קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הצעה לפרויקט ליווי הטמעת המלצות לשינוי במחלקת סייעות טיפוליותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/MafamConsulting.aspxהצעה לפרויקט ליווי הטמעת המלצות לשינוי במחלקת סייעות טיפוליות<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הזמנה להגיש הצעה לפרויקט: ליווי הטמעת המלצות לשינוי במחלקת סייעות טיפוליות במינהל חינוך בעיריית ירושליםמפעם ירושלים מזמין בזה מציעים ממאגר היועצים להגיש הצעה לפרויקט ליווי הטמעת המלצות הא"וש, במחלקת סייעות טיפוליות, במינהל חינוך בעיריית ירושלים. התהליך הינו בהובלת מנהלת המחלקה.לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאןאת ההצעה יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם פרויקט "ליווי הטמעת המלצות לשינוי במחלקת סייעות טיפוליות במינהל חינוך בעיריית ירושלים" ולהכניס לתיבת הצעות מחיר, הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10, ("בניין ניו-יורק"), כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 19 מרץ 2019, עד השעה 1400.שאלות/ בקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל, עד לתאריך 7 מרץ 2019, לגב' יעל חקלאי קאופמן, מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל hkyael@jerusalem.muni.il ולוודא קבלת החומר, בטלפון 02-6298014, פקס 02-6296483. תשובות יינתנו עד לתאריך 12 מרץ 2019.12/02/2019 22:00:00
הצעות להיכלל במאגר יועצים לשירותי ייעוץ בקידום ורישוי עסקיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KidumReshuyAskim.aspxהצעות להיכלל במאגר יועצים לשירותי ייעוץ בקידום ורישוי עסקים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​האגף לקידום עסקים בעירית ירושלים מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש מועמדותם להיכלל במאגר היועצים לעירייה במתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בנושא קידום  ורישוי עסקים</p>​​האגף לקידום עסקים בעירית ירושלים מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש מועמדותם להיכלל במאגר היועצים לעירייה במתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים בנושא קידום ורישוי עסקיםבעלי המקצוע הנדרשים להיכלל במאגר הנדסאי איכות הסביבה, טכנולוג מזון , מהנדס מזון, בוגר מדעי המזון בעל יכולות ביצוע ביקורות תברואתיות הכוללות דגימות מזון וניתוחי מעבדה וניסיון בתכנון מטבחים של מסעדות, בתי קפה וכדומה, יועץ נגישות בהתמחות שירות ומבנים תשתיות וסביבה (מתו"ס), יועץ לכתיבת מפרטים אחידים עפ"י צו רישוי עסקים, יועץ לענייני רישוי עסקים, יועץ בתחום בריאות הסביבה ושירות המזון, אדריכלות (גם הנדסאים וגם מתכנני פנים ומעצבי פנים בעלי תעודה או הסמכה) , יועץ אסטרטגי , יועץ דיגיטאלי, ייעוץ בתחם הפרזנטציה ועמידה מול קהל, ייעוץ כלכלי ועסקי לעסקים, יועץ שיווקי, יועץ שילוט ופרסום חוצות, יועץ סביבתי, כלכלן, רואה חשבון, יועץ תכנון מטבחים. לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב לגברת אורטל סיני, ממלאת מקום עוזרת מקצועית למנהל אגף קידום עסקים, בדוא"ל לחצו כאן עד לתאריך 7.3.2019.את ההצעות יש להגיש באגף לקידום עסקים, לגברת סימה בן דוד, כיכר ספרא 10 ,קומת כניסה, עד לתאריך 14.3.2019 עד השעה 140013/02/2019 22:00:00
קול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורטhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/BetHaam.aspxקול קורא לשימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />אגף תרבות במינהל תרבות, חברה וספורט מציע שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, במטרה לסייע לאומנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות.אגף תרבות במינהל תרבות, חברה וספורט מציע שימוש בכיתות בית העם ואולם הספורט, בכפוף לפעילות המתקיימת במתחם בית העם - ז'ראר בכר, במטרה לסייע לאומנים וגופים הפועלים בחינוך לתרבות ואמנות.השימוש בכיתות ו/או באולם הוא לתקופות קצרות (ימים/שעות) ובכפוף לתעריפים קבועים. שעת שימוש בכיתה 45 ש"ח, באולם 55 ש"ח.דמי השימוש ישולמו על פי התעריף ובהתאם להתקשרות חוזית.בעת בחינת הבקשות תינתן עדיפות לפיתוח פרוייקטים בתחום החינוך לתרבות ואמנות, חיזוק פעילות הגופים והיוצרים בקרב פעילותם.לפרטים והבהרות יש לפנות למחלקה להשכלת מבוגרים בדוא"ל tmbatya@jerusalem.muni.il ולצרף את שם האירגון ותקציר הבקשה.העירייה אינה מתחייבת לקבל בקשה כלשהי.06/02/2019 22:00:00
הצטרפות לרשימת הרופאים המוכרים בהסדר ביטוח שינייםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Dentists.aspxהצטרפות לרשימת הרופאים המוכרים בהסדר ביטוח שיניים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מעוניינת להרחיב את רשימת הרופאים המוכרים בהסדר ביטוח שיניים קולקטיבי.עיריית ירושלים מבטחת את עובדיה בביטוח שיניים קולקטיבי בחברת "הראל".במסגרת הפוליסה ישנם רופאים המוכרים בהסדר. העירייה מעוניינת להרחיב את רשימת הרופאים המוכרים בהסדר בתחומים הבאיםאורטודנטיההשתלות שינייםרופא שיניים העוסק בהשתלות או אורטודנט העוסק ביישור שיניים והמעוניינים להיכלל במאגר הרופאים המוכרים בהסדר מוזמן לפנות ליועץ הביטוח מטעם העירייה, פרופ' יוסי אנייס באימייל yosianaise@gmail.com ובטלפון 054-4421550.05/02/2019 22:00:00
הזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ManagementDevelopment.aspxהזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הזמנה להגיש הצעה לתהליכי פיתוח, באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים: תוכנית לפיתוח מנהלים, קורס עתודה ניהולית בכירה, קורס עתודה ניהולית והכשרת מדריכים פנים אירגוניים.מפעם ירושלים מזמין בזה מציעים, ממאגר היועצים, להגיש הצעה לתהליכי פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושליםפיתוח תוכנית לפיתוח מנהלים למנהלי נפה והפעלתה.פיתוח קורס עתודה ניהולית בכירה, למנהלי נפה וסגני מנהלי נפה, כעתודה לתפקידים בדרגת מנהל מחלקה ומעלה והפעלתו.פיתוח קורס עתודה ניהולית לראשי צוותים כעתודה למנהלי נפה והפעלתו.הכשרת מדריכים פנים אירגוניים.התהליך הינו בהובלת מנהל אגף האכיפה והשיטור העירוני בעירייה.את ההצעה יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם פרויקט "פיתוח באגף האכיפה והשיטור העירוני שבעיריית ירושלים תוכנית לפיתוח מנהלים, קורס עתודה ניהולית בכירה, קורס עתודה ניהולית והכשרת מדריכים פנים אירגוניים".ולהכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 ("בניין ניו-יורק"), כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 17 בפברואר 2019 עד השעה 1400.שאלות/ בקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל לגב' חגית שיוביץ, סגנית מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל shchagit@jerusalem.muni.il ולוודא קבלת החומר, בטלפון 02-6298014, פקס 02-6296483, עד לתאריך 5 בפברואר 2019. תשובות יינתנו עד לתאריך 12 בפברואר 2019. לקובץ תשובות לשאלות לחצו כאןלפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן21/01/2019 22:00:00
הזמנה להגשת הצעה לתכנית "מנהיגות צעירה" למנהלים צעיריםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ManagementCourse.aspxהזמנה להגשת הצעה לתכנית "מנהיגות צעירה" למנהלים צעירים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הזמנה להגשת הצעה לביצוע תכנית "מנהיגות צעירה"- למנהלים צעירים בעיריית ירושלים וביצועהעיריית ירושלים - אגף משאבי אנוש, ורשות הצעירים בשיתוף עם מפעם ירושלים, מעוניינים לקיים תכנית לפיתוח מנהיגות צעירה בעיריית ירושלים – מחזור 2.התכנית לפיתוח מנהיגות צעירה בעיריית ירושלים מבקשת לייצר רשת מגובשת של צעירים בעלי יכולת ומוטיבציה להתפתחות והשפעה בעיריית ירושלים. התכנית מפתחת דרג ניהולי מוכשר, יצירתי וחדשני בעל מוטיבציה ותחושת שייכות ושליחות להוביל את העיר ירושלים ותושביה קדימה. זאת תוך הבנת מורכבות הסביבה הארגונית בה פועלים מנהלים בשלטון המקומי ופיתוח כישורים ומיומנויות הנדרשים להובלה ולהשפעה.