דו"חות כספיים 2013 – תאגידים עירוניים – עיריית ירושלים