קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

קול קורא להפעלת תכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוערhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TechnologyPrograms.aspxקול קורא להפעלת תכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הודעה בדבר הגשת בקשות לטובת הפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער במסגרת המרכז העירוני ליזמות נוער.עיריית ירושלים (אגף חברה), מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמאליות בתחומי הטכנולוגיה לבני נוער במסגרת מרכז היזמות העירוני לנוער ברחוב יוסי בן יועזר 20 ומזמינה גופים ללא כוונות רווח, המעוניינים להגיש הצעות, אשר עומדות בתנאים שיפורטו להלן, בכל הנוגע להפעלת תוכניות טכנולוגיות לנוער, להלן - "התוכניות".לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןמועד אחרון להצעת הגשות יום ראשון, ו' בטבת תשע"ח, 24 בדצמבר 2017 בשעה 1800לשאלות והבהרות ניתן לפנות למר רני רוזנהיים בדוא"ל rsrani@jerusalem.muni.ilהעירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.13/12/2017 22:00:00
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כרטיס מתנה נטען או שובר ידני https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/kol_kore_vad.aspxהזמנה לקבלת הצעות מחיר לרכישת כרטיס מתנה נטען או שובר ידני <img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ארגון עובדי עירית ירושלים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור רכישות כרטיסי מתנה נטענים הכוללים חבילות מובנות לטובת העובדים לרבות מתנות ימי הולדת.</p>לשאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל טובה דוד חיבטלפון 050-7313492 02-6298444 , או בדוא"ל dhtova@jerusalem.muni.il את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לאגף לוגיסטיקה ,מחלקת המכרזים, כיכר ספרא 1 קומה 2 במעטפה סגורה לא יאוחר מיום רביעי ה 20.12.2017 , ב' בטבת תשע"ח עד השעה 1000 . לקול קורא לחצו כאן 12/12/2017 22:00:00
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ParkingPlanners.aspxהזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר מתכנני / מהנדסי תנועה של עיריית ירושליםעיריית ירושלים מזמינה בזאת מתכנני / מהנדסי תנועה להיכלל במאגר היועצים לביצוע עבודות של תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןאת הבקשות יש להגיש במסירה אישית, במעטפה סגורה לאגף לשירותי חניה, כיכר ספרא 13, קומה 2 חדר 201, עד ליום ראשון, יג' כסלו תשע"ח 31.12.17 בשעה 12.00.לשאלות הבהרה ניתן לפנות למר אבנר רוזנר הממונה על פיתוח כלכלי וטכנולוגי באגף לשירותי חניה בדוא"ל RZAVNER@JERUSALEM.MUNI.IL , טלפון 02-6297735 עד לא יאוחר מיום ראשון ו' כסלו 24.12.17, שאלות הבהרה ישלחו אך ורק במייל.מובהר כי אין בפרסום הודעה זו ו/או בהליך הרישום ו/או בהצטרפות למאגר העירייה כדי להבטיח ליועץ את רישומו במאגר ו/או התקשרות כלשהי ו/או היקף התקשרות כלשהו לביצוע עבודות כלשהן, והעירייה לא תהיה מחויבת להעסיק יועץ שהצטרף למאגר העירייה.06/12/2017 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לרכישת מבנים יבילים של שרותים ציבורייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/PublicToilets.aspxקול קורא לקבלת הצעות לרכישת מבנים יבילים של שרותים ציבוריים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />קול קורא לקבלת הצעות להכנת תהליך תחרותי לרכישת מבנים יבילים של שרותים ציבוריים (בתי שימוש)עיריית ירושלים מבקשת לקבל הצעות להצבה ואספקת שרותים ציבוריים אוטומטיים ולא אוטומטיים.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלשאלות או הבהרות ניתן לפנות למר מאיר בן טולילה, מנהל מח' כספים באגף תברואה בדוא"ל BTMEIR@jerusalem.muni.il, בטל' 02-6297609.את ההצעות יש להגיש במסירה אישית ובמעטפה סגורה לאגף תברואה רחוב יפו 17 ירושלים חדר 03304 עד ליום שלישי ח' בטבת 26.12.2017 בשעה 1200.06/12/2017 22:00:00
