עיקרי התקציב

התקציב הבלתי רגיל לשנת 2018 הוא תכנית העבודה של עיריית ירושלים במונחים כספיים לשנה זו​