גינות קהילתיות עיריית ירושלים

גינות קהילתיות

גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה, משלבת בין אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם. הגינה מאפשרת יצירה או חיזוק של קהילה ומאפשרת גישה מידית לטבע, חיזוק הקשר לאדמה וחיים מקיימים בעיר.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

רשימת גינות קהילתיותרשימת גינות קהילתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/site474<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/site474/PublishingImages/ginotLogo.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מי אנחנו, ומה אנו עושים?מי אנחנו, ומה אנו עושים?https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/Pages/Team_gardens.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/OurTeam/PublishingImages/ginotstaff.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוברות הדרכה לטיפול בגינות קהילתיותחוברות הדרכה לטיפול בגינות קהילתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/Pages/Ginot_Training.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/PublishingImages/ginotHadracha.PNG" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

תהילה כהןרכזת גינות קהילתיות בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/Pages/Ariela.aspxginot.k.jlm@gmail.com,