דו"חות כספיים 2015 – תאגידים עירוניים – עיריית ירושלים

דו"חות כספיים 2015 – תאגידים עירוניים