אירועים לגיל הרך בשכונות – עיריית ירושלים

אירועים בשכונות

אירועים לגיל הרך בשכונות העיר​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

בוכרים / גאולהבוכרים / גאולהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Geula-Bucharim.aspx<img alt="קרוסלה בוכרים " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/bohrim.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
בית הכרםבית הכרםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/BeitHakerem.aspx<img alt="קרוסלה בית הכרם " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/bithkrem.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
בקעהבקעהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Baqaa.aspx<img alt="מינהל קהילתי בקעה רבתי" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/Baqaa.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
גילהגילהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Gilo.aspx<img alt="קרוסלה גילה" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/Gilo.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
גינות העירגינות העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/GinotHair.aspx<img alt="מינהל קהילתי גינות העיר" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/GinotHair.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
גנים – קריית מנחם / גבעת משואהגנים – קריית מנחם / גבעת משואהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Ganim.aspx<img alt="מינהל קהילתי גנים" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/Ganim.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
דרום – גוננים/ קטמונים /פת /רסקודרום – גוננים/ קטמונים /פת /רסקוhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Darom.aspx<img alt="מינהל קהילתי דרום" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/Darom.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הגבעה הצרפתיתהגבעה הצרפתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/GivaaTzarfatit.aspx<img alt="מינהל קהילתי הגבעה הצרפתית" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/GivaaTzarfatit.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
הר נוףהר נוףhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/HarNof.aspx<img alt="מינהל קהילתי הר נוף" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/HarNof.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
חומת שמואלחומת שמואלhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/HomatShmuel.aspx<img alt="מינהל קהילתי חומת שמואל" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/HomatShmuel.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
יובלים – קריית יובל / מלחה/ רמת שרת / עין כרםיובלים – קריית יובל / מלחה/ רמת שרת / עין כרםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Yovalim.aspx<img alt="קרוסלה קרית יובל " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/uvalin.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
לב העירלב העירhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/LevHair.aspx<img alt="מינהל קהילתי לב העיר" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/LevHair.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
מיתרים – גבעת שאול/ גבעת מרדכי / בית וגןמיתרים – גבעת שאול/ גבעת מרדכי / בית וגןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/Meytarim.aspx<img alt="קרוסלה בית רוס " height="98" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/mitarim.jpg" width="184" style="BORDER:0px solid;MARGIN:0px 25px;" />
נווה יעקבנווה יעקבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/NeveYaakov.aspx<img alt="קרוסלה נווה יעקב" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/neveyakov.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
פסגת זאבפסגת זאבhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/PisgatZeev.aspx<img alt="קרוסלה פסגת זאב " src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/pizgatzev.jpg" style="BORDER:0px solid;" />
רמות אלוןרמות אלוןhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/RamotAlon.aspx<img alt="מינהל קהילתי רמות אלון" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/RamotAlon.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />
תלפיות מזרח / ארנונהתלפיות מזרח / ארנונהhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/Neighborhoods/TalpiyotMizrach.aspx<img alt="קרוסלה תלפז" src="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/PublishingImages/tlpaz.jpg" style="BORDER:0px solid;" />