קהילה וחברה – גינות קהילתיות - עיריית ירושלים

רשימת גינות קהילתיות

בירושלים קיימות כיום למעלה מ-70 גינות פעילות בכ-52 שכונות שונות בעיר. הגינה קהילתית היא התארגנות קהילתית

למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה.

 

חיפוש ברשימה: