Residents/Education/Educational_programs/Pages/default.aspx">default.aspx</a>default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Al_Yesodi_1.jpg">Al_Yesodi_1.jpg</a><p><font face="Arial" size="2"><a href="/Residents/Education/Educational_programs/ScienceandTechnology/Pages/default.aspx">מדע וטכנולוגיה</a>, <a href="/Residents/Education/Educational_programs/Thereare/Pages/default.aspx"><font color="#0066cc" face="Arial" size="2">חינוך לקיימות</font></a><font face="Arial" size="2">, </font><a href="/Residents/Education/Educational_programs/CulturalProgram/Pages/default.aspx">היתרון ירושלמי תוכנית תרבות</a>, <a href="/Residents/Education/Educational_programs/Theatre/Pages/default.aspx">סל תרבות</a>, <a href="/Residents/Education/Educational_programs/Time/Pages/default.aspx">זמן ירושלים</a>.</font>​</p>
חינוך מיוחדחינוך מיוחד<a href="/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Homework.jpg">Homework.jpg</a><p><a href="/Residents/Education/SpecialEducation/Notebook8576/Pages/Default.aspx">מסגרות החינוך המיוחד</a>, <a href="/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/Section10034.aspx">מערכת החינוך המיוחד</a>, <a href="/Residents/Education/SpecialEducation/Pages/Section10036.aspx">היועצים הפסיכולוגיים. </a></p>
מרכז פסג"ה מנח"ימרכז פסג"ה מנח"י<a href="/Residents/Education/TrainingCenter">TrainingCenter</a>TrainingCenter<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/TrainingCenter/mercaz.jpg">mercaz.jpg</a><p>​מרכז לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה.</p>
קידום נוערקידום נוער<a href="http://www.knoar.jerusalem.muni.il/" target="_blank">http://www1.knoar.jerusalem.muni.il/</a>http//www1.knoar.jerusalem.muni.il/<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/visitors/visitors2.jpg">visitors2.jpg</a><p>​איתור וטיפול בבני נוער וצעירים הנמצאים בסיכון ו/או המנותקים מהחברה והחיים בשוליה. </p>
חינוך במגזר הערביחינוך במגזר הערבי<a href="/ar/Education/Pages/Default.aspx">Default.aspx</a>Default.aspx<a href="/SiteCollectionImages/PicLobby/Education/Arab_education.jpg">Arab_education.jpg</a><p>מידע אודות חינוך מזרח העיר בשפה הערבית. רשימות גני ילדים ובתי ספר, חינוך מיוחד, ההיתרון הירושלמי - תוכנית תרבות.</p>

 

עכשיו בחינוך


 

 

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registrationרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"ט<p>​<span lang="HE" dir="rtl">לקראת רישום לכתות א' לשנת הלימודים תשע"ט יתקיימו ימים פתוחים וערבי הורים בבתי הספר היסודיים</span></p><p><span lang="HE" dir="rtl">לשירותכם נפתח מוקד תמיכה ברישום, <a href="/Residents/Education/Pages/PageSite_11265.aspx"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">לפרטים היכנסו!</font></span></a></span></p>19/12/2017 22:00:00
ימים פתוחים וערבי הורים לבתי הספר העל יסודייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Notebook24828/Pages/OpenDays.aspxימים פתוחים וערבי הורים לבתי הספר העל יסודייםחינוך<p>ערבי הורים וימים פתוחים לרישום לכיתה ז' בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי לשנת הלימודים תשע"ט</p>19/12/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
רישום לצהרוניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RishumTzaharon.aspxרישום לצהרוניםחינוך<p>​​רישום לצהרון ייעשה עם קבלת השיבוץ לגן הילדים. <br>בעת קבלת השיבוץ, ישלח קישור (לינק) לרישום.</p>17/01/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
בשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/GivaTzafatit.aspxבשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמותחינוך<p>​ראש העיר ברקת על פתיחת הממ"ד וחטיבת הביניים הממלכתית והחדשנית: "אנחנו קשובים להורים, נענים לביקושים העולים מהשטח ומשתמשים במודלים ייחודים במערכת החינוך"</p>17/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
ביטוח תאונות אישיות לתלמידיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/Accidentinsurance.aspxביטוח תאונות אישיות לתלמידיםחינוך<p>​הודעה בנושא ביטוח תאונות אישיות עבור תלמידים בהתאם לדרישות משרד החינוך</p>27/11/2017 22:00:0028/11/2017 18:00:00ללא תאריך
רישום לגני ילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Registerרישום לגני ילדיםחינוך<p>​הרישום יחל ביום רביעי א' בשבט התשע"ח (17 בינואר 2018) ויימשך עד יום שלישי כ"א בשבט התשע"ח (6בפברואר 2018) ויתבצע לאורך כל תקופת הרישום  אך ורק <a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx" target="_blank">במערכת הרישום באתר האינטרנט  </a>- <a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/Registration_System.aspx"><span style="text-decoration:underline;">לחץ כאן</span>.</a></p><p><span lang="HE" dir="rtl">לשירותכם נפתח מוקד תמיכה ברישום, <a href="/Residents/Education/Pages/PageSite_11265.aspx"><span style="text-decoration:underline;"><font color="#0066cc">לפרטים היכנסו!</font></span></a></span></p>02/12/2017 22:00:00
נפתחה ההרשמה לבתיה"ס ולגנים לשנת תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Registration_kindergartens_schools.aspxנפתחה ההרשמה לבתיה"ס ולגנים לשנת תשע"טחינוך<p>​אנחנו גאים להכריז על פתיחה חסרת תקדים של שישה בתי ספר חדשים ברחבי העיר לטובת הציבור הפלורליסטי. ביניהם: יסודי ממ"ד בגבעה הצרפתית, יסודי ממ"ד מכיל ומשלב בקטמון וחט"ב במודל היי-טק חדשני ברמות. <a href="/Residents/Education/Pages/Default.aspx" target="_blank">למידע ולהרשמה לחצו כאן </a></p>17/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
חינוך ירושלמי מוביל: שבעה בתי ספר חדשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Jerusalem_Education.aspxחינוך ירושלמי מוביל: שבעה בתי ספר חדשיםחינוך<p>​ממשיכים לפתח את החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בעיר, בבתי ספר מכילים ומשלבים תוך נקיטת גישה חדשנית בחינוך. ראש העיר ברקת: "יש ביקוש אדיר לחינוך הירושלמי המצוין ופריחה של משפחות צעירות בעיר"</p>23/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
בג"ץ לאוצר ולמדינה: הציגו מתווה למחסור אלפי כיתות הלימוד בי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Bagatz_classrooms.aspxבג"ץ לאוצר ולמדינה: הציגו מתווה למחסור אלפי כיתות הלימוד בי-םחינוך<p>​ילדי ירושלים ניצחו: בהחלטה תקדימית הורה בג"ץ למשרד האוצר ולמדינה להציג תוך 30 ימים מתווה וקריטריונים לצמצום הפערים של 4,000 כיתות הלימוד בעיר, או שישקול להוציא למדינה צו על תנאי. </p>14/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך 

