מכרזי כח אדם – עיריית ירושלים

מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פנימיים, חיצוניים, משרות ללא חובת מכרז וטפסים להגשת מועמדות.​ הגשת המועמדות לכל אחד מהמכרזים היא עד השעה 12:00 בלבד.

 

אופן הגשת המועמדות למכרזים:

מועמדים פנימיים – מגישים את טפסי מועמדותם ידנית אל ארגון עובדים, כיכר ספרא בניין 4 קומה 3.
מועמדים חיצוניים – באפשרותם להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון המצורף לכל אחד מהמכרזים או לחילופין להגיש את הטפסים ידנית למחלקת המכרזים במינהל משאבי אנוש, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

לידיעת המועמדים,

בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג – 2012 ולהנחיות משרד הפנים, למכרזים שהדרישה בהם היא השכלה אקדמית כללית ולא תואר ספציפי רשאים להגיש מועמדות גם בעלי הסמכה כהנדסאי/טכנאי, הרשומים בפנקס ההנדסאים והטכנאים, ובתנאי שהם עומדים בכל יתר דרישות הסף במכרז.
 עם זאת, מתמודדים בעלי הסמכה של הנדסאי יידרשו לשנת ניסיון נוספת מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז ומתמודדים בעלי הסמכה של טכנאי יידרשו לשנתיים ניסיון נוספות מעבר לשנות הניסיון הנדרשות במכרז הנ"ל.

 

מכרזי כח אדם : מכרזים פנימיים/חיצוניים

45
פריטים ברשימה
סדר לפי: אגף   |   דרגה   |   תאריך הגשה
יצא רשימה:
Excel Pdf
1234...>>
 
אחראי קשרי חוץ לחילופי משלחות נוער
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 194/17
אגף: אגף חברה   |  דרגה: אחיד -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מנהל תחום קשרי קהילה
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 27/18
אגף: אגף חברה   |  דרגה: עובדי הוראה חמ -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
קצין ביקור סדיר
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 278/17
אגף: אגף חינוך חרדי   |  דרגה: עובדי הוראה חמ -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
קב"ט למוסדות חינוך וקהילה אזורי
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 11/18
אגף: אגף חרום ובטחון   |  דרגה: אחיד -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מתאם תהליך רישוי עסקים
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 157/18
אגף: אגף לקידום עסקים   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
אחראי קשרי חוץ לחילופי משלחות ספורט
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 46/18
אגף: אגף ספורט   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
רכז תעסוקה
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 22/18
אגף: אגף רווחה   |  דרגה: אקדמאים -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מרכז ועדות החלטה
סוג מכרז: חיצוני
מספר: 262/17
אגף: אגף רווחה   |  דרגה: עו"ס -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
רכז מיצוי זכויות
סוג מכרז: פנימי
מספר: 151/18
אגף: אגף רווחה   |  דרגה: עו"ס -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
מרכז עוצמה איזורי
סוג מכרז: פנימי
מספר: 165/18
אגף: אגף רווחה   |  דרגה: עו"ס -   |   תאריך אחרון להגשת מועמדות: 05/11/2018
פרטי המכרז - לחץ להורדת הקובץ להגשת מועמדות למכרז
1234...>>

 

 

מחלקת מכרזי כח אדםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/tenders/Hrtenders/Pages/MadorMichrazim.aspx02-6296184, 02-6293611, 02-6297867 ימים א' - ה': 08:30 - 12:00 בלבד,