רישום למשפחתונים בפיקוח עירוני לשנת תשע"ח – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : תושבים : קהילה וחברה : הגיל הרך : רישום למשפחתונים בפיקוח עירוני לשנת תשע"ט

רישום למשפחתונים בפיקוח עירוני לשנת תשע"ט

​​הרשמה למשפחתונים המוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים בעלי סמל בתוקף, לשנת הלימודים תשע"ט 2019-2018

לא
2

מועדי וגילאי הרישום

​מועד הרישום:

הרישום יתקיים מיום ראשון, 4.2.2018, י"ט בשבט תשע"ח ועד ליום חמישי 22.2.2018, ז' אדר תשע"ח.

גילאי הרישום:

המשפחתונים מיועדים לילדים בגילאי 3 חודשים ועד שלוש שנים.

חזור לראש הדף >>
3

תהליך הרישום ודמי הרשמה

הליך הרישום באמצעות רכזות המשפחתונים בשכונות:

 

על ההורים להביא עמם בעת הליך הרישום:

 1. בקשה לרישום ילד למשפחתון ( על ההורה למלא את הפרטים בטופס ולצלם אותו עוד פעמיים , יש למסור לרכזת). להורדת הטופס, היכנסו!
 2. צילום תעודת זהות + צילום הספח בו הילד רשום
 3. צילום תלוש משכורת ואישור מעסיק של שני ההורים לחודש נובמבר או דצמבר 2017 או חודש ינואר 2018.
 4. תצהיר לימודים/אימהות חד הוריות/הורה עצמאי/שנת שבתון / סטודנטים וכו'
 5. טופס הגשת ועדות קבלת ילדים לרישום למשפחתון, להורדת הטופס היכנסו!

 

להורדת טפסים 4,3 הכנסו לאתר משרד העבודה והרווחה

 

דמי רישום:

ההרשמה כרוכה בתשלום, שישולם באמצעות שוברים בבנק הדואר. 

דמי רישום בסך 133 ש"ח ודמי ביטוח בסך 49 ש"ח ישולמו בתקופת הרישום בבנק הדואר

יש להגיע להמשך הליך הרישום לרכזת המשפחתונים בשכונה בלבד.

 

המשך הליך הרישום לאחר שיבוץ הילד:

עפ'י קריטריונים של משרד העבודה והרווחה לקבלת ילד למשפחתון: רק הורים ששילמו דמי רישום וביטוח והחזירו את טופסי הרישום (כולל כל המסמכים הנלווים) לרכזת המשפחתונים עד למועד סיום הרישום- בקשתם תועבר לוועדת קבלה .

ועדת קבלה - ועדת הקבלה תדון רק בילדים אשר הוגשו עבורם כל המסמכים הנדרשים וצורפו לבקשה לרישום, המסמכים המצורפים לא יוחזרו.
הגשת הבקשה על המסמכים המצורפים - אין בה כדי להוות אישור לגבי קבלת הילד למשפחתון. הקריטריונים לקבלה למשפחתון נקבעים על ידי משרד העבודה והרווחה.

מתן תשובה לנרשמים - תשובות יתקבלו בדואר לאחר סיום ועדות הקבלה לכל המשפחתונים
בעיר ועל פי הנחיות משרד העבודה והרווחה.


רישום למשרד העבודה והרווחה ו/או השתתפות המדינה בשכר הלימוד, לאחר הודעה על קבלת ילד למשפחתון:
במסגרת מדיניות המשרד לעידוד שילוב הורים בשוק העבודה, תינתן תמיכה ממשלתית לילדים השוהים במשפחתון או לחלופין לילדים שעברו וועדה במחלקות הרווחה.
דרגת ההשתתפות נקבעת על בסיס חישוב רמת הכנסה לנפש במשפחה, על פי מבחני התמיכה שמפרסם משרד העבודה והרווחה
בקשות לרישום ו/ או קבלת תמיכה יוגשו על ידי ההורים באופן עצמאי על ידי מילוי שאלון הרשמה לתשע "ח דרך אתר האינטרנט בלבד. ההנחיות בנוגע להרשמה מופיעות באתר המשרד, הכנסו לאתר.


