חברות ותאגידים עירוניים – עיריית ירושלים

 

 

קול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממיתקול קורא להיכלל במאגר מרצים באוניברסיטה העממיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/LecturersPopularUniversity.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
מפגשים בקמפוס – רוממהמפגשים בקמפוס – רוממהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/MifgashimBakampus.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
אמבטיה של אמפתיהאמבטיה של אמפתיהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/AmbatyaShelEmpatya.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
ט"ו בשבט במוזיאון הטבעט"ו בשבט במוזיאון הטבעhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatNatureMuseum.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
להתחיל מחדש – פעילות לט"ו בשבט בגילהלהתחיל מחדש – פעילות לט"ו בשבט בגילהhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/NetiotGilo.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך
טבע עירוני – מצפתלטבע עירוני – מצפתלhttps://www.jerusalem.muni.il/RecreationandCulture/tarbutuopnay/Pages/TuBishvatUrbanNature.aspx19/01/2019 22:00:0031/12/1969 22:00:00ללא תאריך