תכנית צהרוני ניצנים – עיריית ירושלים

תכנית צהרוני ניצנים

משרד החינוך, עירית ירושלים, המנהלים הקהילתיים, אגודת רנה קאסין, רשתות החינוך החרדי  שמחים לפתוח את תכנית "ניצנים" בירושלים בשנת הלימודים תשע"ח, השנה התכנית פועלת במעל ל-1000 מסגרות בעיר.

בהתאם להחלטת הממשלה 2659 מיום 21.05.2017 להרחיב את סבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 8-3.

המסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים יסובסדו עבור ילדים בגילאי 8-3 הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א' - ב'. הקצבת המשרד נעשית בהתאם לדירוג הסוציו אקונומי של ירושלים (אשכול 1-3 נכון לתשע"ח).

במסגרות העשרה לימודית ופעילות העשרה חברתית וחינוכית, מתן סיוע בהכנת שיעורי בית, פעילות תלמידים וארוחה חמה ומזינה.

עיריית ירושלים מפעילה את התכנית באמצעות זכיינים הפעלה במסגרות השונות העירייה אחראית על מתווה פדגוגי, ניהול תקציב ופיקוח על הזכיינים.

להרשמה לשנה"ל תשע"ט לחצו כאן

 בנושאי הרשמה, גבייה, תשלום, צוותים ופדגוגיה להלן המפעילים ודרכי יצירת קשר:

מגזר כללי

גני ילדים– מינהלים קהילתיים בחלוקה לאזורי פעילות לדף אנשי הקשר לחצו כאן

בתי ספר וחטיבה צעירה- אגודת רנה קאסין, רחוב כורש 3
ת"ד 1509 ירושלים, טלפון: 02-5822070,
לשליחת דואר אלקטרוני לחצו כאן  (פניות ציבור) 

מגזר חרדי

בגנים העירונים רשתות החינוך

בתלמודי התורה, מוסדות פטור ומוכש"ר- באמצעות משכ"ל (פתחיה, רמת דוד ואל המעיין)

בת"ס- אגודת רנה קאסין

מזרח העיר

באמצעות אגודת רנה קאסין, רחוב כורש 3
ת.ד 1509, ירושלים טלפון: 02-5822070,
דוא"ל: pniyot@renecassin.org.il

 לחוזה צהרוני מינהל קהילתי לחצו כאן

ליצירת קשר עם המחלקה בעירייה

חנית קטן - רכזת המחלקה לתוכניות תוספתיות, תכנית צהרוני ניצנים

טלפון: 02-6296522, ניתן ליצור קשר עם חנית קטן גם באמצעות שליחת מייל (דואר אלקטרוני) - לחצו כאן

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פעילויות ותכנים במסגרת הצהרוניםפעילויות ותכנים במסגרת הצהרוניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Activities.aspx<img alt="" src="/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/PublishingImages/zaronim.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

ציל"הבטי טסטה - מנהלת המחלקה לתוכניות תוספתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/zila.aspx6296522nitzanim@jerusalem.muni.il,

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

למידת עמיתים גננות, מפקחות ואנשי רשות מקומיתלמידת עמיתים גננות, מפקחות ואנשי רשות מקומיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/Amitim_learning.aspx19/06/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
קייטנת מדע וטכנולוגיה 2018 קייטנת מדע וטכנולוגיה 2018 https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Education/Pages/science_camp.aspx17/06/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
הורים, אתם מסודרים! קייטנות אוגוסט בגניםהורים, אתם מסודרים! קייטנות אוגוסט בגניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/August_summr_camps.aspx26/05/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
גנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-םגנים ומטוסים: לוקהיד מרטין תפתח גנים מדעיים בי-םhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/Gardens_and_airplanes.aspx23/05/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
הרשמה לצהרונים לשנה"ל תשע"טהרשמה לצהרונים לשנה"ל תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/Kindergartens2/Notebook43801/Pages/Register_for_Zaharon.aspx19/06/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
תוצאות שיבוץ לכיתה א'תוצאות שיבוץ לכיתה א'https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Education/SsecondaryEducations/Pages/school_placement.aspx05/05/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך<a href="/Residents/Education/SsecondaryEducations/A_registration/Pages/SchoolPlacement.aspx" target="_blank">SchoolPlacement.aspx</a>