גימלאים ואזרחים ותיקים עיריית ירושלים

גיל שלישי ותושבים ותיקים

​​מחלקת גיל שלישי ומחלקת תושבים ותיקים בעיריית ירושלים, פועלים למען איכות חיי התושבים הוותיקים במגוון תחומים כגון: תרבות ופנאי, קורסים והעשרה, תעסוקה, דיור, מרכזים חברתיים, נופשונים, התנדבות ועוד.
כל אלה מתוך ראיית התושב הוותיק המודרני וה"צעיר" ומנגד תושבים עם ירידה תפקודית או ירידה בהכנסה וכד'. המגמה המרכזית הינה לקיים מערכת תומכת, מייעצת ומקלה בשיתוף אגפי העירייה וארגונים נוספים פרטיים וממשלתיים משיקים ומשלימים. ​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

תושבים ותיקיםתושבים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Community/chevra4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טפסיםטפסיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Forms<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
קורסיםקורסיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/Notebook37051<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/PublishingImages/education3.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תרבות ופנאי לתושבים ותיקיםתרבות ופנאי לתושבים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/Pages/Tarbut_Pnay2.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/PublishingImages/movie.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תעסוקה לתושבים ותיקיםתעסוקה לתושבים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/TaasukaGilShlishi.aspx<img alt="" src="/Residents/Employment/msg/PublishingImages/old60.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

ביקור עוליםביקור עוליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/sante.aspx27/08/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
לבריאות עד הביתלבריאות עד הביתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/-health_at_home.aspx25/08/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
נקודת מפגש תושבים ותיקים ברחביהנקודת מפגש תושבים ותיקים ברחביהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/mifgash.aspx22/08/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
פטור מהמתנה בתור לשירות ציבורי לאזרחים ותיקים מעל גיל 80פטור מהמתנה בתור לשירות ציבורי לאזרחים ותיקים מעל גיל 80https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/ptorMtor.aspx22/07/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
עיריית ירושלים זכתה בפרס יזמות עירונית על תכניתה לחילוץ מעוניעיריית ירושלים זכתה בפרס יזמות עירונית על תכניתה לחילוץ מעוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Welfare/Revacha/Pages/Entrepreneurship.aspx05/05/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
סל הטבות למתנדבי עיריית ירושליםסל הטבות למתנדבי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Benefits_volunteers.aspx14/04/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך