מורים חוקרים - עיריית ירושלים

מורים חוקרים

​יוזמה משותפת של האוניברסיטה העברית בירושלים ועיריית ירושלים בתמיכת קרן טראמפ המתמקדת בשילוב חוקרים צעירים במדעי הטבע כמורים  למדעים בבתי"ס תיכוניים בירושלים תוך המשך חלקי של מחקרם באוניברסיטה. מטרת התכנית – שדרוג הוראת המדעים בעיר, חשיפת התלמידים לחזית המדע ולחוקרים צעירים כמודל לחיקוי מתוך מטרה להגדיל את מס' התלמידים המתמחים במדעים ברמה גבוהה.

תיאור התכנית:
בכל שנה יתחרו מסיימי דוקטורט על מס' מוגבל של משרות "מורה – חוקר". הזוכים יועסקו בהוראה במשרה חלקית במגמות המדעים בבתיה"ס התיכוניים בעיר, יקדישו מזמנם לפעילויות העשרה של התלמידים ולטיפוח הקשרים בין בתיה"ס והאוניברסיטה. במשולב, ימשיכו לעבוד במחקר עדכני במשרה חלקית באוניברסיטה, ישתתפו בכנסים מדעיים ויפרסמו מאמרים.

אוכלוסיית היעד:
בתי ספר תיכוניים בהם קיים מחסור במורי מדעים איכותיים ועדכניים

גופים שותפים:
משרה"ח, קרן טראמפ והאוניברסיטה העברית

נתונים:
בשנת תשע"ז מועסקים 10 מורים חוקרים ב-7 בתי ספר: אור תורה בנות, מקיף גילה, תל"י בית חינוך, זיו, הגימנסיה, פלך והרטמן בנות.