רישום לגני ילדים – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : חינוך : גני ילדים : רישום לגני ילדים

רישום לגני ילדים בחינוך הכללי והחרדי לשנה"ל תש"פ

​​​​​הרישום מתקיים בין התאריכים א' בשבט התשע"ט (7 בינואר 2019) ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019)

החל מ- 7 בינואר הרישום יבוצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט  - לחץ כאן​.

 

    רישום גני ילדים​
    
לא
1

גלאי רישום

 

טבלת גלאי הרישום:
גילאי הרישום:תאריכים:
גילאי 5

כ"ט בטבת התשע"ד – 1 בינואר 2014
ט'   בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

גילאי 4

י'    בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גילאי 3

כ'   בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016
ב'   בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

חריגי הגיל הרך

 

 

ילדים שנולדו עד 15.1.2017 (כולל) ועברו
ועדת חריגים במחוז, על פי קריטריונים - לחצו כאן

 

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

חזור לראש הדף >>
2

ביקורים בגנים במועדי הרישום

הורים לילדים בגיל 3 ולילדים שזו שנתם הראשונה במערכת הגנים העירוניים מוזמנים לבקר בגנים במועדי הרישום בתאום עם הגננת.

בהנחיית משרד החינוך ומתוך דאגה לביטחונם ושלומם של הילדים לא יתקיימו ביקורים בשעות הבוקר. מנהלת הגן רשאית לקיים עמכם פגישות הכרות אחר הצהריים בגן.

חזור לראש הדף >>
3

מוקד תמיכה - מקוון, טלפוני וקבלת קהל

מועד הרישום:

הרישום מתקיים בין התאריכים 7 בינואר 2019, א' בשבט התשע"ט עד ה-27 בינואר 2019, כ"א בשבט התשע"ט ויתבצע לאורך כל תקופת הרישום אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט - לחץ לרישום 
השיבוץ יעשה אך ורק עם תום תקופת הרישום הפורמאלית.
יחד עם זאת, המאחרים את מועדי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד. על כן יש להקפיד על הרשמה במהלך תקופת הרישום.
בכל שלב ברישום ולאורך כל תקופת הרישום ניתן לבצע שינוי בבחירת העדיפות לגן
בגמר תהליך הרישום תשלח הודעה המאשרת כי בקשתכם נקלטה.

 

בקשת סייעת רפואית:

שימו ​​לב:

באתר הרישום נוספה אפשרות לציין זכות לסייעת רפואית קיימת או להפניה לאתר משרד החינוך לשם בקשה לסייעת רפואית.

לנוהל סייעת רפואית לחצו כאן

 

 

מוקד תמיכה מקוון ברישום

פנייה למוקד תמיכה מקוון ברישום - לחצו כאן

 

 

מוקד טלפוני לתמיכה בתהליך הרישום בטלפון - 106

יפעל החל מה- 7 בינואר 2019 ועד ה-27 בינואר 2019
בימים ראשון עד חמישי בשעות 8:00 עד 17:00 

 

מוקד קבלת קהל במרכז הרישום:

הרישום במרכז הרישום בכיכר ספרא בניין 3 מיועד אך ורק ל:

 • תושבים חדשים
 • עולים חדשים
 • משפחות שרכשו או שכרו דירה
 • הורים לילדים הנישארים שנה נוספת
 • ילדים חסרי תעודת זהות (יש לצרף צילום דרכון ילד והורים)

המרכז יפעל בכיכר ספרא: בניין 3 קומת כניסה החל מה -7 לינואר, א' בשבט תשע"ט ועד ה-27 בינואר כ"א בשבט תשע"ט


מגזר​ חרדי

בימים ראשון עד חמישי בין השעות 8:00 -17:00 בצהרים

 

מגזר כללי (ממלכתי, ממלכתי דתי)

ימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 13:00-08:30 ​

 ​​​יום שלישי 16:00 - 18:00

מגזר ערבי

ימים ראשון עד חמישי בשעות 17:00-8:00

תושבי חוץ או תושבים שיעתיקו את מקום מגוריהם לירושלים בשנה הבאה:

חייבים להצטייד באישור גריעה ממצבת תלמידים מהרשות המקומית בה מתגורר הנרשם.  ילדים והורים חסרי תעודת זהות יצטיידו בצילום דרכון של ההורים ושל הילד.


לתשומת לב ההורים:

 • הרישום באמצעות האינטרנט מניח שהרישום נעשה על דעת שני ההורים. במידה ויתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה, הרישום יבוטל. פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ.
 • הורים המצהירים כי הם חיים בנפרד יחוייבו למלא הצהרה והתחייבות במהלך הרישום.
 • כתובת המגורים מבוססת בהתאם לנתונים הרשומים במערכת העירונית. במקרה של כתובת מגורים שגויה יש לפנות למחלקת גני ילדים, ככר ספרא, בנין 3 קומת כניסה או באמצעות טופס פניה למנהלת האזור בחינוך הכללי, טופס פניה למנהלות אזור בחינוך החרדי, ולצרף צילום תעודת זהות עם הכתובת המעדכנת וחוזה קניה או שכירות בתוקף. רק לאחר עדכון הכתובת יוכל ההורה לבצע רישום אינטרנטי עם הכתובת המעודכנת, טופס הצהרה על כתובת מגורים.
 • הורים שהם או ילדיהם בעלי מוגבלות המצריכה התאמת נגישות בגן הילדים, או הורים לילדים סכרתיים/אלרגיים הזקוקים להשגחה רפואית בגן, יקפידו לדווח על כך במקום המיועד באתר הרישום.
 • ינהל החינוך יעשה כל שניתן כדי להיענות לבקשתכם. יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת.
 • בהתאם לנתוני הרישום ייתכן ויפתחו/יסגרו גני ילדים.
חזור לראש הדף >>
4

רישום לגן מוכר שאינו רשמי – גן פרטי / לא עירוני

מתאריך ה' בכסלו התשע"ב 1.12.11 הורה המבקש לרשום את ילדו לגן מוכר שאינו רשמי – יוכל לבצע את הרישום גם באינטרנט. חובה לשלוח עותק נספח ד'  חתום ע"י הבעלות המהווה אישור שיש מקום בגן הילדים. ללא נספח ד' או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף. את הנספח יש לשלוח לפקס מס': 02-6226089 לידי חנה אנג'ל.

לנספח ד' - לחצו כאן

חזור לראש הדף >>
5

דחיית כניסה לכיתה א'

​דחיית הכניסה לכיתה א':

ילידי אוקטובר​​-דצמבר (ילדי רשות)

הורים שילדיהם נולדו בין התאריכים כ"ז בתשרי התשע"ד (1.10.2013) לבין כ"ח בטבת התשע"ד (31.12.2013) יבצעו רישום לכתה א' ורישום לגן ילדים. במידה ותתקבל החלטה להשאירו שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לכיתה א' עד ל-25.3.19 ולבצע שיבוץ סופי לגן הילדים באמצעות מנהלת האזור בגני הילדים. הורים שלא יידעו את מחלקת רישום בתי ספר על החלטתם , המחלקה תיגרע את הילד מרישום לכיתה א' ותראה בו כתלמיד שנשאר שנה נוספת בגן.

 

ילדי ינואר-ספטמבר 2013

ילידי תאריכים אלו חייבים להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים.

  

הילדים המתקשים בתפקוד תקין בגן, ונשקלת השארתם שנה נוספת (כחלק מההתערבות הטיפולית בהם)  מחויבים במעקב וניסיונות התערבות מתועדים של הגננת ואנשי מקצוע נוספים לפי הצורך סביב קשייהם מתחילת שנת הלימודים.
במידה וההורים צופים בקושי של ילדם עליהם להסב את תשומת לב הגננת והצוות בהקדם האפשרי ולהיות שותפים בחשיבה ובהתערבות אחר התקדמותו בגן. נדרשת פעילות לפי לוח הזמנים המתואר בחוזר מנכ"ל –(חוזר מנכ''ל תשעג/5(ב), י"ט טבת התשע"ג, 1.1.13
בכפוף לדרישות חוזר מנכ"ל זה, במידת הצורך, הגננת תעביר שאלון הפניה לשירות הפסיכולוגי, לגבי ילד שיש התלבטויות בקשר אליו ונשקלת גם השארתו שנה נוספת בגן. השאלון יועבר לא יאוחר מ-1 במרס בחתימת הורי הילד, ויימסר להם העתק. השרות הפסיכולוגי אינו אחראי על הרישום לגן.
הורים יכולים לפנות להערכה פסיכולוגית אצל גורם פרטי ואחרי כן יהיה עליהם לעבור תהליך בשרות הפסיכולוגי בשיתוף מנהלת הגן.
לאחר קבלת ההחלטה על רישום שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לכיתה א' ולבצע רישום לגן במחלקת גני ילדים בלבד בכפוף להמלצת השרות הפסיכולוגי.
יש לסיים את תהליך קבלת ההחלטה עם הפסיכולוג/ית והגננת עד .25.3.19  אין להירשם לגן באמצעות אתר האינטרנט.

חזור לראש הדף >>
6

הודעות שיבוץ

הודעות השיבוץ לגני הילדים

הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט העירוני החל מחודש מאי 2019 ותשלח לביתכם לפי הכתובת שנמסרה על ידכם בעת ההרשמה.

 

חזור לראש הדף >>
7

הגשת ערר

ניתן להגיש בקשות ערר באמצעות טופס פניות ציבור למנהלת האזור או בכתב, עד 15 יום מיום קבלת הודעת השיבוץ הרשמית. וזאת אך ורק במקרים בהם ישנם בעיות סוציאליות, בעיות רפואיות חריגות או העתקת מקום מגורים.

חזור לראש הדף >>
8

טפסים בנושא הרישום

חזור לראש הדף >>
9

תהליך הרישום בארבעה צעדים

לפני כניסתך לביצוע הרישום אנו ממליצים להיכנס לרשימת הגנים המופיעה באתר ולרשום לעצמך לפחות שתי עדיפויות בחירה.

 

צעד 1 – כניסה

 • הכנס/י את מספר תעודת של הילד/ה
 • הכנס/י את מספר תעודת הזהות של ההורה הרושם
 • לחצ/י הבא

 

צעד 2 – פרטי הילד/ה

 • עבור/י על הפרטים הרשומים ובדוק/י את נכונותם.
 • ניתן לבצע שינויים רק בשדות הלבנים המסומנים במלבן. בשאר השדות ניתן לבצע שינוי באמצעות פנייה למנהלת האזור בטופס הפניה בלבד ובצירוף מסמכים מזהים.
 • באם יש לילד/ה בעייה בריאותית או צורך בהנגשה יש לבצע סימון במקום המיועד לכך ולציין את הבעייה.
 • במקרה של הורים החיים בנפרד תתבקש/י לציין כתובת נוספת ולחתום על כתב הצהרה והתחייבות שיפתח לאחר הלחיצה על כפתור הצעד הבא.

​ 

צעד 3 – בחירת הגן

 •  התיבה העליונה מראה את פרטי הילד/ה ואת פרטי הגן הנוכחי לשנה"ל תשע"ט.
  • במסך זה תתבקש/י לבחור את הגן לילדך/ילדתך, עד שתי עדיפויות.
  • ילד/ה הממשיכים שנה שניה בגן קדם חובה (3-4) ניתן לבצע סימון ולסיים את הרישום בבחירת הגן הנוכחי. (לתשומת לבכם, ניתן לבצע רישום ילד ממשיך רק במידה והגן מוגדר כגן לגילאי 3-4 )
  • לילדי שנתון 2015  שנולדו בין החודשים ינואר-מרץ  תתכן העברה לגן חובה מעורב גילאי 4-5 .
  • לילד/ה חדשים - עליך לבחור מינימום 2 עדיפויות כאשר אחת מהעדיפויות חייבת להיות גן המשויך לאזור הרישום. (לצפייה בגנים המשויכים לאזור הרישום פתח/י את עדיפות 2)
  • בכל עדיפות יש לבחור מחדש את המגמה.
  • עדיפות ראשונה - פתוחה לכל הגנים בעיר וניתן לאתר את הגן המבוקש בכל אחד משדות החיפוש.
  • עדיפות שניה - בעדיפות זו מצורפת רשימת הגנים המשויכים לכתובת המגורים הרשומה במערכת. בחירת הגן אפשרית, רק מתוך רשימה זו. (שיוך הרחוב לגן נעשה ע"י מנהלת האזור)
  • לחצ/י הבא

 ​

צעד 4 – סיום הרישום

 • במסך זה תוכל/י לראות את העדיפויות שבחרת לאשר את הבחירה או לחזור צעד אחורה לשינוי.
 • בלחיצה על סיום הרישום תשלח הודעה לכתובת הדוא"ל שציינת במסך פרטי הילד/ה
 • אנו ממליצים להדפיס את טופס הרישום ע"י לחיצה על המדפסת.
 • לחצ/י אישור
 • בתקופת הרישום הרשמית ניתן להכנס שוב ולבצע שינוי בבחירת העדיפויות
חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>