הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/vaadatArar.aspxמועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה <img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>מועצת עיריית ירושלים מזמינה הצעות ממועמדים, תושבי ירושלים, הרואים עצמם מתאימים לתפקידי יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית</p>​את המועמדות יש להגיש בצירוף קורות חיים, בדוא"ל לחצו כאן, בציון פרטי ההליך, לא יאוחר מיום 22.3.18. מועמדות שתוגש לאחר המועד הנ"ל לא תתקבל.פרטים נוספים אודות הזמנה זו ניתן לקבל אצל עידו רוזנברג, מזכיר מועצת העיר, עד ליום 22.3.18, באמצעות פניה בדוא"ל לחצו כאן רק מועמדים מתאימים שעומדים בכל דרישות הסף יוזמנו לראיון.לתפקיד יו"ר הוועדה יוזמנו שלושת המועמדים בעלי הותק והניסיון הגדולים ביותר מבין כל המועמדים שעומדים בכל דרישות הסף.לתפקיד חבר ועדה יוזמנו ארבעת המועמדים בעלי הותק והניסיון הגדולים ביותר מבין כל המועמדים שעומדים בכל דרישות הסף.מודגש כי לעירייה 3 הרכבי ועדות ערר. ועדת הערר מתכנסת פעמיים בשבוע, בימים שני ורביעי, כ-8 שעות ביום. כל הרכב מתכנס 2/3 פעמים במהלך חודש, בהתאם לצורך.לאחר בחירת יו"ר וחברי ועדה באמצעות הוועדה, יקבל יו"ר הוועדה מנדט להרכיב את הרכב הוועדה בהתאם לחברים אשר בחרה הוועדה ועפ"י שיקול דעתו.ההזמנה מתייחסת לנשים ולגברים כאחד. לפרטים מלאים לחצו כאן הנחיות לדרך מינויין ופעולתן של ועדות ערר לחצו כאןתשלום לחברי ועדה ציבורית לחצו כאן 20/02/2018 22:00:00
הזמנה להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונת רווחhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/CorporateSupport.aspxהזמנה להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים ללא כוונת רווח<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/PicMessage/office/files6.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לתאגידים הפועלים בירושלים בתחומים השונים: כגון, חינוך, תרבות ואמנות, חברה, ספורט, קליטת עלייה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני דת ועוד. </p>עיריית ירושלים רואה בגופים הפועלים בה ללא מטרות רווח כאחד מאבני היסוד החשובים של העיר ולפיכך מזמינה תאגידים אשר נוסדו לא לאחר 1.1.2016 ופועלים בעיר ירושלים, ללא כוונת רווח, בתחומים שונים, כגון חינוך, תרבות ואומנות, חברה, ספורט, קליטת עליה, רווחה, תעסוקה, בריאות הציבור, מבני-דת ועוד, להפנות את בקשותיהם לקבלת תמיכה. הגשת הבקשה תהיה בהתאם לנוהל משרד הפנים-תמיכות במוסדות ציבור ע"י הרשויות המקומיות ובהתאם לנוהלי העירייה לתמיכות.בקשה לתמיכה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון החל מיום חמישי, ל' בשבט תשע"ח 15.2.18 ולא יאוחר מיום חמישי, כ"ח באדר תשע"ח 15.3.18, עד השעה 1200. בקשות אשר לא תוגשנה בשלמותן ו/או לאחר המועד כאמור, לא תובאנה לדיון בוועדת התמיכות.אין בפרסום זה משום התחייבות למתן תמיכה לתאגיד. אישור עמידה בתנאים לתמיכה וגובה התמיכה יעשה במסגרת תקציב העירייה לתמיכות ומדיניותה ובכפוף להחלטות וועדת התמיכה המקצועית, הציבורית ומועצת העיר. יובהר כי אין וודאות לשיעורו של התקציב העירוני לנושא התמיכה.להלן מועדי ימי עיון והדרכה להגשת בקשה לתמיכה לשנת 2018נושאתאריך שעהמקוםספורטראשון, ג' באדר תשע"ח 18.2.181000-1300מרכז אומנויות לחימה אצטדיון טדימבני דתחמישי, ז' באדר תשע"ח 22.2.181000-1130כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6שירותי קהילהחמישי, ז' באדר תשע"ח 22.2.181200-1330כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6חינוך חרדיראשון, י' באדר תשע"ח 25.2.18930-1100כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6תרבותשלישי, י"ב באדר תשע"ח 27.2.181000-1130כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6חברהשלישי, י"ב באדר תשע"ח 27.2.181130-1300כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6מנח"ישלישי, י"ב באדר תשע"ח 27.2.181530-1700כיכר ספרא, בניין 1, קומה 6 לחוברת התמיכות- לחץ כאןלהרשמה באמצעות הטופס המקוון- לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא להכלל במאגר יועצים ואדריכלים, בתחום עבודות הבנייהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConstructionWork.aspxקול קורא להכלל במאגר יועצים ואדריכלים, בתחום עבודות הבנייה<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​קול קורא להכלל במאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ ליווי ותכנון וכיוצא בזה בתחום עבודות הבנייה, השיפוצים והאחזקה במוסדות חינוך וציבור ברחבי העיר ירושלים.</p>עיריית ירושלים באמצעות מנהל החינוך מעוניין ליצור מאגר של יועצים בתחומים שונים כגוןמתן שירותי ייעוץ ותכנון בעבור העירייה בנוגע לעבודות במוסדות חינוך לפי התפלגויות רשימתהמקצועות מהנדסי קונסטרוקציה, אדריכלים, אדריכלי נוף, מים וביוב (אינסטלציה), מודדים,תאום תשתיות, יועץ אקוסטיקה, דרכים/תנועה/כבישים, יעוץ קונסטרוקציה, יעוץ חשמל, יעוץבטיחות, יעוץ תאורה, יעוץ מזוג אויר, יעוץ מעליות, יועצי בטיחות למתקני חצר ומתקני ספורט, יעוץ נגישות מתו"ס, יועץ נגישות השירות, יועצי מערכות תקשורת, יעוץ איטום, יועץ כיבוי אש,בדיקות גז ראדון, כמאי, אגרונום, יועצי גינון, מעצבי פנים וסביבות למידה, נגריות ומסגריות,קלינאי תקשורת, מהנדס מכונאות, יועץ קרקע וביסוס, ריפוי בעיסוק, בודקי חשמל מוסמך,בדיקות אלקטרומגנטיות, יועץ להכנת מכרזים, המפורטים בנספחים להליך, לרבות, יועציםבתחומים שונים, מתכננים, מודדים וכדומה.לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר האלקטרוני VNAHARON@jerusalem.muni.ilההצעות תוגשנה במעטפות סגורות למנהל החינוך, בתיבת המכרזים (כיכר ספרא 3 קומה 4 , מנהל החינוך) עד ליום 06.03.18 בשעה 1400. לפרטים המלאים לחצו כאןלחוזה לחצו כאן 06/02/2018 22:00:00
קול קורא להצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KolKoreEastJerusalemRent.aspxקול קורא להצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים למטרת חינוך<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים, באמצעות מינהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.​</p>עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך. מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלן• מבנה ששטחו לא יפחת מ-250 מטר רבוע, בצירוף חצר או שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מטר רבוע.• מבנה ששטחו לא יפחת מ-1,000 מטר רבוע, בצירוף חצר או שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מטר רבוע.בשכונות הבאות בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, א-טור, וואדי אלג'וז שייך, ג'ראח, מרכז העיר,סלוואן, אבו-תור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר וסוואחרה.חלק מתנאי הסף• מבנה שנבנה בהתאם להיתר בניה או מצוי בהליך מתקדם לקבלת היתר בניה• מבנה שניתנו לגביו כל אישורי האכלוס הנדרשים על פי חוק. תנאי זה לא יחול על מבנים שבנייתם טרם הושלמה• מבנה מונגש, או שניתן להנגשה בהתאם להוראות החוק והתקנות הרלוונטיות.• העירייה תשתמש במבנה באופן בלעדי ולא יעשה בו כל שימוש על ידי הבעלים או מי מטעמו במהלך כל תקופת השכירותמועד ואופן ההגשה• ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת, אגף נכסי העירייה לא יאוחר מתאריך 05.3.2018 עד השעה 1200.• את ההצעות יש להגיש על גבי נספח 1 המצורף לקול קורא זה.• למען הסר ספק, מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו. פרטים נוספיםלפרטים נוספים אודות תנאי הסף, מסמכים הנדרשים, התהליך, נספח 1 ועוד - יש ללחוץ כאן להורדת המסמךלצפייה והורדת חוזה השכירות - יש ללחוץ כאן04/02/2018 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות מחיר להקמת אגף חדש בית אבות https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/KOLKOREBIETBAYER.aspxקול קורא לקבלת הצעות מחיר להקמת אגף חדש בית אבות <img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעה לביצוע שירותי ניהול פרויקט להקמת אגף חדש בבית האבות בית באייר באמצעות מכרז D.B.O.T.​</p>​בית באייר הינו בית אבות הממוקם בשכונת סנהדריה בירושלים, בו נמצאים כיום כ- 170 מיטות במחלקות תשושים/ קשישים דמנטיים וסיעודיים. הבניין נמצא על קרקע עירונית והבניין בבעלות העירייה. במגרש בו נמצא בית האבות ניתן לבנות אגף חדש בגודל של כ 1,700 מ"ר בו יוקמו לפחות 4 מחלקות לקשישים דמנטיים וסיעודיים. לאור המחסור במקורות מימון להקמת האגף ומסיבות נוספות החליטה העירייה לפרסם מכרז D.B.O.T להקמת האגף החדש. את ההצעות יש להכניס עד לתאריך 25.2.2018 לתיבת המכרזים שנמצאת בכניסה לקומה 3 מול חדר הדואר של אגף תושי"ה עד לשעה 1430. 1. הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.2. יש להגיש את כל החוברת כשהיא חתומה על כל עמודיה ונספחיה, כולל נוסח חוזה חתום. שאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב בלבד למר חגי רגב באמצעות דואר האלקטרוני URBANECONOMY@JERUSALEM.MUNI.IL עד לתאריך ה- 8.2.2018 בשעה 1800. התשובות לשאלות יינתנו באופן שוטף גם לפני התאריך 8.2.2018. לתשובות לשאלות שנשאלו- לחצו כאןלפרטים המלאים ולחוזה לחץ כאן 24/01/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי.</p>​מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "פעולות משותפות" המלא הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני לפעולה המשותפת. להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילות1. האגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.2. היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.3. האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.4. עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים.5. הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים ימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.6. לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.7. האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.8. הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.9. לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.10. לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני.ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים נוספיםלמידע נוסף - נוהל הועדה לפעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00