גימלאים ואזרחים ותיקים עיריית ירושלים

גימלאים ותושבים ותיקים

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

שירות לזקןשירות לזקןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Community/chevra4.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
טפסים בנושא זקנהטפסים בנושא זקנהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Forms<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
שירותי מידע ומיצוי זכויותשירותי מידע ומיצוי זכויותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/Information-and-rights.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/PublishingImages/old40.PNG" style="BORDER:0px solid;" />
הטבות והנחות לתושבים ותיקיםהטבות והנחות לתושבים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/Benefits-and-discounts.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/PublishingImages/old50.PNG" style="BORDER:0px solid;" />
שירותים ומסגרות בקהילהשירותים ומסגרות בקהילהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/misgarot_sherutBakehila.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/PublishingImages/old10.PNG" width="263" style="BORDER:0px solid;" />
גמלת סיעוד ועובדים זרים גמלת סיעוד ועובדים זרים https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/Pages/Guides_Foreign_workers.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/elderly/PublishingImages/old20.PNG" style="BORDER:0px solid;" />
מרכז השמה לתעסוקה לאזרחים ותיקיםמרכז השמה לתעסוקה לאזרחים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/Employment/msg/Pages/Taasuka60.aspx<img alt="" src="/Residents/Employment/msg/PublishingImages/60taasuka.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות המחלקה לגיל השלישיורד יוליוסבורגר - ממונה על המחלקה לאזרחים ותיקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/Pages/HagilHashlishi.aspx02-629813502-6295884YLVERED@jerusalem.muni.ilיפו,612

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

פיתוח יזמות תוך שימוש במדיה (חברתית טכנולוגית)פיתוח יזמות תוך שימוש במדיה (חברתית טכנולוגית)https://www.jerusalem.muni.il/Residents/Employment/msg/Pages/kursim-60-.aspx24/04/2017 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
רביעי בריא לגמלאים של הדררביעי בריא לגמלאים של הדרhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/haddr_Bari.aspx15/11/2016 22:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
הכשרת נאמני הליכה נורדית בשכונות ירושליםהכשרת נאמני הליכה נורדית בשכונות ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/Pages/nordiWolk.aspx01/11/2016 22:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
תכנית המתנדבים של הגן הבוטניתכנית המתנדבים של הגן הבוטניhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/HgilHashlishy/Pages/GanBotany.aspx14/09/2016 21:00:0015/09/2016 09:00:00ללא תאריך
מרכז אמנות לגיל השלישימרכז אמנות לגיל השלישיhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/RetireesandSeniorCitizens/3rdAge/Pages/Omanut.aspx06/09/2016 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך