מכרזי כח אדם – עיריית ירושלים

מחלקת מכרזי כח אדם

למכרז פנימי: רשאים להגיש מועמדות עובדי עירייה בלבד, בעלי ותק של 6 חודשים לפחות בעירייה. עובד עירייה, שנבחר לתפקידו הנוכחי עפ"י מכרז פנימי או חיצוני יוכל להגיש מועמדות רק לאחר שהשלים 12 חודשים בתפקידו הנוכחי. מסמכי המועמדות יוגשו במשרדי ארגון עובדים.

למכרז חיצוני: רשאי להגיש מועמדות כל אדם הרואה עצמו מתאים לתפקיד ועונה לכל דרישות התפקיד המפורטות במכרז.

מועמד שאינו עובד עירייה המבקש להגיש מועמדות באמצעות הטופס המקוון יכול ללחוץ על הקישור המצורף לכל אחד מהמכרזים ולהגיש מועמדותו באורח מקוון.

לחילופין ניתן להוריד את הקובץ המצורף טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה ולמלא את הטפסים. את הטפסים יש להעביר ידנית למחלקת מכרזים במינהל משאבי אנוש, קריית העירייה, כיכר ספרא בניין 3 קומה 4 עמדה 304.

יש לצרף לטפסים:

  • קורות חיים
  • תעודות השכלה להנחיות לצרוף מסמכים לחצו כאן
  • אישורי ניסיון ממקומות עבודה קודמים המעידים על הניסיון הרלוונטי. על אישורי הניסיון לכלול: מהות התפקיד, תאריכי העסקה מדויקים ואחוזי משרה (יוכר ניסיון משליש משרה ומעלה).

מועמד שלא יצרף את כל המסמכים כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות, מועמדותו תפסל ללא כל הודעה נוספת.

טופס מקוון אשר לא ישלח עד תום מועד ההגשה יחסם לשליחה.

במידה והוגשה מועמדות ידנית ומועמדות מקוונת של אותו המועמד, פרטי המועמדות הקובעים מבין השניים הינם אלו שהוגשו באמצעות המערכת המקוונת.

לתשומת לבך, מרגע שליחת המועמדות לא ניתן לבצע שינויים.

מועד אחרון להגשת מועמדות מפורט במכרז הרלוונטי ויש להגישו לא יאוחר מהשעה 12:00.

קבלת קהל בין השעות: 08:30 - 12:00 בלבד
טל: 02-6297867, 02-6296184, 02-6293611

טופס הגשת מועמדות למשרה פנויה

לברורים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני:
דגנית דוגה  | מאיה יעקב | סימה ביאזי

 

 

ארנונה ארנונה <a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/arnona_s.png">arnona_s.png</a>הודעה על עזיבת נכס<a href="https://jeronlineformsgen.jerusalem.muni.il/LeaveAsset/Default.aspx" target="_blank">הודעה על עזיבת נכס</a>הסדרי תשלומים<a href="/Residents/MunicipalityServices/PropertyTax/Pages/Payment.aspx">הסדרי תשלומים</a>בקשה להנחה מטעמי הכנסה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/IncomeDiscount.aspx" target="_blank">בקשה להנחה מטעמי הכנסה</a>
קידום עסקים קידום עסקים מעקב תיק עסק/שלט<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/TikEsek.aspx" target="_blank">מעקב תיק עסק/שלט</a>בקשה לפתיחת עסק חדש<a href="/Business/BusinessPermits/Pages/BnewF.aspx" target="_blank">בקשה לפתיחת עסק חדש</a>בקשות לעסק קיים <a href="/Business/Pages/existing_business.aspx" target="_blank">בקשות לעסק קיים </a>
חנייהחנייה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/ParkingReports_s.png">ParkingReports_s.png</a>טופס בקשה להשפט<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/RequestToBeJudged.aspx" target="_blank">טופס בקשה להשפט</a>טופס הסבה לדוח חניה<a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Retraining2.aspx" target="_blank">טופס הסבה לדוח חניה</a>טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה <a href="/Municipality/Notebook304/OnlineForms/Pages/Section21738.aspx" target="_blank">טופס לברור/ערעור דו''ח חנייה </a>
תכנון בנייה וסביבהתכנון בנייה וסביבה<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/build_s.png">build_s.png</a>תיק רישוי בניה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/BuildingLicenses/licensingPortfolio/Pages/default.aspx" target="_blank">תיק רישוי בניה</a>חבות היטל השבחה<a href="/Residents/PlanningandBuilding/ImprovementTax/Pages/Portfolio.aspx" target="_blank">חבות היטל השבחה</a>מידע תכנית בניין עיר<a href="/Residents/PlanningandBuilding/CityPlanning/FileOpening/Pages/Taba.aspx" target="_blank">מידע תכנית בניין עיר</a>
בריאות הציבורבריאות הציבור<a href="/SiteCollectionImages/Icons/PopularInformation/Pharmacy_s.png">Pharmacy_s.png</a>תורנויות בתי מרקחת<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/Pages/ToranutBateiMerkachat.aspx">תורנויות בתי מרקחת</a>טיפות חלב<a href="/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/site245/Pages/default.aspx">טיפות חלב</a>השירות הוטרינרי<a href="/Residents/CommunityAffairs/HealthandHumanServices/VetrinarianServices/Pages/Default.aspx" target="_blank">השירות הוטרינרי</a>

