הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p> להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים - מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים לחצו כאן ​מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים ​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​מאגר יועצים - שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים בקול קורא- לחצו כאן​​מאגר יועצים/מתכננים-מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​​​​ 16/07/2018 21:00:00
קול קורא למאגר יועצים למתן שירותי יעוץ וליווי פרויקטי מחשובhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Computerization.aspxקול קורא למאגר יועצים למתן שירותי יעוץ וליווי פרויקטי מחשוב<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מינהל פיתוח מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להגיש מועמדותם להיכלל במאגר היועצים לעירייה במתן שירותי ייעוץ וליווי פרויקטים למטה המחשוב העירוני</p>​תחומי השירות הנדרשים יעוץ אסטרטגי לעולמות התקשוב, תקשורת אלחוטית, מולטימדיה וחדרי ישיבות, טלפוניה, אינטרנט ותמסורת, רשתות תקשורת, תשתיות מחשוב וחדרי תקשורת, אבטחת מידע, התאוששות מאסון (DRP), מערכות מידע.לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב למר ציון סמולר הממונה על טכנולוגיות בעירייה בדוא"ל tzion@jerusalem.muni.il עד לתאריך 09/08/2018. לקובץ מענה שאלות הבהרה לחצו כאןאת ההצעות יש להגיש לתיבה במנהל פיתוח עסקי, כלכלי וטכנולוגי רחוב שבטי ישראל 3 ירושלים עד לתאריך 23/08/2018 עד השעה 1400.לפרטי ההליך לחצו כאןלחוזה לחצו כאן 23/07/2018 21:00:00
קול קורא להצטרפות למאגר משרדי יחסי ציבורhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/publicrelationsconsultants.aspxקול קורא להצטרפות למאגר משרדי יחסי ציבור<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​לשכת הדובר בעיריית ירושלים מזמינה בזאת משרדי יחסי הציבור העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות להיכלל במאגר משרדים הנותנים שירותי יחסי ציבור לאירועים ופרויקטים אותם מבצעת העירייה.</p>מכלל ההצעות שיוגשו ויעמדו בתנאי הסף תבחר ועדה מקצועית את המשרדים שיכללו במאגר בהתאם לתנאי ההליך המפורטים בקבצים המצורפים מטה.מועד הגשת ההצעות למאגר משרדי יחסי הציבור הוארך עד לתאריך 26.8.18 בשעה 1600. את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה לאגף דוברות והסברה לשכת הדובר, ולהכניס לתיבת מכרזים/הצעות מחיר הנמצאת בכיכר ספרא, בניין 1 קומה 5 בסמוך לעמדה 120. יש לציין על המעטפה הגשת מועמדות למאגר ספקי שירותי יחסי ציבור לעיריית ירושלים. להורדת מסמכי ההליך והנחיות להגשה לחצו כאןלחוזה לחצו כאן לקבלת פרטים נוספים ו/או הבהרות לגבי ההליך ניתן לפנות בכתב בלבד למר יוסי גוטסמן, בדוא"ל gtyossi@jerusalem.muni.il וזאת עד ליום 9.8.18 בשעה 1200.לקובץ הבהרות לחצו כאן אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. 13/08/2018 21:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.</p>מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא המופיע מטה.הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת.להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילותהאגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני. ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפותלמידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00
קול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Office_construction.aspxקול קורא לתכנון מבני משרדי עיריית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה מציעים פוטנציאלים העומדים בתנאי ההליך להגיש הצעות לתכנון מבני משרדי העירייה</p> שימו לבמועדי ההליך הוארכו, וחלק מתנאי ההשתתפות שונו ראו קובץ מתוקן "מסמכי ההליך" בקובץ המצורף מטה העירייה מעוניינת להפוך את משרדיה ושטח "כיכר ספרא" למתחמי עבודה חדשניים ומתקדמים, שיאפשרו את העלאת רווחתם של העובדים, יצירת קהילתיות, הגברת פיריון העבודה והתאמת אופן העבודה לשיטות העבודה המתפתחות תוך ניצול מיטבי של שטח הבנין לרבות הגדלת מספר העובדים בבניין 1.את ההצעות יש למסור ביד בלבד בתיבת הצעות המחיר שבמחלקת המכרזים כיכר ספרא 1 קומה 2 חדר 289, לא יאוחר מ- 28.8.18 בין השעות 9.00 - 1200 בלבד. (הצעה שתגיע לאחר מועד זה לא תתקבל).שאלות הבהרה ניתן להגיש בדואר אלקטרוני MICHRAZIM@JERUSALEM.MUNI.IL עד 17.7.18 עד השעה 1700 תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו עד 24.7.18 למסמכי ההליך לחצו כאןלקובץ הבהרות 2 לחצו כאןלקובץ הבהרות 3- לחצו כאן14/05/2018 21:00:00
קול קורא למאגר יועצים/נותני שירותים הפקעות והסדרת מקרקעיןhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/mekarkein.aspxקול קורא למאגר יועצים/נותני שירותים הפקעות והסדרת מקרקעין<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים באמצעות אגף נכסי עירייה מזמין בעלי מקצוע להיכלל במאגר יועצים לביצוע תהליכים בהפקעות ובהסדרת מקרקעין בירושלים.</p>​את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, בצירוף המסמכים הנדרשים, אל האגף לנכסי העירייה ככר ספרא 1 ירושלים. סדר ההגשהההצעות יוגשו בעותק אחד בלבד ובעותק על גבי דיסק און קי לציין על גבי המעטפה "קול קורא מאגר - יועצים / נותני שירותים בנושא הפקעות והסדרת מקרקעין"ההצעות יוגשו עד תאריך 6.9.18 בשעה 1400 לשאלות הבהרה ניתן לפנות עד לתאריך 29.8.18 בשעה 1600, לכנרת רמתי בדוא"ל RTKINERET@jerusalem.muni.il למסמכי ההליך לחצו כאן13/08/2018 21:00:00
קול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוח https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ConsultantPlanners.aspxקול קורא קבלת הצעות למאגר שרותיי תכנון, ייעוץ ופיקוח <img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>האגף לתחבורה ופיתוח תשתיות מזמין להגיש הצעות להיכלל בהרחבת מאגר יועצים בתחומים שונים : מתן שירותי ייעוץ ותכנון בעבור העירייה בנוגע לעבודות סלילה, תשתיות וכבישים לפי התפלגויות.​</p>ההצעות תוגשנה במעטפות סגורות למנהל תכנון - אגף תושי"ה, בתיבת המכרזים (כיכר ספרא 1 קומה 3 ), על כל מעטפה יצוין פרטי ההליך ותכלול את כל המסמכים הנדרשים. מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, כ"ה בתשרי תשע"ט 4.10.18, בשעה 1400.לשאלות ו/או הבהרות ניתן לפנות בכתב בדואר האלקטרוני KFIFAT@jerusalem.muni.ilהעירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים המלאים לחצו כאןלחוזה לחצו כאן​12/08/2018 21:00:00
קול קורא להקמת מאגר מודדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/StockSurveyors.aspxקול קורא להקמת מאגר מודדים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה בזאת מודדים מוסמכים להגיש הצעות להקמת מאגר מודדים, לצורך הכנת תכניות לצרכי רישום ורישומן בלשכת רישום מקרקעין, עבור המחלקה למידע ומיפוי באגף רישוי ופיקוח על הבניה.</p>​לשאלות או הבהרות ניתן לפנות ליובל דוד צוברי בדוא"ל tzyuval@jerusalem.muni.ilאת ההצעות יש למסור במסירה אישית במעטפה סגורה לתיבת המכרזים בכיכר ספרא, בניין מס'1, קומה 3, עמדה 13, עד ליום שני, ח' בתשרי תשע"ט 17.9.18, בשעה 1200אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטים המלאים- לחצו כאןלתנאי ההליך- לחצו כאןלחוזה לחצו כאן11/08/2018 21:00:00
קול קורא להשתתפות בשמחת בית השואבה תשע״טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Simchat_Beit_Hashoeva.aspxקול קורא להשתתפות בשמחת בית השואבה תשע״ט<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​האגף לתרבות תורנית מעוניין לקיים ולהשתתף באירועי חג הסוכות –"שמחת בית השואבה" בבתי הכנסת בשכונות ירושלים.</p>בתי כנסת המעוניינים לקיים אירוע במועד זה , מוזמנים להגיש בקשות, טפסים והנחיות בדוא"ל alatara@jerusalem.muni.il או לפנות לאגף לתרבות תורנית, ככר ספרא בניין 3, קומה 3, עמדה 180, החל מיום ראשון א' באלול תשע"ח 12/8/18 ועד ליום ראשון ט"ו אלול תשע"ט 26.8.18 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 1000- 1400 .לא יתקבלו בקשות לאחר מועד זה.הערותיש לצרף לבקשה טופס מסודר על כל פרטיו, הצעות מחיר לפי ההנחיות וכל אישוריהמס המאפשרים תשלום ו/או צילום צ'ק מבוטל. (אישור ניהול ספרים ואישור ניכוי מס וכדומה)• רק בקשות עם הטפסים הנדרשים תטופלנה.• אין במודעה זו התחייבות האגף לקיום אירועים או אישור בקשה מסוימת לקיום אירוע.• אישורי הבקשות כפופים לכמות הבקשות ולמסגרת התקציבית המאושרת למטרה זו.• אין לשלוח בקשות ומסמכים בפקס.לאחר הגשת הבקשה, יש להגיע ולחתום על טופס "התחחיבות לפרסום שלט חסות מאת עיריית ירושלים", ולקבל שלט לפרסום בבית הכנסת במהלך האירוע, יש להגיע בזמן קבלת קהל לאגף תרבות תורנית, כאמור לעיל. לפרטים מלאים אודות הליך לחצו כאןלטופס הצעת מחיר לחצו כאן16/07/2018 21:00:00
קול קורא - פרויקט גוף מחול ומקום 2019https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/BodyDancePlace.aspxקול קורא - פרויקט גוף מחול ומקום 2019<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​כוריאוגרפים תושבי ירושלים היוצרים בירושלים מוזמנים להגיש מועמדות כדי להשתתף בפרוייקט גוף מחול ומקום.</p>גוף/מחול/מקום הוא פרויקט של המחלקה למחול אגף תרבות ואמנויות - עירית ירושלים, בשיתוף הפקולטה למחול של האקדמיה למוסיקה ולמחול. מטרתו של הפרויקט לגשר בין הסטודנטים הבאים לירושלים ללימודי תואר ראשון במחול ובין קהילת הכוריאוגרפים הירושלמית הפועלת בה, בתהליך מחקר, לימוד ויצירה אינטנסיבי ובליווי אמנותי מקצועי. היוצרים הנבחרים לפרויקט יעבדו עם רקדני אנסמבל המחול של האקדמיה ותוכנית המצוינות בפקולטה למחול.קריטריונים להגשת מועמדות• כוריאוגרף תושב ירושלים היוצר בירושלים• גיל 21 ומעלה. • כוריאוגרפ/ית מקצועי או יוצר/ת המתעניינת בתנועה/גוף שהעלת/ה בעבר לפחות 2 יצירות. • בקשות חריגות ייבחנו ויידונו על ידי הועדה האמנותית.תאריך אחרון להגשה 30 לאוגוסט 2018 שעה 1000ההגשה לפרויקט באימייל לפרופסור נטע פולברמכר, האקדמיה למוסיקה ולמחול הפקולטה למחול - לחצו כאן ולעינת רז גלוברמן מנהלת המחלקה למחול, אגף תרבות ואמנויות עיריית ירושלים - לחצו כאן פרטים נוספיםלפרטים נוספים אודות הפרוייקט ודרישותיו, אופן הגשת המועמדות, לוח זמנים וכדומה לחצו כאן05/08/2018 21:00:00
קול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתיתhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/social_involvement.aspxקול קורא בנושא חינוך - העצמה, התפתחות אישית ומעורבות חברתית<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור תכניות בנושא חינוך ערכי, העצמה, התפתחות אישית, מעורבות חברתית ותמיכה פדגוגית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים. </p>העירייה יוצאת בקול קורא לתכניות התערבות לחנוך ערכי והכנה וליווי של תלמידי יסודי, חטה"ב והתיכונים, על פי תנאי הסף והקריטריונים בהתאם למסמכי ההליך המפורטים בקובץ המצורף מטה.המועד להגשת שאלות הבהרה הינו 26.08.2018 עדהשעה 1200 לגב' רנאן עליאן בדואר אלקטרוני Rnalian@jerusalem.muni.il את ההצעות יש למסור במעטפה סגורה למינהל החינוך ולהכניס לתיבת המכרזים במינהל החינוך בכיכר ספרא, בניין 3 קומה 2 בארכיב. עד לתאריך 30.08.2018 העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעות או חלק מהן או הצעה כלשהי.למסמכי ההליך ופרטים מלאים לחצו כאן04/08/2018 21:00:00
קול קורא בדבר הגשת בקשות להפעלת אירועי תרבות ופנאיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/YaridBezalelRetro.aspxקול קורא בדבר הגשת בקשות להפעלת אירועי תרבות ופנאי<img alt="לוגו של העירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הודעה בדבר הגשת בקשות לטובת שימוש במרחב  הציבורי במתחם בצלאל ומדרחוב אבן ישראל לטובת הפעלת אירועי תרבות ופנאי</p>עיריית ירושלים מעוניינת לקבל בקשות להפעלה ומימון פעולות בתחומי תרבות, פנאי, אמנות וירידים במרחב הציבורי, מאת יזמים, העומדים בתנאים המפורטים להלן, בכל הנוגע להפעלת יריד אמנות ופעולות תרבות בשטח הציבורי ברחוב בצלאל, שץ גן הסוס (בור שיבר) ויריד רטרו (וינטג') במדרחוב אבן ישראל בירושלים בהתאם להיקף פעילות שיוצע על ידי היזם להלן "הפרויקט".את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה במסירה ידנית, בתיבת ההצעות, באגף תרבות ואמנויות, כיכר ספרא בנין 10 קומה 4, עד ליום חמישי, י"ט באלול תשע"ח 30.8.18 בשעה 1600.שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום שני ה-20.8.18 באמצעות המייל לגברת מזל מרדכי שאזו - לחצו כאןתשובות יפורסמו באתר העירוני עד ליום ראשון ה-26.8.18.אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לפרטים נוספיםלמידע אודות נוהל קול הקורא - לחצו כאןלטיוטת ההסכם לחצו כאןלמפרט העבודה לחצו כאן לנספח הביטוח לחצו כאן 06/08/2018 21:00:00
קול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים במינהל הכספיhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Financial_advisors.aspxקול קורא לקבלת הצעות להיכלל במאגר יועצים במינהל הכספי<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​המינהל הכספי בעיריית ירושלים מעוניין להרחיב את מאגר היועצים בתחומים: שירותי יעוץ למקסום ובקרה על הכנסות ממשרדי ממשלה ו/או מגופים חוץ עירוניים אחרים כגון: טוטו, מפעל הפיס, קק"ל, ועוד. שירותי יעוץ כלכלי לבקרה תפעולית ולבקרה תקציבית על פרויקטים עירוניים ושירותי בקרה תפעולית בפרויקטים עירוניים שונים.</p>לשאלות או הבהרות ניתן לפנות בכתב לשרה כהן בדוא"ל chsara@jerusalem.muni.ilיש להגיש הצעות לכל תחום בנפרד במעטפות סגורות למינהל הכספי, בתיבת המכרזים, כיכר ספרא 1, קומה 5, אגף החשבות והניהול הפיננסי עד ליום ראשון, ח' באלול תשע"ח 19.8.18, בשעה 1200. אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי. לתשובות על שאלות הבהרה לחצו כאןלפרטים אודות מסמכי ההליך לחצו כאן30/07/2018 21:00:00
קול קורא למתן שירותים לליווי פדגוגי במנהל חינוךhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/StudentsinRisk.aspxקול קורא למתן שירותים לליווי פדגוגי במנהל חינוך<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​קול קורא לקבלת הצעות לליווי פרטני ותמיכה פדגוגית לבתי ספר חדשים ייחודיים - וצומחים ובתי"ס לאוכלוסיית תלמידים בסיכון</p>​עיריית ירושלים באמצעות מנהל חינוך, אגף חינוך ערבי, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך בבקשה למתן הצעות עבור ליווי פרטני ותמיכה פדגוגית ארגונית לבתי ספר במזרח העיר ירושלים.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות במנח"י הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 3 (קומה 8), בארכיב הקומה, לא יאוחר מיום 19.8.2018את הצעות יש להגיש ע"ג נספח ב' המצורף לקול הקורא.המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו 12.8.2018 בהודעת דוא"ל ל -.ABMAHA@jerusalem.muni.iljbmissada@jerusalem.muni.il אין העירייה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי.לפרטים מלאים לחצו כאןלחוזה לחצו כאן 25/07/2018 21:00:00
קול קורא להיכלל במאגר יועצים למתן שירותים בתחום הנגישותhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/negishut.aspxקול קורא להיכלל במאגר יועצים למתן שירותים בתחום הנגישות<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​המחלקה לנגישות במנהל תכנון ותשתיות מזמינה בזאת יועצי נגישות להציע את מועמדותם להיכלל במאגר יועצים למתן שירותים בתחומי מבנים, תשתיות, סביבה ושירות</p>​תחומי מבנים תשתיות, סביבה ושירות• סקרי נגישות והמלצות לתכנון• מתן שירותי ייעוץ נגישות בתחום התכנון, הפיקוח וייעוץ כללי בתחום הנגישות.• מתן שירותי תכנון אדריכלי למרכיבי הנגישות.• מתן שירותי הדרכה בתחום הנגישות.יועצים לעניין ההזמנה זו הינם מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה – מתו"ס ומורשה נגישות השירות.לפרטים נוספים ניתן לפנות לרות חטבי בדוא"ל hbrut@jerusalem.muni.il/את ההצעות, בצירוף המסמכים, יש להגיש במעטפה סגורה עליה יצוין "המחלקה לנגישות – מאגר יועצים", במסירה אישית לידי רות חטבי או שולמית טריקי בכיכר ספרא 1 קומה 4, עמדות 179/181, עד ליום חמישי, כ' באלול תשע"ח 31.8.2018, עד השעה 12.00.מסמכי ההליךלנספחים לחצו כאןלהסכם לחצו כאן23/07/2018 21:00:00
קול קורא להפעלת דוכן בשוק ארבעת המיניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/8FourSpeciesMarket.aspxקול קורא להפעלת דוכן בשוק ארבעת המינים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות להפעלת דוכן בשוק ארבעת המינים שיתקיים במשך ארבעה ימים בין יום כיפור לסוכות.​</p>פעילות שוק ארבעת המינים תתקיים בימים חמישי עד ראשון בין התאריכים י"א-י"ד תשרי, 20 בספטמבר עד 23 בספטמבר. יום חמישי בין השעות 2100-0900, יום שישי בין השעות 0900 - 1400 מוצ"ש עד חצות, ערב חג, יום ראשון בין השעות 1400-0900.במסגרת השוק תותר לבעל דוכן לשווק ולמכור את ארבעת המינים (לולב, אתרוג, הדס, ערבה) וכן קישוטי סוכה בלבד.את ההצעות יש להגיש עד יום ראשון, כ"ב באלול, 02.09.2017, באגף תרבות ואמנויות, במזכירות הנהלת האגף, כיכר ספרא בנין 10 קומה 4.לפרטים נוספיםניתן להתקשר לטלפון 02-6298062 לפרטים מלאים אודות ההליך לחצו כאן21/07/2018 21:00:00
הגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטייניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/ExcellentPlayer.aspxהגשת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​זוהי פנייה מטעם עיריית ירושלים לאגודות ספורט וספורטאים בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים.</p>​עיריית ירושלים פונה בהליך זה לאגודות ספורט ירושלמיות ולספורטאים ירושלמים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט בהתאם לדרישות המפורטות במסמך המצורף. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד יום 6/9/2018 לידי משה רנד, בניין 10, קומה 2, כיכר ספרא, ירושלים. פרטים נוספים ניתן לקרוא במסמך המצורף - לחצו כאןלפרטים נוספים וקבלת מסמכי ההליך לצורך הגשת הצעה יש לפנות למר משה רנד מאגף הספורט בטל' 02-6297533. 16/06/2018 21:00:00
קול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SponsorshipsForEvents.aspxקול קורא לבקשת חסויות לאירועים בירושלים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​מוצג בזאת קול קורא לבקשת חסויות לאירועי תרבות, חינוך, רווחה, ספורט ופנאי בירושלים, עבור תכניות, כנסים, פעילויות ואירועים ברחבי העיר שיתקיימו באמצעות אגפי העירייה במהלך שנת 2018, בהתאם לתנאי נוהל חסויות המופיע באתר העירוני.</p>גוף הרוצה להציע מתן חסות לאירועים או לפעולות שהעירייה מבצעת, ייפנה בכתב בבקשה לאגף הרלוונטי בצירוף מכתב נלווה המתאר את הצעת החסות.האגפים רשאים לבחור חסות מתאימה מבין החסויות המוצעות בהתאם לחזון העירייה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף ותקציבו וכן רשאים לפנות לנותני חסות פוטנציאליים נוספים.החסות הרלוונטית תוגש לאישור בוועדה מקצועית ולאחר מכן ייחתם הסכם שיאושר ע"י לשכת היועץ המשפטי לעירייה. בהסכם יפורטו התחייבויות נותן החסות וכן התחייבויות העירייה כלפיו וייחתם כדין על ידי מוסמכי החתימה מטעם העירייה ונותן החסות.להלן פירוט אירועים המתוכננים ע"י אגפי מינהל תרבות, חברה וספורטאירועי יום העצמאות, אירועי יום ירושלים, קיץ בכיכר ספרא, לילה לבן, אירוע פיוטים וסליחות, פסטיבלי שכונות, אירועי חורף וחנוכה לצעירים, פסטיבל צמי"ד, מרתון ירושלים, צעדת ירושלים, מרתון ספינינג, סובב ירושלים באופניים, מרוץ לילה, סטריטבול, אירועי משפחות צעירות בקיץ, שגרת אירועים למעמד היצירתי, מרוץ אופניים בינלאומי, אירועי פתיחת שנה אקדמית בירושלים, אירועי חורף, אירועי תרבות תורנית, אירועי מורשת ישראל, אירוע ספורט נוספים ועוד.מדובר ברשימה לא סופית שעשויה להשתנות במהלך השנה. לגבי אירועים נוספים המתוכננים ע"י אגפי העירייה השונים יש להתעניין מול האגפים הרלוונטיים.לנוהל המפורט- לחצו כאן07/03/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00