אמנת שירות לטיפול במפגעים עירוניים – עיריית ירושלים

אמנת שירות לטיפול במפגעים עירוניים

​לפניכם מדדי טיפול במפגעים. להעמקת קשר ואופק שירות וכחלק אינטגראלי מאמנת שירות לשיפור, ייעול ושמירת סביבת חיים נאותה לרווחת התושב, תוך עמידה בלוח זמנים מוגדר.​