דו"חות כספיים 2012 – תאגידים עירוניים – עיריית ירושלים