 

חינוך ירושלמי מוביל: שבעה בתי ספר חדשיםחינוך ירושלמי מוביל: שבעה בתי ספר חדשיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Jerusalem_Education.aspx23/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"טרישום לכיתה א' לשנת הלימודים תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration19/12/2017 22:00:00
רישום לגני ילדיםרישום לגני ילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Register02/12/2017 22:00:00
רישום לכיתות ז' בחינוך הממלכתירישום לכיתות ז' בחינוך הממלכתיhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Notebook24828/Register_z_mm12/12/2017 22:00:00
רישום לכיתות ז' בחינוך הממלכתי דתירישום לכיתות ז' בחינוך הממלכתי דתיhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Notebook24828/Register09/12/2017 22:00:00
נפתחה ההרשמה לבתיה"ס ולגנים לשנת תשע"טנפתחה ההרשמה לבתיה"ס ולגנים לשנת תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Registration_kindergartens_schools.aspx17/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
בשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמותבשורות לתלמידים: ממ"ד חדש בגבעה הצרפתית וחט"ב ברמותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/GivaTzafatit.aspx17/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
בג"ץ לאוצר ולמדינה: הציגו מתווה למחסור אלפי כיתות הלימוד בי-םבג"ץ לאוצר ולמדינה: הציגו מתווה למחסור אלפי כיתות הלימוד בי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Bagatz_classrooms.aspx14/01/2018 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
ימים פתוחים וערבי הורים לבתי הספר העל יסודייםימים פתוחים וערבי הורים לבתי הספר העל יסודייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Notebook24828/Pages/OpenDays.aspx19/12/2017 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
רישום לצהרוניםרישום לצהרוניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RishumTzaharon.aspx17/01/2018 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
עיר מעורבת: כל תלמידי כיתה י' יעברו הכשרה למצבי חירוםעיר מעורבת: כל תלמידי כיתה י' יעברו הכשרה למצבי חירוםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/CityofInvolvement.aspx27/11/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
ביטוח תאונות אישיות לתלמידיםביטוח תאונות אישיות לתלמידיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/Accidentinsurance.aspx27/11/2017 22:00:0028/11/2017 18:00:00ללא תאריך
רק בירושלים: אקסלרטור חדשנות חינוכית למגזר הערבירק בירושלים: אקסלרטור חדשנות חינוכית למגזר הערביhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Accelerator.aspx09/12/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
תהליך הנגשת מוסדות חינוךתהליך הנגשת מוסדות חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Access_education/Pages/accessibility_process.aspx17/05/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
גננות ירושלמיות משתפות - מצגות על הפעילות המתרחשת בגניםגננות ירושלמיות משתפות - מצגות על הפעילות המתרחשת בגניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Pages/Video.aspx13/05/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
מחלקת חינוך מיוחד חרדי עברה למשכן חדשמחלקת חינוך מיוחד חרדי עברה למשכן חדשhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/OfficesReligiousEducation.aspx06/12/2017 22:00:0031/12/1969 16:00:00תצוגת תאריך
רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"טרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Registration/Pages/Registration.aspx03/12/2017 22:00:0001/01/1970 00:00:00תצוגת תאריך<a href="/Residents/Education/Kindergartens2/Register/Pages/default.aspx">default.aspx</a>
אייפד ל-400 מורים בחינוך המיוחד בירושליםאייפד ל-400 מורים בחינוך המיוחד בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/AypedEducation.aspx15/11/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
6 מיליון ₪ לסטודנטים במלגות מעורבות חברתית6 מיליון ₪ לסטודנטים במלגות מעורבות חברתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Milgot2018.aspx25/10/2017 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
קורסי השתלמות לדרגות 9-3 תשע"חקורסי השתלמות לדרגות 9-3 תשע"חhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/TrainingCenter/Notebook43371/Notebook43373/Pages/Kursim9-3.aspx01/10/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך