עתודות ניהוליות - הליך חדש - עיריית ירושלים

עתודות ניהוליות - הליך חדש

​הוועדה למסירת עבודות תכנון החליטה לבטל את הליך עתודות ניהוליות ולצאת להליך חדש. יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה מוזמנים להגיש בהתאם למפורט להלן

ללא תאריך

08/11/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

המחלקה לפיתוח ההון האנושי, באגף משאבי אנוש בעיריית ירושלים בשיתוף עם מפעם ירושלים מזמינים בזאת יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה להגיש הצעה לגיבוש, בנייה והטמעת תהליך עתודות ניהוליות בארגון כולל פיתוח תוכניות הכשרה וביצוען. את התהליך מובילים אגף משאבי אנוש והנהלת העירייה.

 על המציע / החברה להיות רשומים באחת מרשימות המציעים של העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016

הגשת ההצעה:

על המציעים להגיש הצעה לתיבת ההצעות בעיריית ירושלים כיכר ספרא, בניין 3 קומה 4,
בלשכת מנהלת אגף משאבי אנוש  אורלי בנברון- מנהלת הלשכה עד לתאריך 11/12/18

לשאלות / בקשה להבהרות ניתן לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינוולד בדוא"ל:
grmichal@JERUSALEM.MUNI.IL

חשוב לוודא קבלת החומר בטל: 02-6298005

לקובץ המפורט של ההליך לחצו כאן


חזור