הנגשת מוסדות חינוך – עיריית ירושלים

הנגשת מוסדות חינוך

​המחלקה להנגשת מוסדות חינוך הוקמה תחת האגף למשאבי חינוך במטרה להנגיש את מוסדות החינוך בעיר וזאת על מנת להגן על כבודו וחירותו של התלמיד או ההורה עם מוגבלות.

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, נחקק בשנת תשנ"ח-1998.

עיריית ירושלים רואה חשיבות רבה בהנגשת מוסדות החינוך שברשותה כדי להגן על כבודו וחירותו של התלמיד או ההורה עם מוגבלות ולהבטיח את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה ובאופן שיאפשר לתלמיד או להורה לתפקד בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד.

 

פעילות המחלקה:

  • קבלת דרישות או פניות
  • קביעה סיורי שטח עם היועצים לתחילת עבודה או מסירת עבודה
  • קבלת דוחות מהיועצים בהתאם לדרישה: פיזית, שמע או ראיה
  • הכנת תיקים והעברתם למשרד החינוך לשם קבלת הרשאה
  • העברת העבודה לביצוע
  • קבלת המתקן: כיתה אקוסטית, מעלית או והתאמות ללקוי ראיה.

המחלקה שואפת לבצע את ההתאמות הנדרשות במוסדות החינוך בעיר תוך הטמעת ערכי השוויון והזכות לשונות, לשוויון והכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.

 

לפרטים נוספים:

בכל שאלה או פניה ניתן לפנות לאחד הגורמם המופיעים בטבלה הבאה.

על מנת לשלוח מייל לאחד הגורמים, המופיעים בטבלה הבאה, יש ללחוץ על שמו.

 

אנשי קשר
שםתפקידטלפון
מרים ארדמנהלת המחלקה להנגשת מוסדות חינוך053-7769310
אבי הלדרכז נגישות מנח"י כללי‎02-6296743‏
אופיר אמויאלרכז נגישות מנח"ח052-4515125