קול קורא: לסטודיו לאמן בסדנאות האמנים - עיריית ירושלים

קול קורא: לסטודיו לאמן בסדנאות האמנים

​עיריית ירושלים מעוניינת לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד אמנים מקצועיים להתגורר וליצור בירושלים. לשם כך מעמידה עיריית ירושלים לרשות אמני העיר סדנאות ליצירה במתחם אצטדיון טדי.

ללא תאריך

29/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

קריטריונים להגשת מועמדות:

  • אמנים העוסקים באמנות עכשווית בתחומי האמנות החזותית, בקטגוריה המקצועית
  • בוגרי אקדמיות ובתי ספר מוכרים לאמנות בתחומי האמנות החזותית
  • אמנים המתגוררים בירושלים ויוצרים בירושלים
  • תינתן עדיפות לאמנים המציגים בתערוכות באופן שוטף

הגשת הבקשה:

  • הבקשה תוגש לאגף לתרבות ואמנויות על גבי טופס בקשה בצירוף המסמכים הנדרשים כפי שרשום בטופס.

תנאים:

  1. משך השהיה של האמן בסדנאות  עד 3 שנים + אופציה להגשת בקשה להארכה של שנתיים, בהתאם להחלטת הועדה.
  2. האמנים יחתמו על חוזה שכירות בהתאם לנוסח המקובל בעירייה
  3. דמי השימוש השנתיים עומדים היום על 22 ₪ למ"ר לחודש - יתכן שינוי בתעריף העירוני.
  4. תחילת ההתקשרות והשימוש בסדנאות האמנים בטדי תתאפשר החל מחודש אפריל 2019 בקירוב – ייתכן שינוי המועד ע"י העירייה – הודעה תימסר למתקבלים.

 

מועד אחרון להגשת מועמדות: 8.12.18 עד השעה 23:00
את טופס הבקשה והנספחים הנדרשים במלואם יש לשלוח לדוא"ל:  newgallery@jerusalem.muni.il


בדבר פרטים נא לפנות אל הגב' תמר גיספאן-גרינברג בטלפון:  02-5834272   או
בדוא"ל:    newgallery@jerusalem.muni.il 

 

להלן מסמכי ההליך:

לנוהל סדנאות אמנים - לחצו כאן

לחוזה רשות שימוש סדנאות האמנים טדי - לחצו כאן

לטופס הגשה - לחצו כאן


 


חזור