ציל"ה - עיריית ירושלים

צהרוני ציל"ה

לרווחתם של הורים עובדים, מפעילה העיריה באמצעות החברה למתנסים ואגודת רנה קאסן בשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי והחינוך היסודי בעירייה, מסגרות חינוכיות, לימודיות ותומכות כהמשך ליום הלימודים הפורמאלי.

תכנית ציל"ה, במודל הירושלמי, תפעל השנה, זו השנה החמישית והיא מהווה בשורה משמעותית לאוכלוסיית ההורים העובדים בעיר.

צהרוני ציל"ה מהווים מסגרת המשכית חינוכית, מקצועית ואיכותית עבור הילדים והוריהם בסיום יום הלימודים בגן. במהלך השנה, היעד המרכזי הינו לתת מענה בטוח, חם ומותאם בתחום הרגשי- חברתי לילדים במסגרות הצהרון. זאת בעזרת בניית תכנית פדגוגית המותאמת לשעות הצהריים, הכשרת הצוותים, מתן חוג העשרה ותוכניות תוספתיות.

להתקשרות:
חנית קטן - רכזת המחלקה לתוכניות תוספתיות, ציל"ה

טל:  6296522, דוא''ל: kthanit@jerusalem.muni.il

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

מידע כללי להורים על התכניתמידע כללי להורים על התכניתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Information.aspx<img alt=" " src="/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/PublishingImages/After_school1.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
פעילויות ותכנים במסגרת הצהרוניםפעילויות ותכנים במסגרת הצהרוניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Activities.aspx<img alt="" src="/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/PublishingImages/After_school3.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
קריטריונים להנחות חריגות לשנת תשע"זקריטריונים להנחות חריגות לשנת תשע"זhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Criteria.aspx<img alt=" " src="/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/PublishingImages/After_school4.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

הגשת בקשות להפעלת קייטנות בתחילת חודש אוגוסט בגני הילדיםהגשת בקשות להפעלת קייטנות בתחילת חודש אוגוסט בגני הילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SummerCampJer2017.aspx22/05/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
תהליך הנגשת מוסדות חינוךתהליך הנגשת מוסדות חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Access_education/Pages/accessibility_process.aspx17/05/2017 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
רישום לצהרונים בשנת הלימודים תשע"חרישום לצהרונים בשנת הלימודים תשע"חhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/RishumZaharonim2018.aspx17/05/2017 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
קול קורא ל"יתרון הירושלמי" בחינוך העל יסודיקול קורא ל"יתרון הירושלמי" בחינוך העל יסודיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGeneralFinishS2017.aspx08/05/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
תכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך כלליתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך כלליhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGeneralES2017.aspx08/05/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
תכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך ערביתכנית "חינוך לתרבות - היתרון הירושלמי"- חינוך ערביhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreJerusalemGoodyArab2017.aspx08/05/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך