מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה - עיריית ירושלים

הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר

​מתוקף הסמכות המוקנית בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, מבקשת מועצת עיריית ירושלים, לפנות בבקשה לקבלת הצעות ממועמדים הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית.

ללא תאריך

21/02/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

 

 

 

 לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן

  • את המועמדות יש להגיש עד ליום  22.3.18, בשעה 12:00, בדוא"ל לחצו כאן - בציון פרטי ההליך המפורטים בקובץ לעיל.
  • פרטים נוספים ניתן לקבל אצל עידו רוזנברג, מזכיר מועצת העיר, באמצעות פניה בדוא"ל לחצו כאן

 

לדרכי מינוי ועדות ערר לחצו כאן

תגמול ליו"ר וחברי הוועדה לחצו כאן

 

 


חזור