קול קורא - עיריית ירושלים

קול קורא

יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הצעות לשירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקת שימור מבניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/EngineeringConsulting.aspxהצעות לשירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקת שימור מבנים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הזמנה להציע הצעות לקניית שירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקה לשימור באגף לתכנון העיר - מתן ייעוץ על פי שעות.האגף לתכנון העיר, מחלקת השימור בעיריית ירושלים מזמינים בזה מהנדסים (בעלי תעודת מהנדס בלבד) בעלי התמחות בשימור להגיש הצעות למתן שירותי ייעוץ הנדסי שימורי למחלקה לשימור באגף תכנון עיר.העבודה מתבצעת באמצעות מתן ייעוץ על פי שעות עבודה כיועץ חיצוני בחוזה בתעריף חשכ"ל.לפרטי ההליך המלאים וחוזה ההתקשרות לחצו כאןיש להגיש את ההצעות במעטפות סגורות בצירוף לכל המסמכים הרלוונטים לתיבת המכרזים שנמצאת בבניין 1, קומה 3 , בין הימים ראשון עד חמישי, בין השעות 1600-830, עד לתאריך 5 בנובמבר 2017.ניתן להגיש שאלות הבהרה לאדר' תמר קאופמן ,ממונה על שימור מבנים בפקס 026297191 או למייל ktamar@jerusalem.muni.il עד לתאריך 12 בנובמבר 2017, בשעה 1200.מענה לשאלות יינתן עד לתאריך 20 בנובמבר 2017 בשעה 1200, ויפורסמו באתר האינטרנט של עיריית ירושלים.באחראיות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר.הצעות שיוגשו לאחר המועד לא ייבדקו.02/10/2017 21:00:00
הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי תרבות ואומנותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/CultureConsulting.aspxהזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ בנושאי תרבות ואומנות<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, מינהל תרבות, חברה, ספורט ופנאי, אגף תרבות ואמנויות מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים בתחום התרבות והאמנויות.עיריית ירושלים, מינהל תרבות, חברה, ספורט ופנאי, אגף תרבות ואמנויות מעוניין לקבל הצעות למתן שירותים בתחום התרבות והאמנויות. לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןלחוזה ההתקשרות לחצו כאןלשאלות או הבהרות ניתן לפנות לגב' מזל מרדכי- שאזו, אימייל msmazal@jerusalem.muni.il או בפקס 02-6297567 עד תאריך 19 באוקטובר 2017.באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר העירוני.את ההצעות יש לשלשל במעטפות סגורות בצירוף כל הנספחים הרלוונטיים לתיבת המכרזים באגף תרבות ואמנויות, כיכר ספרא, בניין 10, עיריית ירושלים, בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 1600-900מועד אחרון להגשת הצעות 24 באוקטובר 2017 בשעה 1400.הצעות שיוגשו לאחר המועד המצוין לעיל לא תיבדקנה.01/10/2017 21:00:00
קול קורא להקמת מערכת לניהול חניהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ParkingSystem.aspxקול קורא להקמת מערכת לניהול חניה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים במסגרת תכנית עיר חכמה, מזמינה להציע הצעות לבחינת פתרונות לניהול, ניטור ובקרת חניות ברחבי העיר.עיריית ירושלים במסגרת תכנית עיר חכמה, מזמינה להציע הצעות לבחינת פתרונות לניהול, ניטור ובקרת חניות ברחבי העיר. המערכת תכלולהקמת מערכת אינטגרטיבית לניהול, שליטה ובקרת החניה בעיר.הנגשת המידע לצרכני החניה בזמן אמת.שיפור וייעול בתהליכי אכיפת עבירות חניה וייעול עבודת הפקחים.בהתאם לפתרונות שיוצגו יגובש מכרז ישים ובעל יעילות מוכחת בארץ ובעולם.לפרטי ההליך המלאים לחצו כאןאת התשובות יש למסור במסירה אישית עד ליום ה' כ' חשון תשע"ח 9.11.2017 ("מועד אחרון להגשה") בשעה 12.00 לאגף החניה לאבנר רוזנר הממונה על פיתוח כלכלי וטכנולוגי , כיכר ספרא, בניין 13 , קומה 1, חדר 201 ירושלים. או לכתובת מייל rzavner@jerusalem.muni.il * העירייה תהא רשאית לפנות למשיבים לצורך קבלת הבהרות והשלמות ולקבלת חומר טכני נוסף . בכוונת העירייה לזמן את המשיבים לראיון על המידע כפי שיתקבל . העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.27/09/2017 21:00:00
