דו"חות כספיים 2014 – תאגידים עירוניים – עיריית ירושלים

דו"חות כספיים 2014 – תאגידים עירוניים