לבירורים ניתן לפנות למוקד טלאול לטלפון: 1-2222-969 או 2969*.
הטפסים ואישור קבלה למשפחתון יינתנו על ידי הרכזת/מנהלת המשפחתון.
מילוי השאלון הינו חובה, אף אם ההורים מוותרים על בחינת זכאותם לתמיכה.
אי קליטת ילד במערכת הממוחשבת של המשרד, תמנע קליטת הילד במשפחתון בתחילת שנת הלימודים.
חתימת חוזה עם מנהלת המשפחתון, מתן דמי מקדמה בסך 570 ₪ יתבצע מיד עם קבלת ההודעה על קבלת הילד למשפחתון.

ביטול הרשמה על ידי ההורים – דמי הרשמה לא יוחזרו בכל מקרה. המקדמה ודמי ביטוח
תאונות אישיות יוחזר רק למבטלים ובהתאם לנוהלי משרד העבודה והרווחה.

 

לאחר הודעה בכתב על שיבוץ ילדיכם/ן יש להדפיס את הטפסים הבאים, למלא את הפרטים ולהעבירם למטפלת של ילדכם.

 1. ייפוי כוח לטיפול רפואי
 2. הצהרה - טופס בריאות הילד והגעת ילד למשפחתון
 3. פרטי הילד למטפלת
 4. כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית
 5. הצהרה ויפוי כח להורי ילד אלרגי

 

חזור לראש הדף >>
4

אזורי וימי רישום

ניתן לפנות לרכזות המשפחתונים במקומות ובמועדים הבאים:

 

הרשמה למערך המשפחתונים לשנת תשע"ט

הרישום יתבצע בשכונות לפי הרשימה הבאה:

שכונות מזרח העיר – הרכזת נג'ואה עסלי:

מזרח העיר

תאריךיום בין השעות

6.2, 13.2, 20.2

שלישי בואדי אלגוז

9:00—12:00

7.2, 14.2, 21.2

רביעי לשועפאט

8:30  –  12:00

מענה טלפוני

02-6284119

שלישי לשכת ואד אלגוז

 

7:30—9:00

מענה טלפוני: 02-5453782

רביעי לשכת שועפאט

7:30—8:30

כתובת:  לשכת ואדי אלגוז – רחוב אחואן אלספא 32 ,                                            

כתובת:  לשכת שועפאט – רחוב אלשאבי 1

    

 

שכונת מקור ברוך – הרכזת לאה מעיירס:

מקור ברוך

תאריך יום בין השעות

4.2.18,11.2.18,18.2.18

ראשון, שלישי

15:00-13:00

6.2.18,13.2.18,20.2.18

ראשון, שלישי

15:00-13:00

מענה טלפוני: 02-5376291

שני, שלישי

13:00-12:00

כתובת:   מרכז קהילתי בית מרים – רחוב הטורים 23

 

 

שכונת גילה - הרכזת מירב בק:

גילה

תאריך יוםבין השעות

4.2, 11.2, 18.2

ראשון

8:30 -11:00

6.2 , 13.2 , 20.2,

שלישי

13:00-11:00

מענה טלפוני: 02-5457875

שלישי בלבד

9:00-8:00

כתובת רחוב ורדינון 14,  במינהל  קהילתי, טלפון: 02-6461114

    

 

שכונת קטמון ופת – מירב בק

קטמון ופת

תאריך יוםבין השעות

5.2, 12.2, 19.2

שני

8:15 -9:30

מענה טלפוני: 02-5457875

שלישי בלבד

9:00-8:00

כתובת:רחוב אלעזר הגדול 4 (מתחת לטיפת חלב בשכונת גוננים)

 

 

שכונת נווה יעקב – הרכזת ליאור ברמן:

נווה יעקב

תאריךיום בין השעות

4/2, 11/2, 18/2

ראשון

12:30-9:30

 

21/2,14/2,7/2

רביעי

13:00-10:00

 

מענה טלפוני: 02-5456666

שני

מרכז הדרכה בקטמון

רחוב אליעזר הגדול 4

11.30-9.30

כתובת לקבלת קהל: מנהל קהילתי נווה יעקוב, שדרות נווה יעקוב 38.  

    

 

שכונת פסגת זאב – הרכזת רחל רחבי:

פסגת זאב

תאריךיום בין השעות

4/2, 11/2, 18/2

ראשון

14:00-11:00

6/2, 13/2, 20/2

שלישי

11:00-8:00

מענה טלפוני: 02-5456998

שלישי  

14:00-12:00

כתובת: טיפת חלב, שדרות משה דיין 152, פסגת זאב     

 

 

שכונת רמת שלמה – הרכזת אסתר גולדברג:

רמת שלמה

תאריךיום בין השעות

5.2, 12.2, 19.2

שני

14:00-10:00

מענה טלפוני:

02-5453760/40

שני

10:00-8:00

כתובת: לשכת הרווחה רמת שלמה, רחוב קהילות יעקב 10

    

 

שכונת בוכרים – כרמלה שאול:

בוכרים

תאריך 

יום

בין השעות

5.2, 12.2, 19.2

שני

12:00-9:00

6.2 ,20.2

שלישי

12:00-9:00

מענה טלפוני: 02-6297117

רביעי

12:30-10:30

כתובת:  מינהל קהילתי בוכרים  רחוב דויד 10

 

 

שכונת רוממה – הרכזת אסתר גולדברג:

רוממה

תאריךיום בין השעות

4.2, 11.2, 18.2

ראשון

14:00-10:00

מענה טלפוני: 02-5457653/8

ראשון

10:00-8:00

כתובת:  לשכה רווחה בנין שערי העיר  רחוב יפו 216 קומה 10 

 

 

שכונת גבעת שאול – קריית משה – הרכזת יעל פלה וענת לוינטנט:

גבעת שאול

תאריך יום בין השעות

4.2, 11.2, 18.2

ראשון

14:30-11:00

5.2, 12.2, 19.2

שני 

14:30-11:00

מענה טלפוני: 02-5619333

ראשון

שני

11:00-10:00

10:00-9:00

כתובת:  מתנ"ס בית רוס נג'ארה 27 גבעת שאול

       

 

שכונת בית וגן – הרכזת אילנה פרנק:

בית וגן

תאריךיום בין השעות

5.2, 12.2, 19.2

שני

11:30-10:00

6.2, 13.2, 20.2

שלישי

 16:30-14:30

מענה טלפוני: 02-6427047 שלוחה 8

שני

10:00-9:00

מענה טלפוני: 02-6427047 שלוחה 8

שלישי

14:30-13:30

כתובת: מתנס בית וגן, רחוב תורה ועבודה 10,   בית וגן  ,

 

 

שכונת עיר גנים – הרכזת ציפי וייספלד:

עיר גנים

תאריךיום בין השעות

5.2 ,  12.2, 19.2

שני

11:00 –   13:00

7.2,  14.2, 21.2

רביעי

11:00   _  13:00

מענה טלפוני: 02-5456461

שני ורביעי  

9:30  –    10:30

כתובת: קבלת קהל בלשכת הרווחה עיר גנים, רחוב אביבית 7

 

 • במהלך ימי ההרשמה יערכו ימים פתוחים לביקור במשפחתונים בתיאום עם מטפלות המשפחתונים.
 • בשעות קבלת קהל, לא יינתן מענה טלפוני ולא תהיה אפשרות לצלם מסמכים.
 • לא ניתן יהיה לבצע רישום דרך הטלפון.


פרטים נוספים ניתן לקבל בלשכות הרווחה השכונתיות, וביחידת המשפחתונים בשירותי בריאות הציבור מחלקת הגיל הרך - בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 08:00 – 12:00 בטלפון: 02-6297117

חזור לראש הדף >>
5

 

חזור לראש הדף >>
6

 

חזור לראש הדף >>
7

 

חזור לראש הדף >>
8

 

חזור לראש הדף >>
9

 

חזור לראש הדף >>
10

 

חזור לראש הדף >>
11

 

חזור לראש הדף >>
12

 

חזור לראש הדף >>
13

 

חזור לראש הדף >>
14

 

חזור לראש הדף >>
15

 

חזור לראש הדף >>
16

 

חזור לראש הדף >>