בריאות הציבור עיריית ירושלים

בריאות הציבור

שירותי בריאות הציבור במינהל שירותי קהילה של עיריית ירושלים, מעניקים שירותי בריאות אוניברסליים בתחום מניעה, גילוי מוקדם, וקידום בריאות לאוכלוסיית תינוקות, פעוטות ותלמידי בתי ספר. השירות אחראי על השירותים הווטרינריים הפועלים 24 שעות ביממה למען תושבי העיר ובעלי החיים בה.

השירות ניתן בקהילה בכל רחבי העיר באמצעות טיפות החלב, מרפאות השיניים, והשירות הווטרינרי העירוני.​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

רשימת טיפות חלברשימת טיפות חלבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/TipotChalav<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/PublishingImages/baby.PNG?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
קורסי עזרה ראשונה והחייאה בתינוקות ופעוטותקורסי עזרה ראשונה והחייאה בתינוקות ופעוטותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/First-aid.aspx<img alt=" " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/PublishingImages/firstaid1.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
משחקיות בטיפת חלבמשחקיות בטיפת חלבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Briout/Pages/Mischakiot.aspx<img alt="" src="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Briout/PublishingImages/IMG_9762.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
אירועים בטיפת חלבאירועים בטיפת חלבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/EventsinTipatChalav.aspx<img alt="אירועים בטיפת חלב" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/PublishingImages/TipatChalav-3.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תורנויות בתי מרקחתתורנויות בתי מרקחתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Health/Health19.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מרכזים עירוניים לייעוץ ותמיכה בהנקהמרכזים עירוניים לייעוץ ותמיכה בהנקהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/Breastfeeding.aspx<img alt=" " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/PublishingImages/hanaka.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
השירות הווטרינריהשירות הווטרינריhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices<img alt="" src="/SiteCollectionImages/PicMessage/Animals/Brown%20Dog.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />

 

 

אודות האגף לבריאות הציבוראלה מנו בן יוסף - ממונה על שירותי בריאות הציבור והגיל הרךhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/AboutPublicHealthDivision.aspx02-629803902-629689416:00-08:00כיכר ספרא,6019

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הנחות בארנונה<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/discounts/Pages/Default.aspx">הנחות בארנונה</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>התחלפו הדיירים בנכס?<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Guide.aspx">התחלפו הדיירים בנכס?</a>
חינוך חינוך <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/education_s.png">education_s.png</a>עץ הערכים<a href="https://myschool.jerusalem.muni.il/" target="_blank" title="עץ הערכים">עץ הערכים</a>רישום לצהרונים<a href="/Residents/Education/Kindergartens/Notebook43801/Pages/Default.aspx" target="_blank">רישום לצהרונים</a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/PlanningInformation/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

פעילות טיפת חלב ברמותפעילות טיפת חלב ברמותhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/TipatHalavRamot.aspx25/09/2016 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך