קול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתית - עיריית ירושלים

קול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתית

​עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור תכניות בנושא חינוך ערכי, העצמה, התפתחות אישית, מעורבות חברתית ותמיכה פדגוגית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים.

ללא תאריך

05/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

ָָנכון לתאריך 30.8.18 ההליך בוטל נוכח שינויים בהליך הקול קורא לרבות תנאי הסף ואמות המידה. בימים הקרובים האגף יפרסם הליך חדש.

 

העירייה יוצאת בקול קורא לתכניות התערבות לחנוך ערכי והכנה וליווי של תלמידי יסודי, חטה"ב והתיכונים, על פי תנאי הסף והקריטריונים בהתאם למסמכי ההליך המפורטים בקובץ המצורף מטה.

 

העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות או חלק מהן או הצעה כלשהי.

למסמכי ההליך ופרטים מלאים לחצו כאן

להסכם לחצו כאן

 


חזור