קול קורא לטיפול במשפחות על רקע שכול ואובדנותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/shchol.aspxקול קורא לטיפול במשפחות על רקע שכול ואובדנות<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>המינהל לשירותי קהילה באגף רווחה בעיריית ירושלים, מזמין אנשי טיפול ו/או עמותות להגיש הצעות לצורך מתן טיפול בנושאי שכול, אובדנות ועברות המתה.​</p>את פרטי ההליך ניתן לראות בקובץ המצורף מטה. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות למחלקת מעברים בדוא"ל maavarim@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-5468246. (מחלקת "מעברים" הינה מחלקה באגף הרווחה בעיריית ירושלים אשר אחראית על תחום הטיפול בתחום חיי משפחה ונישואין).את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית, בתיבת המכרזים באגף רווחה, בכיכר ספרא, בניין 7, קומה 3, עד ליום חמישי, ג' בטבת תשע"ח, 21/12/17 בשעה 1200.על המעטפה יש לכתוב "הצעה למתן שירות טיפול למשפחות שחוו מצבי שכול אובדנות ועבירות המתה".העירייה אינה מחוייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטי ההליך לחצו כאן06/12/2017 22:00:00
קול קורא למומחים בוועדת תסקיריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Taskirim.aspxקול קורא למומחים בוועדת תסקירים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>אגף רווחה במינהל לשירותי קהילה מזמין  פסיכולוגים ופסיכיאטרים מומחים <br>להגיש הצעות לצורך מתן שירות בוועדות תסקירים בנושאי: משמורת, הסדרי ראיה ואפוטרופוסות.​</p>מחלקת מעברים סדרי דין מעוניינת ליצור מאגר של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, למתן שירותי מומחים בוועדות תסקירים , שמתוכו יבחרו המומחים שיועסקו על-ידה.​את פרטי ההליך ניתן לראות בקובץ המצורף מטה.הגשת ההצעותאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים באגף הרווחה כיכר ספרא בנין 3 קומה 7, מול עמדה 131מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי י' טבת תשע"ח, 28.12.2017, בשעה 1200 הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.יש להגיש את כל המסמכים המפורטים בטופס הרישום כולל טופס זה "תנאי ההליך" חתום ע"י המגיש.העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהילשאלות והבהרות ניתן לפנות למחלקת מעברים בטלפון 02-5468246 ( שלוחה 0) ו/או בדוא"ל MAAVARIM@JERUSALEM.MUNI.ILלפרטי ההליך לחצו כאןלפרטי החוזה לחצו כאן06/12/2017 22:00:00
בקשה לקבלת מידע (RFI)https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ShechJarach.aspxבקשה לקבלת מידע (RFI)<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע לשכירת והרחבת מרכז רפואי בשכונת שייח ג'ארח עיריית ירושלים מזמינה בזאת גופים העוסקים בתחום הבריאות, למסור מידע אשר יסייע בגיבוש מכרז להשכרת המרכז הרפואי ברחוב קלארמון גאנו 5 בשכונת שייח ג'ארח בירושלים.העירייה בוחנת פרסום מכרז להשכרת הנכס, תוך אפשרות להרחבת מגוון השירותים הרפואיים הניתנים במקום, והרחבת שטח המבנה על חשבון השוכר, כנגד שכירות ארוכת טווח / הפחתה בדמי השכירות ו/או מתווה אחר למימון ההרחבה.המעוניינים להגיש מידע אשר יש בו לסייע לגיבוש מסמכי המכרז, מתבקשים לעשות זאת לא יאוחר מיום שני, י"ג בטבת תשע"ח, 31/12/17, עד השעה 1100 בדוא"ל avmofra@jerusalem.muni.il כמפורט במסמך המצורף בזה. לשאלות והבהרות ניתן לפנות לעפרה אברמזון בדוא"ל - avmofra@jerusalem.muni.il לא יאוחר מיום 23/12/17לפרטים מלאים לחצו כאןלתשריט לחצו כאן05/12/2017 22:00:00
קול הקורא לפסטיבל אור ירושלים 2018https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Festivalor18.aspxקול הקורא לפסטיבל אור ירושלים 2018<img alt="" src="/Municipality/kol/PublishingImages/festivalOr18.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אמנים מהארץ ומהעולם מוזמנים להציג את יצירותיהם בפסטיבל האור התשיעי בירושלים.</p>​אמנים מוזמנים להגיש עבודות לפסטיבל. אנו מעוניינים ביצירות אמנות באיכות גבוהה, בעלות אופי משעשע ומפתיע, אשר יתקשרו עם קהל המבקרים. הפסטיבל עובר במספר מסלולים סביב ודרך העיר העתיקה. ניתן להגיש הצעות לשלוש קטגוריותמיצגי אורמיפוי וידאומופעי אורתאריך אחרון להגשת העבודות 10.01.18 בחצות לא יהיה ניתן להגיש עבודות לאחר תאריך זה. ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד, באמצעות אתר האינטרנט של הפסטיבל www.lightinjerusalem.org.il כל הפרטים בקול קורא הינם למידע בלבד ואינם מהווים בשום צורה התחייבות מצד הפסטיבל.לפרטים נוספים ניתן לפנות לרון כהן בדוא"ל chron@jerusalem.muni.il לקול קורא לחצו כאןלאתר פסטיבל האור לחצו כאן05/12/2017 22:00:00