את ההצעה יש לשלוח במעטפה סגורה עליה יצוין שם הפרויקט, למפעם ירושלים ולהכניס לתיבת ההצעות מחיר, הנמצאת במפעם ירושלים, בכיכר ספרא בניין 10, בית ניו-יורק (ברח' יפו- מול פיצה ממילא), עד לתאריך 27 בפברואר 2019 עד השעה 1400.שאלות/ בקשה להבהרות יש לשלוח עד לתאריך 11 בפברואר 2019 אך ורק בכתב, לגב' חגית שיוביץ, ס. מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל shchagit@jerusalem.muni.il ולוודא קבלת החומר, בטלפון 02-6298014, פקס 02-6296483.לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן21/01/2019 22:00:00
הזמנה להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/OrganizationalDevelopmentAbsorption.aspxהזמנה להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים ומפעם ירושלים מזמינים בזה מציעים להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה בעיריית ירושלים.עיריית ירושלים ומפעם ירושלים מזמינים בזה מציעים להגיש הצעה לפיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה בעיריית ירושלים.הרשות העירונית לעלייה וקליטה שבעיריית ירושלים מספקת תמיכה וליווי לעולים החדשים, בירושלים, להשתלבותם המיטבית בעיר, באמצעות אנשי מקצוע ומתנדבים תוך מתן שירות מקצועי ואיכותי, עידוד ותגבור העלייה לירושלים ומניעת הגירה שלילית של העולים.את ההצעה יש להגיש למפעם ירושלים במעטפה סגורה עם שם הפרויקט "פיתוח ארגוני ברשות העירונית לעלייה וקליטה שבעיריית ירושלים", ולהכניס לתיבת הצעות מחיר הנמצאת במפעם ירושלים, כיכר ספרא 10 , ("בניין ניו-יורק"), כניסה דרך רחוב יפו (מול פיצה ממילא), על כיכר צה"ל, עד לתאריך 27 בפברואר 2019 עד השעה 1400.שאלות/ בקשות להבהרות ניתן לשלוח במייל לגב' חגית שיוביץ, סגנית מנהלת מפעם ירושלים, עיריית ירושלים, באמצעות המייל shchagit@jerusalem.muni.il וללודא קבלת החומר, בטלפון 02-6295732, פקס 02-6296483, עד לתאריך 11 בפברואר 2019. תשובות ימסרו במייל עד לתאריך 18 בפברואר 2019.לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן21/01/2019 22:00:00
קול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LecturersPopularUniversity.aspxקול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממית<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />המחלקה להשכלת מבוגרים מזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר מרצים.המחלקה להשכלת מבוגרים מזמינה בזאת מציעים להיכלל במאגר מרצים בתחומים הבאיםהרצאות, סדנאות והדרכות בתחומי דעת מגווניםסיורים וטיולים בירושלים וברחבי הארץלפרטים נוספים ניתן לפנות לענבל זידר בדוא"ל ZiInbal@jerusalem.muni.ilאת ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית, בתיבת המכרזים בספריית בית העם, רחוב בצלאל 11, קומה 4, בין השעות 1400-1000, עד ליום ראשון, י"ט באדר א' תשע"ט, 24 בפברואר 2019, בשעה 1400.אין העירייה מחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטי ההליך המלאים ולנספחים - לחצו כאן19/01/2019 22:00:00
קול קורא לקבלת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Sponsorships.aspxקול קורא לקבלת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" />​עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות למתן חסויות בתחומי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט, חברה ופנאי עבור תוכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2019 .הצעות לחסויות הכוללות תרומה ייחודית לתוכניות ואירועים ידונו במסגרת וועדת החסויות של העירייה.כל המעוניין להציע חסות יפנה לאגף הרלוונטי לאירוע המדובר.לנוהל החסויות- לחצו כאן16/01/2019 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/PropertyEastJerusalem.aspxקול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלןמבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מ"ר.מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר.בשכונות הבאות כפר עקב, מחני פליטים שועפאט, בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, אלטור, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, סלוואן, אבו טור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר, סוואחרה, צור באהר, אום טובא. ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 21 בפברואר 2019 עד השעה 1200.את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא.למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו.לפרטי ההליך המלאים ולנספח 1 - לחצו כאןלחוזה השכירות - לחצו כאן09/01/2019 22:00:00
הזמנה למאגר יועצים במנהל חינוך חרדיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Consultantss.aspxהזמנה למאגר יועצים במנהל חינוך חרדי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אגף חינוך חרדי בעיריית ירושלים נערך להקמת מאגר יועצים מומחים בתחומים רבים ומגוונים בהתאם לצורכי העירייה ובתחום בקרה על תשלומי אגרות תלמידי חוץ. </p>עיריית ירושלים מבקשת בזאת לקבל בקשות להצטרף למאגר יועצים העירוני בתחום בקרה על תשלומי אגרות תלמידי חוץ ועודאת ההצעות יש להגיש באופן ידני במעטפה סגורה לאגף חינוך בניין 3 קומה 4 לחדר ארכיב, עד יום חמישי דהיינו עד ה-14.2.19בשעה 1300.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.נא לשם לב לשינויים במסמכיםלמסמכי ההליך - לחצו כאןחוזה06/01/2019 22:00:00
פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר עורכי דין חיצוניים - גבייה​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום חינוך​מינהל חינוך ירושלים​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים - מפעם​מנהל עירוני ומשאבי אנוש​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים –מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים/מתכננים – מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום החרום והבטחון​​אגף חרום ובטחוןלרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום מבנים מסוכנים​המחלקה למבנים מסוכנים​לרשימת הזוכים-לחצו כאן​מאגר מודדים ​גף רישוי ופיקוח (מח' מידע ומיפוי)​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים למתן שליחויות ​אגף היועץ המשפטי​לרשימת הזוכים -לחצו כאן​מאגר יועצי בקרה ואחזקה​אגף שיפור פני העירלרשימת הזוכים- לחצו כאןלרשימת הזוכים- לחצו כאן​ 16/07/2018 21:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.</p>עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור.הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2019 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 50 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילותהאגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ - 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה.מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם שלהמבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי, ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל.פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפותלמידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאןלטופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה - לחצו כאןבכוונת עיריית ירושלים להתקשר עם הגופים הבאים למטרות הבאות במסגרת מיזם משותף1. מוסללה לצורך אירוע ברוטינה שגרת אירועי סצנה למעמד היצירתי .2. יונייטסרים לצורך פעולה משותפת להקמת מרכזי חדשנות ב- 4 שכונות3. בימות לצורך שיתוף פעולה עם חברת בימות לסבסוד כרטיסים לחברי מועדון ירושלמי לשנת 20194. קרן ירושלים לצורך שיתוף פעולה "עטאא" מיצוי זכויות לשנת 20195. קרן ירושלים לצורך שיתוף פעולה כשירות תרבותית לשנת 2019מצ"ב דו"ח הוועדה למיזמים משותפים מיום 6.2.2019 - לחצו כאןגוף המבקש לבצע מיזם/פעולה דומה רשאי לפנות למזכירות העירייה באמצעות מייל לחצו כאן 09/02/2019 22:00:00