מדריך לפתיחת קייטנה 2016

​לפניכם מדריך לנוהל להגשת בקשה לקייטנה

תקופת פעילות הקיץ: החל מהראשון ביולי ועד לראשון בספטמבר 2016