הזמנה להיכלל במאגר עו"ד למתן שרותי יעוץ משפטי בגביית חובות ואכיפת חוזים - עיריית ירושלים

קול קורא להיכלל במאגר עו"ד לשרותי יעוץ בגבייה ואכיפה

​עיריית ירושלים והוועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים מבקשות לקבל הצעות בדבר מתן שירותי גבית חובות ואכיפת חוזים.

תצוגת תאריך

02/01/2018

01/01/2018 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מועד אחרון להגשת הצעות במסירה ידנית 21.01.18 עד השעה 12:00

 

את מעטפות ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים באופן ידני בלבד , במעטפה שעליה רשומים פרטי ההליך, בכיכר ספרא 8 ירושלים, קומה 3 לשכה משפטית, בין השעות 08:30 – 12:00 בלבד, ולא יאוחר מיום שלישי 21.01.18  (עד שעה 12:00).

תיאור השירותים הנדרשים, תנאי ההתקשרות, אופן הגשת ההצעה ואופן בחירת עורך הדין מתוארים במסמכי ההליך -  לחץ כאן

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ד יניב טיאר במייל:

tryaniv@jerusalem.muni.il

 

מועד אחרון לגשת שאלות הבהרה 16.01.18 עד שעה 12:00

לקובץ שאלות הבהרה לחצו כאן

 


חזור