קול קורא ליועצים / נותני שירותים הפקעות והסדרת מקרקעין - עיריית ירושלים

קול קורא למאגר יועצים/נותני שירותים הפקעות והסדרת מקרקעין

​עיריית ירושלים באמצעות אגף נכסי עירייה מזמין בעלי מקצוע להיכלל במאגר יועצים לביצוע תהליכים בהפקעות ובהסדרת מקרקעין בירושלים.

ללא תאריך

14/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

ההצעות יוגשו בעותק אחד בלבד מודפס ובעותק אחד על גבי דיסק און קי ויכללו את המסמכים הרשומים בסעיף 11יא​

את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל האגף לנכסי העירייה ככר ספרא 1 ירושלים.

סדר ההגשה:

ההצעות יוגשו בעותק אחד בלבד ובעותק על גבי דיסק און קי

לציין על גבי המעטפה "קול קורא מאגר - יועצים / נותני שירותים בנושא הפקעות והסדרת מקרקעין"

ההצעות יוגשו עד תאריך 6.9.18 בשעה 14:00

לשאלות הבהרה ניתן לפנות עד לתאריך 23.8.18 בשעה 16:00, לכנרת רמתי בדוא"ל: RTKINERET@jerusalem.muni.il 

 מענה לשאלות הבהרה יפורסמו עד לתאריך 29.8.18 בשעה 16:00

קובץ תשובות לשאלות הבהרה

טבלאות מעודכנות לנספחים

*עקב בעיות קובץ הנספחים עלה בPDF ניתן לפנות בדואר האלקטרוני הנ"ל לקבלת הקובץ כמסמך וורד.

 

למסמכי ההליך לחצו כאן


חזור