קרן המלגות העירונית לסטודנטים של עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/StudentsScholarships.aspxקרן המלגות העירונית לסטודנטים של עיריית ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, בשיתוף מפעל הפיס, השיקה לקראת שנת הלימודים התשע"ח את קרן המלגות העירונית במסגרתה יחולקו לסטודנטים מלגות על סך 10,000 ₪ תמורת 140 שעות תרומה לקהילה במהלך שנת הלימודים.סטודנטים! בואו לקבל מלגות על סך 10,000 ש"ח מקרן המלגות העירונית של עיריית ירושליםעיריית ירושלים, בשיתוף מפעל הפיס, השיקה לקראת שנת הלימודים התשע"ח את קרן המלגות העירונית במסגרתה יחולקו לסטודנטים מלגות על סך 10,000 ₪ תמורת 140 שעות תרומה לקהילה במהלך שנת הלימודים.ועדת המלגות העירונית בחרה בארגונים הבאים במסגרתם סטודנטים יכולים לבצע תרומה לקהילה במגוון תוכניות. ניתן לפנות לאיש הקשר בכל ארגון ולקבל פרטים נוספים אודות התכנית המוצעת ותהליך המיון. תינתן עדיפות לסטודנטים בוגרי תיכונים בירושלים. פרטי יצירת קשר למלגות שם הארגוןאיש הקשרמייל להתקשרותפרחשגית perachjer@perach.org.ilרוח חדשהליאור liory@new-spirit.org.ilלגעת ברוחריקי riki@nefesh-yehudi.comהאוני' העבריתרפאל refaelboukai@gmail.comבית ישראלעומר kfaromer@gmail.comשותפות קרן קיסריהעידית idit@rothschildcp.comציוני דרך – "בליבה חומה"איציק tz.derech@gmail.comאגודת הסטודנטים למשפטים בעבריתקרן Keren.sudri@gmail.comדוד יליןשרון dicanat@dyellin.ac.il קרן אייסףמיכל michal@isef.org.ilחינוך לפסגותכרמלה carmela@e4e.org.ilמרחבים ניר Niramit3@gmail.comהאגודה להתנדבותדן dan@sherut-leumi.co.ilהאקדמיה למוסיקה ולמחולג'ו joe@jamd.ac.ilטנא ירושלמיעדי office@hayerushalmit.co.ilכביש אחדיחיאל yehiel@kvish1.co.ilעמותת דרכיםסער saarfux@gmail.comהשמיים הם הגבולסיוון sisiavitan@gmail.com לשאלות נוספות ובעיות ניתן לפנות לרשות הצעירים, עופר וגנר בטלפון 02-6295869 או במייל vgofer@jerusalem.muni.il26/09/2017 21:00:00
קול קורא - פסטיבל ירושלים לאמנויות 2018https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/pestivalOmanut2018.aspxקול קורא - פסטיבל ירושלים לאמנויות 2018<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אגף תרבות ואמנויות מזמין אתכם להגיש הצעות לפסטיבל ה-17, שיתקיים בירושלים בין התאריכים: 6.3.18 - 12.3.18. אמנים וגופים אמנותיים, מתחומי התיאטרון, המוסיקה, המחול והאמנות החזותית (פלסטית).</p>פסטיבל ירושלים לאמנויות מהווה במה חשובה ומרכזית לאמנים ולגופים אמנותיים, ומציע חשיפה להפקות בתחומי אמנויות הבמה והאמנות החזותית.(בתחומי האמנות החזותית והפלסטית יבחנו תערוכות ייחודיות / אירועי אמנות)בבחינת ההצעות תינתן עדיפותלהפקות מקוריות וחדשות (הצגות בכורה)להפקות המייצרות שיתופי פעולה בין אמנים ובין תחומים שוניםלהצעות יש לצרףשם ותקציר ההצעהשם מגיש ההצעה ותפקידו בהפקהקורות חיים של היוצרים ותפקידם בהפקה חומר ויזואלי של העבודה (צילום, סרטון, הדמיה וכדומה)פרטי התקשרות (שם, כתובת דוא"ל, כתובת דואר ומספר טלפון)את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום ראשון ה – 15.10.2017תשובות יינתנו עד יום ראשון ה- 12.11.2017לבירורים ולשליחת ההצעות ניתן לפנות בדוא"ל arts-festival@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6298143 04/09/2017 21:00:00
הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחידhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Cisco.aspxהודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) ולפי תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים לביצוע מיזם משותף.מינהל פיתוח כלכלי, עסקי וטכנולוגי (להלן "מינהל") קיבל הצעה מחברת סיסקו (להלן "החברה") להקמת מיזם משותף של יישום טכנולוגיות לעיר-חכמה וציוד בשני מרכזי תעסוקה ויזמות.חברת סיסקו הציעה לעירייה להתקין ולתחזק על חשבונה המלא לתקופה של 36 חודשים, ללא עלות כספית לעירייה, מערכת תקשורת ומצלמות שיינוטרו ע"י מערכת שו"ב מרכזית לניהול עיר חכמה.פרטים אודות המיזם/הפרויקט לרבות טיוטה מחוזה התקשרות מול חברת סיסקו מפורסמים באתר האינטרנט העירוני תחת הכותרת "קול קורא".מינהל פיתוח פנה לוועדת המכרזים של העירייה בבקשה להכריז על חברת סיסקו כספק יחיד ולאשר להתקשר עם חברת סיסקו בביצוע מיזם משותף, לאור תנאי ההצעה ומימונו. ובכוונת ועדת המכרזים של העירייה לאשר את הבקשה לעיל בכפוף לפרסום הודעה לציבור דנן שמהותה בחינה האם קיימים מציעים נוספים/ התנגדויות מיוחדות.כל גוף (להלן "הפונה") המעוניין להגיש התייחסות/התנגדות/הצעה דומה או טובה יותר מוזמן לעשות כן עד לתאריך 01.10.2017.ההצעות/ התנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים העירונית להחלטתה.לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אלון בן דור, עוזר מקצועי לראש מינהל פיתוח בדוא"ל bnalon1@jerudalem.muni.il עד לתאריך 21.09.2017. לטיוטת חוזה ההתקשרות לחצו כאןלמפרט השירותים לחצו כאן שאלות הבהרה ותשובותלתשובה לשאלת הבהרה - לחצו כאןלתשובה להתנגדות להליך מצד חברה פרטית - לחצו כאןלתשובה להתנגדות להליך - לחצו כאן30/08/2017 21:00:00
קול קורא להיכלל במאגר שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/OrganizationalConsulting.aspxקול קורא להיכלל במאגר שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />קול קורא להציע הצעות להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון מנהלים וחדשנות בעיריית ירושליםמפעם ירושלים בעיריית ירושלים מזמין בזה מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים ומאמנים למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון למנהלים וחדשנות בעיריית ירושלים.העירייה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים / חברות אשר יהיו כלולים במאגר, לצורך קבלת הצעות לליווי תהליכים כמפורט בתכולת העבודה. כל פרויקט יתוחר בנפרד על פי הקריטריונים הנדרשים וכן תערך פניה לממליצים במידת הצורך.המפעם הינו גוף שמטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל לשפר את השירות הניתן על ידם, באמצעות כלים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון. מפעם ירושלים משויך ארגונית לעיריית ירושלים. המפעם מהווה שותפות בין משרד הפנים לרשות המקומית ועובד בתיאום מלא עם אגף משאבי אנוש בעירייה. לפרטים על מערכת המפעמים ולהרחבה על פעילות מפעם ירושלים, ניתן להיכנס לאתר מפעם לפרטים המלאים ונספחים לחצו כאןהגשת המועמדות למאגר תוגש במעטפה סגורה ובצרוף נספחים רלוונטיים למפעם ירושלים, לבניין ניו- יורק כיכר ספרא 10 לא יאוחר מתאריך 31 באוקטובר 2017 עד שעה 1200. (הכניסה לבניין הינה מול פיצה ממילא ברחוב יפו, כיכר צה"ל), אנא תאמו מראש הגעתכם בטלפון 02-6298014.לפרטים ולהבהרות, יש לפנות בכתב בלבד ליעל חקלאי קאופמן, מנהלת המפעם במייל hkyael@jerusalem.muni.il, עד לתאריך 10 באוקטובר 2017. מענה לשאלות יינתן עד לתאריך 22 באוקטובר 2017 באתר עיריית ירושלים. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר.אנא שימו לב כי עיריית ירושלים סגורה במועדי ישראל ראש השנה (23-20 בספטמבר), חג סוכות (12-4 באוקטובר), ולכן לא יהיה מענה טלפוני או אפשרות להניח מעטפות.29/08/2017 21:00:00