למידת עמיתים גננות, מפקחות ואנשי רשות מקומית - עיריית ירושלים

למידת עמיתים גננות, מפקחות ואנשי רשות מקומית

למידת עמיתים בין רשויות - רמת גן וירושלים. מעל 30 גננות מובילות, מפקחות ואנשי רשות הגיעו לבקר בשני גנים בעיר​

ללא תאריך

20/06/2018

31/12/1969 20:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

ביום חמישי ה- 14/6 התקיים סיור גומלין של הצוות החינוכי בגיל הרך מרמת גן וזאת בעקבות הקשרים המקצועיים ההדוקים שנצרו בין שתי מחלקות הגיל הרך. צוות במחלקת גני הילדים של ירושלים השתתף ביום ההשראה והלמידה בנושא הגיל הרך תחת הכותרת "הגן הזה הוא אני" .

הביקור בירושלים התבצע בעקבות פנייתה של ורד אבינל, מנהלת  המחלקה לגיל הרך ברמת גן, בבקשה ללמוד אודות התכניות החדשות, פורצות הדרך , עליהן שמעה מגורמים שונים. תכניות שמקדמת ומממנת הרשות בגני הילדים בעיר.
30 גננות מובילות סיירו בגן של רעות רום  ובגן של סיגל יונה בקריית מנחם ...שני גנים שונים במהותם, האחד מ"מ והשני ממ"ד. האחד מתנהל ברוח החינוך הדמוקרטי והשני מייצג את הקיבוץ העירוני.


הגנים נבחרו בקפידה משום שהם מאפיינים, הלכה למעשה,  את תפישת העולם הרשותית לפיה "חינוך מקדם קהילה" כחלק מהמדיניות העירונית והחזון של גני הילדים המבקש לתת מענה מקצועי למגוון האנושי הירושלמי הבולט בייחודו.

ביום זה הוצגו התכניות המערכתיות אותן מקדמת ומממנת העיר:

תכנית מא"י וקדימה – שתי תכניות במיקוד מעברים ופיתוח אקלים מיטבי.
תכנית "החצר עולם ומלואו" , התכנית לפיתוח הייחודיות ... האקתון וגן חוקר  – תכניות המאפשרות לצוותים בגנים לחדד את החזון החינוכי, לייצר ייחודיות , לחלום חלומות ולממשם בדרכים מגוונות , כולל פיתוח ושינוי הסביבה הלימודית.
בסיכומו של המפגש הביעו האורחות התפעלות רבה ונרגשת מהתכניות ... מהנראות הבולטת שלהן והוחלט על המשך והידוק הקשר בין שתי הרשויות לשיח משותף בכל הקשור לתחום החינוך בגיל הרך.
תודה לחגית סמואל שסייעה בתכנון וביצוע, לרונן קארו ולגננות רעות וסיגל.


חזור