מכרזי כח אדם פנימיים וחיצוניים – עיריית ירושלים

מכרזי כח אדם פנימיים וחיצוניים

הודעות מטעם מחלקת מכרזים

הודעה על הארכת מועד הגשת מרכז 11/18

מכרז מס' 11/18 קב"ט אזורי למוסדות חינוך וקהילה – מועד אחרון להגשת מועמדות הוארך עד ליום שני 18.2.19 בשעה 12:00.

הודעה על תיקון מכרז 190/18

מכרז 190/18 ראש צוות עבודות במערכות המנהרות והשילוט, בקרת כניסות וחניוני חנה וסע, מכרז פנים – חוץ ולא פנים.

הודעה על מכרז 262/18

מכרז 262/18 מנהל/ת לשכת מנכ"ל וממונה על פרויקטים מיוחדים, נוסח תיאור התפקיד המחייב הינו הנוסח המופיע באתר.

הודעה על ביטול מכרז 167/17

מכרז 167/17 מנהל/ת ספריית מוזיקה בוטל

הודעה על ביטול מכרז 185/18

מכרז 185/18 מפקח בניין והריסת מבנים – מבוטל

הודעה על מכרז 200/18

מכרז 200/18 סייע/ת פדגוגי/ת – ישנן 6 משרות באחוזי משרה משתנים.

מכרזי כח אדם : מכרזים פנימיים/חיצוניים

2
פריטים ברשימה
סדר לפי: אגף   |   דרגה   |   תאריך הגשה
יצא רשימה:
Excel Pdf
 
קב"ט למוסדות חינוך וקהילה אזורי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 11/18
אגף: אגף חרום ובטחון   |  דרגה: אחיד -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 18/02/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל האגף לתברואה
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 2/19
אגף: אגף תברואה   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 19/02/2019
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז