קול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקה-עיריית ירושלים

קול קורא להצטרפות למאגר יועצים באגף לוגיסטיקה

בימים אלה, נערך אגף לוגיסטיקה בעיריית ירושלים להקמת מאגר יועצים ומתכננים, בעלי מקצוע מומחים, לצורך ביצוע עבודות מקצועיות בכיכר ספרא.​

ללא תאריך

29/08/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

​המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית, עד ולא יאוחר מיום 15.10.18 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא 1 קומה 2 חדר 289 .
בשאלות והבהרות ניתן לפנות באמצעות דוא"ל cohanoch@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 03.10.18 בשעה 12:00 .
תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר העירוני עד ליום 08.10.18 . באחריות מגישי הבקשהלעקוב אחר פרסום תשובת העיריה לשאלות ההבהרה באתר העירוני. למען הסר ספק התשובות לשאלות הבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההזמנה.
יובהר – העירייה תצרף למאגר את היועצים המתאימים על פי שיקול דעתה הבלעדי, ותהא רשאית
לדרוש מן היועצים ההבהרות ו/או השלמות ו/או כל דבר שהוא לפי שיקול דעתה הבלעדי.

לפרטים המלאים- לחצו כאן

לחוזה- לחצו כאן


חזור