התנדבות בירושלים

רוצים להיות שותפים במעורבות קהילתית והתנדבות? הצטרפו אלינו על מנת לשפר את איכות חייהם של מגוון אוכלוסיות בעירנו.

כאן גם תוכלו לפנות אלינו ולקבל הפנייה לגורם מתאים לקבלת מתנדב/ת, בכל תחומי החיים: רווחה, חברה, בריאות, תושבים ותיקים, איכות הסביבה, חירום ועוד.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

התנדבות למען ניצולי שואה - "בודד אבל לא לבד"התנדבות למען ניצולי שואה - "בודד אבל לא לבד"https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Boded.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/Boded1.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
התנדבות במסגרת תוכנית "התנדבות בגיל" התנדבות במסגרת תוכנית "התנדבות בגיל" https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/gimlaim.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/hitnadvut0.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ארגוני מתנדבים בירושליםארגוני מתנדבים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Mitnadvim.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/hitnadvut012.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
זכויות וחובות מתנדביםזכויות וחובות מתנדביםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Zchuyot.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/hitnadvut2.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הטבות למתנדב/תהטבות למתנדב/תhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/benefits_of_volunteers.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/love2.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חדשות ואירועים בתחום ההתנדבות בירושליםחדשות ואירועים בתחום ההתנדבות בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Messages.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/taasuka4.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

היחידה העירונית להתנדבותניקי קריגר- מנהלת היחידה העירונית להתנדבותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Hitnadvut.aspx02-6297003 adrachel@jerusalem.muni.il8:00- 15:00כיכר ספרא,6019