 

 

תערוכת מורשתה של הדס מלכא ז"לתערוכת מורשתה של הדס מלכא ז"לhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/HadasMalka.aspx16/09/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
ארטור – מרתון סיורי אמנות בירושליםארטור – מרתון סיורי אמנות בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/ArtTour.aspx16/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
טקס השקת פסל צהרטקס השקת פסל צהרhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/tzhar.aspx16/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
עדכון שעות פעילות טיפת חלב רמות ג'עדכון שעות פעילות טיפת חלב רמות ג'https://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/RamotGActivityTime.aspx16/09/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
העפיפוניאדה במוזיאון ישראלהעפיפוניאדה במוזיאון ישראלhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/‏‏Afifoniada.aspx15/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
פסטיבל בחצרותפסטיבל בחצרותhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/BechatzerotFestival.aspx12/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00תצוגת תאריך
סוכות בתיאטרון הקרוןסוכות בתיאטרון הקרוןhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/SukotHakaron.aspx12/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
הסדרי תנועה: חגי תשרי התשע"טהסדרי תנועה: חגי תשרי התשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/TrafficSuccot.aspx12/09/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
אירועי סוכות בירושליםאירועי סוכות בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/tarbot/Pages/sukotevents.aspx05/09/2018 21:00:0006/09/2018 17:00:00ללא תאריך<a href="/Visitors/Pages/default.aspx">default.aspx</a>
סיור עגלות במוזיאון ישראלסיור עגלות במוזיאון ישראלhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Messages/Pages/SiyurAglot.aspx16/09/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
קבלת קהל בחגי תשרי בעיריית ירושליםקבלת קהל בחגי תשרי בעיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/Msg_84/Pages/ClosedHolidays.aspx04/09/2018 21:00:0031/12/1969 20:00:00ללא תאריך
סדנה ספורטיבית להורים וילדיםסדנה ספורטיבית להורים וילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/SportGonenim.aspx04/09/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
שעת קשר במינהקל הקהילתי גניםשעת קשר במינהקל הקהילתי גניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Residents/CommunityAffairs/Early_Childhood/Neighborhoods/Pages/ShaatKesherGanim.aspx04/09/2018 21:00:0031/12/1969 18:00:00ללא תאריך
קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר ייעוצי בתחום הפנסיוניקול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר ייעוצי בתחום הפנסיוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/yeuz_pensyony.aspx03/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
פסטיבל הכתב הראשון בישראל לכל המשפחהפסטיבל הכתב הראשון בישראל לכל המשפחהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/WriteFestival.aspx01/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
חגי תשרי במוזיאון חצר הישוב הישןחגי תשרי במוזיאון חצר הישוב הישןhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/HazarHayshuvTishreye.aspx01/09/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
שיפוץ ספריית הר נוףשיפוץ ספריית הר נוףhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/PublicLibrary/Pages/HarNof.aspx01/09/2018 21:00:0001/01/1970 00:00:00ללא תאריך
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקהקול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/logistics.aspx28/08/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
קול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזיםקול קורא למתן שירותי ייעוץ וכתיבת מכרזיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Tenders.aspx28/08/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
גשר החיים יאסי ירושליםגשר החיים יאסי ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/YasyJerusalem.aspx28/08/2018 21:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך