פיסול חוצות, פיסול בירושלים – עיריית ירושלים

פיסול בירושלים

ירושלים היא עיר בעלת מורשת ותרבות של בנייה ואסתטיקה, מתמודדת בעידן זה עם הצבת פיסול מודרני בחוצות, בצד יצירות אמנות מן העבר הרחוק והקרוב. זה בצד זה משלימים את תפאורת העיר, עבודותיהם של מיטב אמני תבל שיצרו במאה העשרים יחד עם יצירותיהם של אמנים ישראלים – ותיקים וצעירים.​​​

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פיסול במרחב הציבורי – מערבפיסול במרחב הציבורי – מערבhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/GalleriesArtSculptures/Monuments/Pages/‏‏‏‏sculptureswest.aspx<img alt=" " src="/City/Galleries/GalleryLibrary/Jerusalem/פסלים%20מערב%20העיר/11מאגר%20מים.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
פיסול במרחב הציבורי – צפוןפיסול במרחב הציבורי – צפוןhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/GalleriesArtSculptures/Monuments/Pages/‏‏sculpturesnorth.aspx<img alt=" " src="/City/Galleries/GalleryLibrary/Jerusalem/צפון/10_hamaarechet_hakehula.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
פיסול במרחב הציבורי – דרוםפיסול במרחב הציבורי – דרוםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/GalleriesArtSculptures/Monuments/Pages/‏‏‏‏sculpturessouth.aspx<img alt=" " src="/City/Galleries/GalleryLibrary/Jerusalem/פסלים%20דום%20העיר/5%20עמודי%20הזית.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
פיסול במרחב הציבורי – מזרחפיסול במרחב הציבורי – מזרחhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/GalleriesArtSculptures/Monuments/Pages/‏‏‏‏sculptureseast.aspx<img alt=" " src="/City/Galleries/GalleryLibrary/Jerusalem/פסלים%20מזרח%20העיר/1%20M.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />
פיסול במרחב הציבורי – מרכזפיסול במרחב הציבורי – מרכזhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/GalleriesArtSculptures/Monuments/Pages/sculpturescentre.aspx<img alt="" src="/City/Galleries/GalleryLibrary/Jerusalem/פסלים%20במרכז%20העיר/27%20ניו%20יורק.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />