מכרזי כח אדם – עיריית ירושלים

מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פנימיים, חיצוניים, משרות ללא חובת מכרז וטפסים להגשת מועמדות.​ הגשת המועמדות לכל אחד מהמכרזים היא עד השעה 12:00 בלבד.

 

אופן הגשת המועמדות למכרזים:

מועמדים פנימיים – מגישים את טפסי מועמדותם ידנית אל ארגון עובדים, כיכר ספרא בניין 4 קומה 3.
מועמדים חיצוניים – באפשרותם להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון המצורף לכל אחד מהמכרזים או לחילופין להגיש את הטפסים ידנית למחלקת המכרזים במינהל משאבי אנוש, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

לידיעת המועמדים,

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 ולהנחיות משרד הפנים, למכרזים שהדרישה בהם היא השכלה אקדמית כללית ולא תואר ספציפי רשאים להגיש מועמדות גם בעלי הסמכה כהנדסאי/טכנאי, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, ובתנאי שהם עומדים בכל יתר דרישות הסף במכרז.
 עם זאת, מתמודדים בעלי הסמכה של הנדסאי יידרשו לשנת ניסיון נוספת מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז ומתמודדים בעלי הסמכה של טכנאי יידרשו לשנתיים ניסיון נוספות מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז הנ"ל.

 

מכרזי כח אדם : מכרזים פנימיים/חיצוניים

9
פריטים ברשימה
סדר לפי: אגף   |   דרגה   |   תאריך הגשה
יצא רשימה:
Excel Pdf
 
מנהל בי"ס פסגת זאב
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 105/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל בי"ס גילה
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 106/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל ביה"ס המסורתי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 107/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנל בית ספר אלמותנבי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 108/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל בית ספר רוואד אלקודס
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 109/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל בי"ס סוואחרה בנים
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 110/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל בי"ס המדעי הטכנולוגי לבנים
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 111/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: הוראה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל בי"ס מקיף עיסוויה לבנים
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 112/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהלת בי"ס עיסוויה בנות
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 113/18
אגף: מנח"י   |  דרגה: עוז ותמורה -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 24/06/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז

 

 

מחלקת מכרזי כח אדםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/tenders/Hrtenders/Pages/MadorMichrazim.aspx02-6296184, 02-6293611, 02-6297867 ימים א' - ה': 08:30 - 12:00 בלבד,