הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

הגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטייניםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/SportScholarships.aspxהגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />קול קורא לאגודות ספורט בירושלים להגשת בקשות לקבלת מלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטייניםעיריית ירושלים פונה בהליך זה לאגודות ספורט ירושלמיות לקבלת בקשות למלגות עירוניות עבור ספורטאים מצטיינים המתאמנים באגודות הספורט בהתאם לדרישות המפורטות מטה.מפרט השירות הנדרש והתנאים בהם על המציע לעמוד מפורטים במסמכי ההליך. לפרטים המלאים לחצו כאןלפרטים נוספים וקבלת מסמכי ההליך לצורך הגשת הצעה יש לפנות למר משה רנד מאגף הספורט בטלפון 02-6297533.את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית עד יום שני 16 באוקטובר 2017 לידי משה רנד, בניין 10, קומה 2, כיכר ספרא, ירושלים.06/09/2017 21:00:00
קול קורא - פסטיבל ירושלים לאמנויות 2018https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/pestivalOmanut2018.aspxקול קורא - פסטיבל ירושלים לאמנויות 2018<img alt="" src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​אגף תרבות ואמנויות מזמין אתכם להגיש הצעות לפסטיבל ה-17, שיתקיים בירושלים בין התאריכים: 6.3.18 - 12.3.18. אמנים וגופים אמנותיים, מתחומי התיאטרון, המוסיקה, המחול והאמנות החזותית (פלסטית).</p>פסטיבל ירושלים לאמנויות מהווה במה חשובה ומרכזית לאמנים ולגופים אמנותיים, ומציע חשיפה להפקות בתחומי אמנויות הבמה והאמנות החזותית.(בתחומי האמנות החזותית והפלסטית יבחנו תערוכות ייחודיות / אירועי אמנות)בבחינת ההצעות תינתן עדיפותלהפקות מקוריות וחדשות (הצגות בכורה)להפקות המייצרות שיתופי פעולה בין אמנים ובין תחומים שוניםלהצעות יש לצרףשם ותקציר ההצעהשם מגיש ההצעה ותפקידו בהפקהקורות חיים של היוצרים ותפקידם בהפקה חומר ויזואלי של העבודה (צילום, סרטון, הדמיה וכדומה)פרטי התקשרות (שם, כתובת דוא"ל, כתובת דואר ומספר טלפון)את ההצעות יש להגיש לא יאוחר מיום ראשון ה – 15.10.2017תשובות יינתנו עד יום ראשון ה- 12.11.2017לבירורים ולשליחת ההצעות ניתן לפנות בדוא"ל arts-festival@jerusalem.muni.il או בטלפון 02-6298143 04/09/2017 21:00:00
הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחידhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Cisco.aspxהודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />הודעה על כוונה להתקשר עם חברת סיסקו כספק יחיד לפי תקנה 3(4) לתקנות העיריות (מכרזים) ולפי תקנה 3 (30) לתקנות חובת המכרזים לביצוע מיזם משותף.מינהל פיתוח כלכלי, עסקי וטכנולוגי (להלן "מינהל") קיבל הצעה מחברת סיסקו (להלן "החברה") להקמת מיזם משותף של יישום טכנולוגיות לעיר-חכמה וציוד בשני מרכזי תעסוקה ויזמות.חברת סיסקו הציעה לעירייה להתקין ולתחזק על חשבונה המלא לתקופה של 36 חודשים, ללא עלות כספית לעירייה, מערכת תקשורת ומצלמות שיינוטרו ע"י מערכת שו"ב מרכזית לניהול עיר חכמה.פרטים אודות המיזם/הפרויקט לרבות טיוטה מחוזה התקשרות מול חברת סיסקו מפורסמים באתר האינטרנט העירוני תחת הכותרת "קול קורא".מינהל פיתוח פנה לוועדת המכרזים של העירייה בבקשה להכריז על חברת סיסקו כספק יחיד ולאשר להתקשר עם חברת סיסקו בביצוע מיזם משותף, לאור תנאי ההצעה ומימונו. ובכוונת ועדת המכרזים של העירייה לאשר את הבקשה לעיל בכפוף לפרסום הודעה לציבור דנן שמהותה בחינה האם קיימים מציעים נוספים/ התנגדויות מיוחדות.כל גוף (להלן "הפונה") המעוניין להגיש התייחסות/התנגדות/הצעה דומה או טובה יותר מוזמן לעשות כן עד לתאריך 01.10.2017.ההצעות/ התנגדויות יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים העירונית להחלטתה.לפרטים נוספים ניתן לפנות למר אלון בן דור, עוזר מקצועי לראש מינהל פיתוח בדוא"ל bnalon1@jerudalem.muni.il עד לתאריך 21.09.2017. לטיוטת חוזה ההתקשרות לחצו כאןלמפרט השירותים לחצו כאן30/08/2017 21:00:00
קול קורא להיכלל במאגר שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוניhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/OrganizationalConsulting.aspxקול קורא להיכלל במאגר שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />קול קורא להציע הצעות להיכלל במאגר למתן שירותי ייעוץ בתחומי הייעוץ והפיתוח הארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון מנהלים וחדשנות בעיריית ירושליםמפעם ירושלים בעיריית ירושלים מזמין בזה מציעים להגיש הצעה להיכלל במאגר יועצים ומאמנים למתן שירותי ייעוץ ופיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה וביצועה, אימון למנהלים וחדשנות בעיריית ירושלים.העירייה תפנה מעת לעת בהתאם לצרכיה ליועצים / חברות אשר יהיו כלולים במאגר, לצורך קבלת הצעות לליווי תהליכים כמפורט בתכולת העבודה. כל פרויקט יתוחר בנפרד על פי הקריטריונים הנדרשים וכן תערך פניה לממליצים במידת הצורך.המפעם הינו גוף שמטרתו לסייע לעירייה, ליחידותיה השונות ולמנהליה להשיג את יעדיהם, להתייעל לשפר את השירות הניתן על ידם, באמצעות כלים של פיתוח ארגוני, פיתוח הדרכה ואימון. מפעם ירושלים משויך ארגונית לעיריית ירושלים. המפעם מהווה שותפות בין משרד הפנים לרשות המקומית ועובד בתיאום מלא עם אגף משאבי אנוש בעירייה. לפרטים על מערכת המפעמים ולהרחבה על פעילות מפעם ירושלים, ניתן להיכנס לאתר מפעם לפרטים המלאים ונספחים לחצו כאןהגשת המועמדות למאגר תוגש במעטפה סגורה ובצרוף נספחים רלוונטיים למפעם ירושלים, לבניין ניו- יורק כיכר ספרא 10 לא יאוחר מתאריך 31 באוקטובר 2017 עד שעה 1200. (הכניסה לבניין הינה מול פיצה ממילא ברחוב יפו, כיכר צה"ל), אנא תאמו מראש הגעתכם בטלפון 02-6298014.לפרטים ולהבהרות, יש לפנות בכתב בלבד ליעל חקלאי קאופמן, מנהלת המפעם במייל hkyael@jerusalem.muni.il, עד לתאריך 10 באוקטובר 2017. מענה לשאלות יינתן עד לתאריך 22 באוקטובר 2017 באתר עיריית ירושלים. באחריות המציעים לעקוב אחר הפרסומים המופיעים באתר.אנא שימו לב כי עיריית ירושלים סגורה במועדי ישראל ראש השנה (23-20 בספטמבר), חג סוכות (12-4 באוקטובר), ולכן לא יהיה מענה טלפוני או אפשרות להניח מעטפות.29/08/2017 21:00:00
הגשת הצעות לקורסים בתחום המוזיקה למרכז העירוני למוזיקהhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/MusicCourses.aspxהגשת הצעות לקורסים בתחום המוזיקה למרכז העירוני למוזיקה<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />קול קורא להגשת הצעות לקורסים בתחום המוזיקה למרכז העירוני למוזיקההמרכז העירוני למוזיקה נותן לציבור שירותי חינוך והעשרה מוזיקאליים מכל התחומים, מלימוד כלי, פרויקטים חינוכיים בבתי הספר , אירועי תרבות מוזיקאליים, סדנאות בתחום המוזיקה, הרכבים ותזמורות.במסגרת זו מעוניין המרכז העירוני למוזיקה להציע לקהל הרחב קורסים מתחום המוזיקה.הקורסים יתוכננו, לשנת הלימודים 2017-2018 , לקיץ 2018 ,שנת הלימודים 2018-2019 ולקיץ 2019.מוסדות ללימודי מוזיקה מוזמנים להציע הצעות לקורסים הנ"ל .תנאים להגשת ההצעההקורסים מיועדים למוזיקאים ולקהל הרחב בכל הגילאים ויכללו סדרת מפגשים, מגיש ההצעה יכול להגיש מספר קורסים באורכים שונים.הקורס צריך להיות מקצועי עם מנחה מוכר בתחום.מציע ההצעה צריך להיות מוסד מתחום המוזיקה עם ניסיון מוכח בהוצאת קורסים מחוץ לתחומו (כדוגמת שלוחת לימודי חוץ) של לפחות 3 שנים.סוג ההתקשרות ושיתוף הפעולה יכלול מתן אכסניה לקורסים בלבד וסיוע בפרסום באמצעים הקיימים, על מגיש הבקשה יהיה לנהל את הקורס לרבות התהליך האדמיניסטרטיבי, כולל רישום, גביית כספים וכל מה שקשור לניהול התקין של הקורס כולל אמצעים טכניים במידה וידרשו ולא ימצאו במרכז העירוני למוזיקה.מחיר הקורס המוצע לקהל המרכז העירוני למוזיקה יהיה נמוך ממחירו בבית הספר המציע.על המציע שיבחר יהיה ליצור מנגנון וקריטריונים להנחה לפי תנאים סוציואקונומיים (שיאושר על ידי האגף).המרכז העירוני למוזיקה לא מתחייב לבחור במוסד אחד ותתכן התקשרות עם כמה מוסדות.המרכז העירוני למוזיקה לא מתחייב לבחור בכל הקורסים המוצעים ע"י מוסד מצוין.בבחירת המוסד אתו תבחן ההתקשרות יילקחו בחשבון המוניטין של אותו המוסד, הקורס המוצע, מחירו ומקצועיות מעביר הקורס.את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך 1 באוקטובר 2017. פרטי יצירת קשררוני גלסglroni@jerusalem.muni.il16/07/2017 21:00:00
הגשת בקשות להפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוערhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/TechnologicalPrograms.aspxהגשת בקשות להפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הודעה בדבר הגשת בקשות לטובת הפעלת תוכניות טכנולוגיות בלתי פורמאליות לבני נוער במסגרת המרכז העירוני ליזמות נוער</p>​עיריית ירושלים (אגף חברה), מעוניינת לקבל הצעות להפעלת תוכניות חינוך בלתי פורמאליות בתחומי הטכנולוגיה לבני נוער במסגרת מרכז היזמות העירוני לנוער ברחוב יוסי בן יועזר 20 ומזמינה גופים ללא כוונות רווח המעוניינים להגיש הצעות, אשר עומדים בתנאים שיפורטו להלן, בכל הנוגע להפעלת תוכניות טכנולוגיות לנוער, להלן - "התוכניות".לפרטים מלאים, תיאור הפרוייקט ועיקריי הדרישות לחצו כאן14/05/2017 21:00:00