"התקשרויות עיריית ירושלים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ". - עיריית ירושלים

התקשרויות באמצעות החברה למשק וכלכלה

​התקשרויות עיריית ירושלים באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ

לכניסה לאתר החברה למשק וכלכלה, לחצו כאן!