התנדבות בירושלים

התנדבות בירושלים

היחידה העירונית להתנדבות בעיריית ירושלים מקדמת את נושא ההתנדבות בעיר בכלל ובתחומי הרווחה בפרט.

ההתנדבות מתבצעת בכל תחומי החיים: רווחה, חברה, בריאות, איכות הסביבה, חירום ועוד.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

תוכנית למען ניצולי שואה - "בודד אבל לא לבד"תוכנית למען ניצולי שואה - "בודד אבל לא לבד"https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Boded.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/PublishingImages/Boded1.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
התנדבות במסגרת תוכנית "התנדבות בגיל" התנדבות במסגרת תוכנית "התנדבות בגיל" https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/gimlaim.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Business/Business15.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
ארגוני מתנדבים בירושליםארגוני מתנדבים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Mitnadvim.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Education/hands.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
זכויות וחובות מתנדביםזכויות וחובות מתנדביםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Zchuyot.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Arnona/Payment.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

היחידה העירונית להתנדבותניקי קריגר- מנהלת היחידה העירונית להתנדבותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Hitnadvut/Pages/Hitnadvut.aspx02-6297003 02-6297463hitnadvut-r@jerusalem.muni.il 8:00- 15:00כיכר ספרא,6019