פניות ותלונות הציבור – עיריית ירושלים
Skip Navigation Linksירושלים : העירייה : פניות ותלונות הציבור

צור קשר עם יחידות העירייה

​פניה באמצעות טופס מקוון ליחידות העירייה השונות בנושאים הקשורים לתחומי הטיפול ואשר בתחום אחריות העירייה, כגון: טאטוא רחובות, מיכלי אשפה, תחזוקת גינות ציבוריות, ארנונה וכד'...

 

פניות ליחידות העירייה
שם היחידה אחריות טיפול טופס פנייה
אחזקת כבישים ומדרכותאחזקת כבישים ומדרכות, התקנת מסעדי יד, אבן משתלבת. טופס פנייה
איכות הסביבהמניעת היווצרות מפגעים ומטרדים לסביבה, טיפול בזיהום אוויר ורעש, פיקוח ובקרה על תעשיות בנושאים של פליטות מזהמים, שפכים תעשייתיים, קרינה סביבתית טופס פנייה
אתר האינטרנט העירוניפניות למנהלת האתר טופס פנייה
בטיחות בדרכיםהתקנה ואחזקת מעקות בטיחות, חניות נכים, תמרורים ושילוט רחוב, אחזקת סימון כבישים, פרסום חוצות, טופס פנייה
בריאות הציבורשרות וטרינרי, טיפות חלב ומרכז לבריאות השן. טופס פנייה
גינון ונוףטיפוח ואחזקת גנים פארקים, התקנה ותחזוקת מתקני משחקים ואנדרטאות טופס פנייה
הרשות לאיכות השירותפניות בנושא איכות השרות טופס פנייה
חינוך חרדיגני ילדים במגזר החרדי טופס פנייה
חניה - פניות ציבורתכנון מערך החנייה, שילוט ותמרור חנייה מוסדרת, אכיפת חוקי עזר לחנייה מוסדרת ואסורה, הפעלת חניונים עירוניים, הקצאת מקומות חנייה לנכים. טופס פנייה
חנייה - ערעור על דוחותערעור על דוחות חנייה בלבד. טופס פנייה
כרטיס "ירושלמי" הנפקת כרטיס הטבות "ירושלמי ". טופס פנייה
לשכת ראש העירפניות בנושאים כלליים ללשכת ראש העיר טופס פנייה
מבני ציבורתכנון, בהקמה ובהקצאה של קרקעות למבני ציבור לסוגיהם. טופס פנייה
מינהל חינוך (מנח"י)גני ילדים, בתי-ספר יסודיים ועל- יסודיים , פנימיות, צהרונים , שירות פסיכולוגי , מרכזים טיפוליים, מסגרות לחינוך מיוחד, הסעות טופס פנייה
מנכ"ל העירייהיצירת קשר עם מנכ"ל העירייה בנושאים שונים טופס פנייה
פיקוח עירוניאכיפת חוקי העזר העירוניים לשמירת הסדר והניקיון, הסדרת נושא הרוכלות טופס פנייה
קידום עסקיםהוצאת אישור לעסקים, מתן רישיונות לאירועים  המוניים, מתן רישיונות לשילוט עסקים, אכיפה ,שיווק זכויות פרסום במרחב הציבורי, אכיפה ובקרת עסקים, טופס פנייה
רווחהמיצוי זכויות, טיפול בפרט ובקבוצות, סיוע למשפחות נזקקות, התנדבות, משפחתונים. טופס פנייה
רישוי ופיקוח רישוי והוצאת היתרי בנייה, פיקוח ואכיפת חוק הבנייה, איתור מבנים מסוכנים, קביעת שומה לקביעת היטל השבחה, טיפול בתביעת פיצויים בגין אישור תכניות עיר טופס פנייה
רשות הקליטהתמיכה וליווי העולים בירושלים, טופס פנייה
רשות התעסוקהפיתוח תעסוקה והכשרת כח אדם. טופס פנייה
שומה וגבייהארנונה, טיפול בהשגות וערערים, מתן הנחות, הסדרי תשלום, הנפקת אישורים שונים גבייה וחיוב, וחובות נוספים וביניהם: חובות חניה, היטלי השבחה, היטלי סלילה ותיעול, אגרת שלטים, אגרת שירותים נוספים ועוד טופס פנייה
תאורהתכנון ופיתוח ואחזקה תאורה עירונית טופס פנייה
תברואהפינוי אשפה, טאטוא רחובות, פינוי גזם, פינוי גרוטאות, פינוי מתקני מחזור, הדברה, אחזקת מכולות אשפה. טופס פנייה
תחבורה ותשתיותהסדרי התנועה, סלילת כבישים ופיתוח המרחב הציבורי, מערכות רמזורים ותיאום עבודות התשתית ברחבי העיר, הסדרת התחבורה הציבורית. טיפול והסדרת הבטיחות בדרכים והדרכה בנושאי בטיחות בדרכים טופס פנייה
תכנון  עירתשתיות, שימור, התחדשות עירונית, פיתוח המרחב הציבורי, סלילת כבישים, פיתוח שטחים פתוחים. טופס פנייה
תרבות, חברה וספורטתרבות ואמנות, ספריות עירוניות, פעילויות ספורט, אירועי תרבות במגזר החרדי, צעירים פנאי וחברה, מתנ''סים ומנהלים קהילתיים ,פנאי וחברה לאוכלוסיית צעירות בעלות צרכים מיוחדים, תנועות נוער. טופס פנייה