דו"חות כספיים 2011 – תאגידים עירוניים – עיריית ירושלים

דו"חות כספיים 2011 – תאגידים עירוניים