הודעות קול קורא – עיריית ירושלים

הודעות - קול קורא

חיפוש הודעות:
חיפוש חופשי:
יצוא לקובץ PDFיצוא לקובץ Excel

 

 

פרסום מאגר יועצים למתן שירותיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/AdvertisingResults.aspxפרסום מאגר יועצים למתן שירותים<img alt="לוגו עירייה" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=14" style="BORDER:0px solid;" /><p>​ להלן רשימת מאגר יועצים למתן שירותים עירוניים:</p>​ רשימת מאגר יועצים קול קורא בנושא​שם האגף/מחלקה​קובץ שמות הזוכים​מאגר עורכי דין חיצוניים - גבייה​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים - מפעם​מנהל עירוני ומשאבי אנוש​לרשימת הזוכים לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הכלכלי, ביטוחי ותקציבי​מינהל כספי ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים –מנהלת קרית העירייה​אגף לוגיסטיקה, מנהלת קרית העירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים איכות הסביבה​איכות הסביבה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר עורכי דין חיצוניים​אגף היועץ המשפטי לעירייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן מאגר יועצים בתחום עיר חכמה​מינהל פיתוח ​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים בתחום הדיגיטל​מינהל פיתוח​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר היועצים למתן שירותי ייעוץ בתחום הבנייה ​אגף ספורט​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר מתכנני חשמל​מחלקת מאור​ לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – מתכנני / מהנדסי תנועה למתן שירותי תכנון הסדרי חניה ותכנון פיזי של חניונים​אגף שירותי חנייה​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים – שמאי הרכב הכלליים ​אגף אכיפה ושיטור עירוני לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים/מתכננים – מנהל תכנון​אגף לתחבורה ופיתוח תשתיות​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום החרום והבטחון​​אגף חרום ובטחוןלרשימת הזוכים - לחצו כאן​​מאגר יועצים בתחום מבנים מסוכנים​המחלקה למבנים מסוכנים​לרשימת הזוכים-לחצו כאן​מאגר מודדים ​גף רישוי ופיקוח (מח' מידע ומיפוי)​לרשימת הזוכים - לחצו כאן​מאגר יועצים למתן שליחויות ​אגף היועץ המשפטי​לרשימת הזוכים -לחצו כאן​​​​ 16/07/2018 21:00:00
קול קורא למערכת ממוחשבת לניהול כספי גן ילדיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/Financial_Management_Garden.aspxקול קורא למערכת ממוחשבת לניהול כספי גן ילדים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה הצעות מחיר עבור מערכת ממוחשבת לניהול כספי הגן</p>​את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת מכרזים באגף כללי מינהל חינוך, בכיכר ספרא בניין 3, קומה 2 בימים ראשון עד חמישי בין השעות 800 עד 1500 לא יאוחר מתאריך 11/12/18 בשעה 1200 שאלות הבהרה ניתן להגיש לרונן קארו בדוא"ל לחצו כאןאו אל שלי חסן בדוא"ל לחצו כאן מועד הגשת שאלות הבהרה עד ארבעה ימים לפני המועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות למסמכי הקול קורא לחצו כאן26/11/2018 22:00:00
קול קורא להצעות מחיר לשי טו בשבט עבור עובדי עיירית ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/2bshvat.aspxקול קורא להצעות מחיר לשי טו בשבט עבור עובדי עיירית ירושלים<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><div>עיריית ירושלים באמצעות ארגון העובדים פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות מפורטות עבור שי לטו בשבט עבור עובדי עיריית ירושלים</div><div><br></div>​ארגון העובדים יוצא בהליך ובמסגרתו מארז לטו בשבט בסך 70 ₪ לאריזה הכוללים את מע"מ.המועד האחרון להגשת הצעות בהליך דנן נקבע ליום ראשון ח' טבת תשע"ט, 16 בדצמבר 2018. את ההצעות ( דוגמא של מארז מלא) יש להגיש בקופסא סגורה ללא זיהוי חיצוני ביום ראשון ח בטבת תשע"ט 16 בדצמבר בין השעות 900 - 1400 במשרדי ארגון העובדים בניין 4 , קומה 3 , כיכר ספרא, ירושלים. בתוך המארז יש להכניס מעטפה לבנה סגורה ובתוכה שם המציע / החברה עם תמונה ותיאור מילולי של המארז.שאלות ו/או בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל מר טוקר טוביה מזכ"ל ארגון העובדים בטלפון 050-2150330 או בדוא"ל לטוביה טוקר לחצו כאן או בדוא"ל לשובל סוזי צ'נרו לחצו כאן , טלפון 02-6294444 הזוכה מתחייב להציב בכיכר ספרא עובד מטעמו שיחלק את המארזים המוזמנת (כ- 7,000) ביום 13.01.19 שעה 09.00 ולחלקם עפ"י שוברים בטווח הימים 13.01.19 ועד ל – 17.01.19 ז' שבט ועד י"א שבט בשעות 10.00 -17.00.הזוכה מתחייב לספק את המארזים באותה איכות ביחס למארז שהוגש לצורך התמודדות במכרז. העיריה תשלם לזוכה עבור העובד הנ"ל סך של 50 ₪ לא כולל מע"מ לכל שעת עבודה זאת בנוסף לתמורה בגין המארזים.ארגון העובדים יעמיד לרשות הזוכה מקום/ חנות במתחם העירייה בכיכר ספרא בירושלים לחלוקת השי כולל אמצעי נעילה.בתום ימי החלוקה תבוצע ההתחשבנות מול הזוכה בהתאם למספר שוברי השי שיוצגו, יתרת המארזים לכמות המוזמנת תימסר לאחריות ארגון העובדים.למסמכי ההליך - לחצו כאןלחוזה - לחצו כאן​24/11/2018 22:00:00
קול קורא - פרס מנהל החינוך לשנת תשע"טhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/educationPrize.aspxקול קורא - פרס מנהל החינוך לשנת תשע"ט<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עיריית ירושלים מזמינה המלצות לפרסים בשלוש קטגוריות: מוסדי, אישי וחינוכי  וזאת כחלק משבוע החינוך שמקיימת עיריית ירושלים יוענקו פרסי מינהל החינוך על שם אבי סלע ז"ל, הניתן כהוקרה על עשייה חינוכית.</p>​הגשת המלצות לתיבת המייל pedagogia@jerusalem.muni.il בלבד.הנכם מוזמנים להגיש המלצות מפורטות ומנומקות (לפי ההנחיות במסמך זה)ולציין בכותרת המלצה לפרס החינוך תשע"ט.לא תתקבלנה המלצות לאחר 16/12/18, ח' טבת תשע"ט לפרטים מלאים - לחצו כאן20/11/2018 22:00:00
הזמנה להצטרף למאגר בעלי מקצוע לגיל הרך ולבריאות השןhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/kolKore_professional.aspxהזמנה להצטרף למאגר בעלי מקצוע לגיל הרך ולבריאות השן<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​​אגף בריאות הציבור והגיל הרך בעיריית ירושלים מקים מאגר מנחים ומדריכים למתן שירותים לגיל הרך ויועצים לבריאות השן.</p>להלן רשימת בעלי המקצוע המבוקשים מנחי קבוצות הוריםמפעילי קבוצות ילדים ו/או קבוצות הורים וילדיםמרצים מדריכים ו/או מטפלים בתחומים תזונה, ריפוי בדיבור, ריפוי בעיסוק, פיזיוטרפיה, בריאות הנפש יועץ לבריאות השןבעלי מקצוע בתחומים שונים, המבקשים להיכלל במאגר, יגישו טופס בקשת הצטרפות בצירוף כל המסמכים הנלווים באמצעות מעטפה (על גבה יכתוב המציע את שם היועץ/שם העסק והתחום בו מוגשת ההצעה) ובמסירה אישית.במסגרת הצעתכם להיכלל במאגר, עליכם למלא ולהגיש את המסמכים הנדרשים המופיעים בקישור "לקובץ המפורט של ההליך".בנוסף מצורף חוזה ונספחי ביטוח שונים המדגימים את הדרישות עם כניסתכם לעבודה. אין צורך למלא מסמכים אלו כעת.מועד הגשה עד ולא יאוחר מיום 31/12/18, כ"ג התשע"ט בשעה 1200, לתיבת המכרזים הממוקמת בכיכר ספרא 5 קומה 1.בשאלות והבהרות ניתן לפנות עד ליום 15/12/18 בשעה 1500, לאתי סלמי באמצעות דוא"ל SLETI@jerusalem.muni.il לקובץ תשובות לשאלות- לחצו כאן קבצים להורדהלקובץ המפורט של ההליך לחצו כאןלנספח ביטוח יועץ בריאות השן לחצו כאןלחוזה יועצים, מנחים ומדריכים לחצו כאןלנספח ביטוח יועץ פרא-רפואי לחצו כאןלנספח ביטוח מרצים, מדריכים ומנחים לחצו כאן​19/11/2018 22:00:00
