בריאות הציבור – עיריית ירושלים

בריאות הציבור

​שירותי בריאות הציבור אחראים על קידום הבריאות ומתן טיפול מונע לכל התושבים בירושלים. השירות ניתן באמצעות שלוש מחלקות: תחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב), המחלקה הוטרינרית, היחידה לבריאות השן והמחלקה לגיל הרך.

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

טיפת חלב קרובה אליכםטיפת חלב קרובה אליכםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/family/family7.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הגיל הרךהגיל הרךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicLobby/community/infancy_picloby.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תורנויות בתי מרקחתתורנויות בתי מרקחתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Health/Health19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
פעולות השרות הוטרינרי למניעת כלבתפעולות השרות הוטרינרי למניעת כלבתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Animals/Pages/MeniatKalevet.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/PublishingImages/DOGS.JPG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
השירות הווטרינריהשירות הווטרינריhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Animals/Brown%20Dog.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
בריאות השןבריאות השןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/BriuotHashen.aspx<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Community/chevra2.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
קורס עזרה ראשונה לפעוטותקורס עזרה ראשונה לפעוטותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/FirstAid.aspx<img alt="קורס עזרה ראשונה והחייאה בתינוקות ובפעוטות" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/PublishingImages/FirstAid-Banner.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות האגף לבריאות הציבוראלה מנו - מנהלת אגף שירותי בריאות הציבור והגיל הרךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/AboutPublicHealthDivision.aspx02-629804116:00-08:00כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

פעילות טיפת חלב ברמותפעילות טיפת חלב ברמותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/TipatHalavRamot.aspx25/09/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך