קהילה וחברה – גינות קהילתיות – עיריית ירושלים

פורום אייט"ק

​אתרים ירוקים ירושלמים בטיפוח הקהילה

פורום אייט"ק :

אתרים ירוקים ירושלמיים בטיפוח הקהילה, הוקם ב-2008, מורכב מנציגי ארגונים בירושלים שהינם בעלי ידע ו/ או משאבים בנושא אתרים ירוקים בטיפוח הקהילה. הפורום קם במטרה לתאם ולאגם את הידע והמשאבים הקיימים לטובת  קידום אתרים ירוקים בטיפוח הקהילה בירושלים. הפורום פועל לקידום קיימות, במובן הרחב ביותר של המילה, ועוסק בממשק בין חברה וקהילה. שותפים קבועים בפורום: עיריית ירושלים על אגפיה השונים (בהובלת מינהל תרבות, חברה ופנאי), החברה להגנת הטבע, הקרן לירושלים, מינהלים קהילתיים בירושלים. שותפים נוספים: משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, ג'וינט ישראל.

חזון פורום איי"טק:  

"ירושלים עיר המרושתת בקהילות ירוקות, הפועלות לקידום איכות הסביבה וקיימות בעיר".

מטרות פורום אייט"ק:

1. בהיבט העירוני: בניית 'רשת עירונית של קהילות ירוקות' ופיתוח תרבות המעודדת מעורבות תושבים - בטיפוח הסביבה, בפעילות למען איכות הסביבה ובעשייה קהילתית.
2. בהיבט הקהילתי: העצמת קהילות המטפחות 'אתרים ירוקים' ומקדמות את איכות הסביבה בשכונה, פעילות התנדבותית מגוונת ושילוב אוכלוסיות מגוונות בפעילות.
3. בהיבטי סביבה וקיימות: מנגיש את ערכי הסביבה והטבע וקיימות במקום המגורים; מעודדים זיקה אקטיבית לטבע ולקיחת אחריות על הסביבה; משפר את חזות העיר, ופעילים בתחום קיימות (הפעלת מרכזי מחזור, טיפוח גינה אורגנית, מחזור מיים ועוד).

פעילות הפורום:

אייט"ק פועל באמצעות קואליציה של ארגונים מקומיים וצוות שטח העובד באופן שוטף, כדי לתמוך ביוזמות קיימות מקומיות בירושלים בפרט בגינות קהילתיות ובאתרי טבע בטיפוח הקהילה. הפורום שותף בהתארגנויות שונות, לקידום קיימות עירונית, כגון: קידום ייצור קומפוסט מקומי, שימור על מגוון המינים, קידום חקלאות עירונית וטיפוח יערות מאכל עירוניים.
מלבד היותם מקום מפגש קהילתי, הנותן במה ליוזמות ויצירתיות מהשטח, הגינות הקהילתיות ואתרי הטבע מייצרים פלטפורמות לקידום קיימות. זאת, על ידי הדגמה, השראה וחינוך למעשה בשתילת ירקות וקיום חקלאות עירונית, מיחזור, צמצום צריכה ושימוש חוזר בחומרים נפסדים, יצירת קומפוסט מאשפה אורגנית, שימוש מושכל במשאבים כמו מים, קידום ותמיכה במגוון המינים האקולוגי העירוני ועוד.

 עוד על גינות קהילתיות:

בעיר ירושלים פועלות כיום כ-70 גינות קהילתיות, הפרוסות בכ-52 שכונות, ובכל אחד מרובעי העיר. בגינות מעורבים תושבים בטיפוח גינות הקהילתיות, במסגרת פעילות קהילתית. החיבור בין הפעילות הקיימת, התארגנויות עירוניות וגופים תומכים, יוצר הזדמנות לבנות מודל של 'עיר מרובת קהילות ירוקות' אשר בד בבד מקדמות פעילויות לקידום איכות החיים, הסביבה והקיימות.
פורום אייט"ק שואף ליצור מערכת תמיכה עבור הגינות הקהיליות ומספק סיוע בתחומים שונים, כגון: ייעוץ וליווי מקצועי קהילתי וגנני, ציוד גנני מהמחסן הקהילתי, שתילים וזרעים מהחממה הקהילתית (את שתיהן מפעיל אייט"ק), הכשרות גנניות ומדריכים כתובים, רשת ידע עירונית, וכן תקציבים קטנים ייעודיים לפרויקטים. כל גינה פתוחה לתושבים באופן שווה, ללא תשלום, מפעילה יום עבודה שבועי ומתבססת על תושבים פעילים שמהווים גרעין מוביל לגינה.

הצרכים של הגינות בכל השלבים, יחסית זהים ונחלקים ל- 4 תחומים מרכזיים:

עבודה קהילתית - בניית הקהילה בגינה והפעלתה, חיבור הקהילה הכללית לגינה.

הדרכה גננית - הכשרה בסיסית לפני תחילת העבודה והכשרה מעמיקה יותר במהלך העבודה, ליווי גינוני.

צרכים פיזיים (תשתיות, מים וכו')

אירועים קהילתיים

תפקידים ותחומי סיוע לגינות הקהילתיות (הנגזרים מתוך הצרכים הנ"ל):

רכזת עירונית לקידום הנושא בשטח וברמה העירונית, ליווי קהילתי - אריאלה צוויקל

רכזת גינות קהילתיות החברה להגנת הטבע – אמנדה לינד

מדריך חקלאי אקולוגי לגינות הקהילתיות, ייעוץ גגני - גדי ורשבסקי

אספקת ציוד לגינות הקהילתיות – כלי עבודה, מערכות השקייה, רסק גזם עץ

ניהול ניוזלטר לפעילים (400 מכותבים) וFACEBOOK (מעל 1800 חברים)

תמיכה בהפקת אירועים בגינות הקהילתיות- אירוע שנתי- "פסטיבל מנגינות" ועשרות אירועים נוספים בחגים ולאורך השנה

תמיכה בתושבים הפעילים: הכשרות פרונטליות, ייעוץ, ליווי, כתיבת מדריכים  

עוד על אתרי טבע בטיפוח הקהילה:

בירושלים קיימים 151 אתרי טבע שהוגדרו בתהליך ממושך בהובלת עיריית ירושלים והחברה להגנת הטבע. ביוני 2013 הוצגה תכנית האב לטבע עירוני והחל יישום של תהליך סטטוטורי לקביעת מעמדם של האתרים. במקביל, החל פורום אייט"ק בפיילוט אתרי טבע בטיפוח הקהילה. נוצרה תכנית חומש לפיה הוגדר כי עד 2018, 15 אתרים יוגדרו כאתרי טבע בטיפוח הקהילה. באתרים אלו תושבים ופעילים ייקחו חלק בטיפוח, שימור, ניטור, ושיקום אתרי טבע ובתי גידול, כאמצעי להפיכת אתרי הטבע לנכס עירוני עבור תושבי העיר, תוך שמירה על המרקם האקולוגי שבהם. פיילוט התכנית התקיים בשנת 2014 ב-3 אתרי טבע.