גינות קהילתיות עיריית ירושלים

גינות קהילתיות

גינה קהילתית היא התארגנות קהילתית למען קידום איכות החיים והסביבה סביב אתר גיאוגרפי מוגדר. הגינה מוקמת ומתוחזקת בשיתוף הקהילה ולמענה, משלבת בין אוכלוסיות שונות ופתוחה לכולם. הגינה מאפשרת יצירה או חיזוק של קהילה ומאפשרת גישה מידית לטבע, חיזוק הקשר לאדמה וחיים מקיימים בעיר.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

רשימת גינות קהילתיותרשימת גינות קהילתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/site474<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/site474/PublishingImages/ginotLogo.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הכירו את צוות הגינות הקהילתיותהכירו את צוות הגינות הקהילתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/OurTeam<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/OurTeam/PublishingImages/OurTeam.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חוברות הדרכה לטיפול בגינה הקהילתיתחוברות הדרכה לטיפול בגינה הקהילתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/CommunityGardenManuals<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/PublishingImages/Guides.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

ערן בן נוןרכז גינות קהילתיות בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/Pages/Ariela.aspx02-6295837eran.ginotk@gmail.com,

 

 

הש"שנים בחברה להגנת הטבע מסכמים שנההש"שנים בחברה להגנת הטבע מסכמים שנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/ginot/Pages/ginot_HaganatHateva.aspx14/06/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פינת הדרושים - פארק עמק הצבאיםפינת הדרושים - פארק עמק הצבאיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/ginot/Pages/Drushim_ginot.aspx09/05/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מהנעשה באתר גינות קהילתיותמהנעשה באתר גינות קהילתיותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/SocialSustainability/communitygardens/ginot/Pages/ginot_messages.aspx24/04/2017 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך