אודות מנהל חינוך – עיריית ירושלים

אודות מנהל חינוך

מנח''י (מינהל חינוך ירושלים) אחראי למערכת החינוך הרשמי העברי במערב העיר (ממלכתי וממלכתי דתי) ועל החינוך הערבי הרשמי במזרח העיר.

מנהל חינוך ירושלים אחראי לכל מערכת החינוך בעיר המורכבת משלושה מיגזרים, המטופלים על ידי אגפים ייעודיים. תלמידי החינוך החרדי מטופלים על ידי אגף מנח"ח. תלמידי החינוך במערב העיר מטופלים על ידי אגף מנח". תלמידי החינוך הערבי מטופלים על ידי אגף מנח"י בהובלת הממונה על מזרח ירושלים וציוותה. גני ילדים במנח"י, ובנוסף מטפל קידום נוער במניעת נשירה ובילדים שנשרו מבתי הספר.

במנח''י מחלקות ייעודיות כגון: פיתוח ותחזוקה של מוסדות חינוך, תכנון פיזי וחינוכי, מרכזי ההדרכה - פסג''ה (במזרח העיר ובמערבה), מינהלת המחשבים,המחלקה למדע וטכנולוגיה ושרות פסיכולוגי-חינוכי.

טבלת שעות מענה טלפוני:
מינהל כללי מחלקה טלפון שעות מענה טלפוני
הנהלת האגף

02-6297690
02-6296333

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

גני ילדים​02-6297766

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00​

יסודי​02-6297780

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00​

על יסודי​02-6297786

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00​

חינוך מיוחד​

02-6298103
02-6295393

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

ועדות השמה​

02-6296122
02-6296711

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00​

מינהל חרדיהנהלה - איתמר
בר עזר

02-6297799
02-6295951

טופס פניות ציבור
גני ילדים02-6297451

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

חינוך מיוחד​02-6295735

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

בדק בית​02-6295547

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

יסודי​02-6297947

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

על יסודי בנים​02-6295799

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

על יסודי בנות​02-6297510​

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

כ"א02-6297902

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

הסעות​02-6295827

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

משאבי חינוךהנהלה02-6296155

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

הסעות​02-6297698

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00​

בדק בית02-6297797

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

הנהלת מינהל חינוךהנהלה - אביב קינן​

02-6297690
02-6297808
02-6296444

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

פניות ציבור​02-6298448
פניות באמצעות טופס מקוון
 או במייל: chinuch@jerusalem.muni.il
אשכול כ"א​02-6297771

ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

אשכול כספים​02-6297914

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

פדגוגיה ותוכניות חינוכיות02-6297751

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

מינהלת המחשבים​02-6297510

 ימים ראשון עד חמישי
בין השעות: 9:00 - 15:00

החטיבה לקידום נוערמנהל - צחי גולן​

02-6246954​

טופס פניות ציבור