קול קורא לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/education.aspxקול קורא לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוך<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים באמצעות מינהל חינוך מזמינה הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך בשכונות במזרח ירושלים</p>​תקופת השכירות לחמש שנים לפחות וניתנת להארכה לאופציה של חמש שנים נוספות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה לשנות את תקופת השכירות ו/או לממש את האופציה להארכת תקופת השכירות. העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו. את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1, במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת בכיכר ספרא בניין 1 קומה 5. למר מוחמד עוויסאת באגף נכסי העירייה לא יאוחר מ-30/12/17 עד השעה 1200. לפרטים נוספים, ניתן לפנות למר מוחמד עוויסאת בטלפון 02-6296209, 02-6296714 או בנייד 053-7288978. נספחיםלפרטי קול קורא מלאים ונספח 1 לחצו כאןלחוזה התקשרות לחצו כאן 27/11/2017 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת yael_jidc@jerusalem.muni.il עד לתאריך 21 בדצמבר 2017.08/11/2017 22:00:00
בקשה לקבלת מידע בנושא הקמת מתקני משחקים בגן סאקרhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SacherPark.aspxבקשה לקבלת מידע בנושא הקמת מתקני משחקים בגן סאקר<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון רעיוני להתקנתם של מתקני משחקים ייחודים בתפיסה חדשנית במתחם גן סאקר מגופים וחברות עם מומחיות וידע בתחום זה.עיריית ירושלים פונה בזאת לקבלת הצעות לתכנון רעיוני להתקנתם של מתקני משחקים ייחודים בתפיסה חדשנית במתחם גן סאקר מגופים וחברות עם מומחיות וידע בתחום זה (להלן, בהתאמה "המשיב/ים", "הבקשה לקבלת מידע" ו/או "RFI").בהתאם להצעות שיוצגו לעירייה יכול ויגובש מכרז להקמת מתקני משחקים בגן סאקר. לפרטים המלאים לחצו כאןלהורדת נספח א' לחצו כאןלהורדת נספח ב' לחצו כאן מפגש משיבים במתחם גן סאקר יתקיים ביום שני 20 בנובמבר 2017 בשעה 11.00 בגן סאקר - ההשתתפות במפגש המציעים אינה מהווה תנאי וחובה להגשת הצעת ל- RFI.ניתן לפנות בשאלות הבהרה ביחס ל-RFI לגב' מלי דוידיאן באמצעות מייל – ddmali@jerusalem.muni.il ו/או טלפון 02-6295984 וזאת עד ליום חמישי 17 בדצמבר 2017, בשעה 12.00. רק תשובות בכתב תחייבנה את העירייה. העירייה תהא רשאית, במסגרת שיקול דעתה הבלעדי באם להתייחס או שלא לשאלות ההבהרה.מועד אחרון להגשת ההצעות 21 בדצמבר 2017 עד השעה 12.00 בצהריים. ההצעות תוגשנה במסירה אישית על למועד הנ"ל במשרדי מינהל תפעול לגב' מלי דוידיאן, כיכר ספרא, בניין 1, קומה 3, חדר 500 ירושלים.07/11/2017 22:00:00
הזמנה לקבלת הצעות מחיר לסרטוני אנימציהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AnimationVideos.aspxהזמנה לקבלת הצעות מחיר לסרטוני אנימציה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים באמצעות אגף כללי, פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור הפקת סרטוני אנימציה.</p>עיריית ירושלים באמצעות אגף כללי, פונה בזאת בבקשה למתן הצעות מחיר עבור הפקת סרטוני אנימציה. לפרטי ההליך המלאים והנספחים המצורפים לחצו כאןשאלות ו/או בקשות למתן הבהרות בנושא ההליך יש להפנות בדוא"ל AMHEN@jerusalem.muni.il לחן מויאל עד ארבעה ימים (לא כולל ימי שישי ושבת) לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות.לבירור פרטים טכניים בלבד ניתן להתקשר בטל חן מויאל 02-6297776.את ההצעה יש לשלשל במעטפה סגורה לתיבת מכרזים/הצעות מחיר באגף כללי מינהל חינוך, הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 3, קומה 3 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 1500-800 ולא יאוחר מתאריך 26 בנובמבר 2017 בשעה 1200.06/11/2017 22:00:00