הודעות בדבר כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד – עיריית ירושלים

הודעות בדבר כוונת העירייה להתקשר עם ספק יחיד