עתודות ניהוליות - הליך חדשhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/managementAtuda.aspxעתודות ניהוליות - הליך חדש<img alt="" src="/SiteCollectionImages/281223154217_old.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" /><p>​הוועדה למסירת עבודות תכנון החליטה לבטל את הליך עתודות ניהוליות ולצאת להליך חדש. יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה מוזמנים להגיש בהתאם למפורט להלן</p>המחלקה לפיתוח ההון האנושי, באגף משאבי אנוש בעיריית ירושלים בשיתוף עם מפעם ירושלים מזמינים בזאת יועצים ארגוניים ומפתחי הדרכה להגיש הצעה לגיבוש, בנייה והטמעת תהליך עתודות ניהוליות בארגון כולל פיתוח תוכניות הכשרה וביצוען. את התהליך מובילים אגף משאבי אנוש והנהלת העירייה.על המציע / החברה להיות רשומים באחת מרשימות המציעים של העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים 8/2016.הגשת ההצעהעל המציעים להגיש הצעה לתיבת ההצעות בעיריית ירושלים כיכר ספרא, בניין 3 קומה 4,בלשכת מנהלת אגף משאבי אנוש אורלי בנברון- מנהלת הלשכה עד לתאריך 11/12/18.לשאלות / בקשה להבהרות ניתן לשלוח אך ורק בכתב לגב' מיכל גרינוולד בדוא"לgrmichal@JERUSALEM.MUNI.IL חשוב לוודא קבלת החומר בטלפון 02-6298005 לפרטים המלאים ולחוזה ההתקשרות - לחצו כאןבהמשך לבקשות הספקים, להלן חוזה מתוקן. על המציעים לצרפו חתום יחד עם מסמכי ההצעה.לתשובות לשאלות הספקים - לחצו כאן07/11/2018 22:00:00
קול קורא ליזמיםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/JointActionCommittee.aspxקול קורא ליזמים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=12" style="BORDER:0px solid;" /><p>​עירית ירושלים מעודדת קיום אירועים ופעולות בתחומי תרבות ואמנות, חברה, רווחה, ספורט, בריאות, דת ופנאי ומציגה קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא.</p>מוצג בזאת, קול קורא לתמיכה במיזמים בירושלים, בשיתוף בין העירייה לבין תאגיד בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי והכל בהתאם לתנאי נוהל "מיזמים ופעולות משותפות" המלא המופיע מטה.הבקשות להשתתפות העירייה בתקציב מיזם/ פעולה משותפת ידונו על ידי וועדה מקצועית. הוועדה תהא רשאית להחליט באשר להשתתפות העירייה בתקציב האירוע ובאשר לשיעור ההשתתפות כאמור. הועדה תהא רשאית להחליט באשר לתנאים נוספים לאישור השתתפות עירונית, לרבות אופי האירוע ותכניו ואינה מחויבת לקבל כל הצעה שהיא. את הבקשות לאירועים ופעילויות בשנת 2018 ניתן להגיש, לכל המאוחר, 40 ימים לפני מועד האירוע. יובהר כי השתתפות העירייה מותנית בקיום תקציב עירוני למיזם/פעולה המשותפת.להלן חלק מהתנאים להשתתפות בפעילותהאגף הרלוונטי ממליץ על השתתפות העירייה בתקציב הפעילות.היוזמה לפעילות באה מצדו של היזם הפרטי ו/או האגף.האירוע מיועד לציבור הרחב ומתקיים בירושלים. תינתן עדיפות לאירועים המיועדים לקהל רחב.עלות הפקת האירוע לא תפחת מ 15,000 ₪ שיעור ההשתתפות המבוקש של העירייה לא יעלה, בשום מקרה על 50% מעלות הפרויקט בפועל או מ- 500,000 ₪ לפי הנמוך מבין השניים, או סכום גבוה יותר במקרה של מיזם משותף בהתאם להוראות הנוהל.הכניסה לאירוע הנה חופשית או מסובסדת. במקרים בהם נמכרים כרטיסים במחיר רגיל, חלק מהכרטיסים יימכרו בהנחה לבעלי תעודת תושב ירושלים.לצורך חישוב השתתפות העירייה בפעולה, תנוכה מתקציב הפעולה ההכנסה ממכירת כרטיסים.האירוע תורם להעשרת חיי התרבות/האומנות/הספורט/הרווחה/החברה/הבריאות/דת בעיר בהתאם לחזון העיריה ובהתאם לתוכניות העבודה של האגף הרלוונטי.הפרסום לאירוע יכלול את הלוגו של עיריית ירושלים ויהיה מתואם עם האגף לדוברות והסברה.לא תהיה השתתפות עירונית בפעילות בעלת אופי פוליטי/מפלגתי.לא תינתן תמיכה עירונית כפולה הן בפעולה משותפת והן מתקציב התמיכות העירוני. ככל שתקציב המזון באירוע עולה על 5% מתקציב האירוע ינוכה תקציב המזון מתקציב הפעולה לצורך חישוב השתתפות העירייה. מוסד המבקש את השתתפות העירייה יפנה בכתב בבקשה אל האגף הרלוונטי בצרוף מכתב נלווה המתאר את מטרת האירוע, תוכנו, תאריך יעד, גורם מבצע, מיקום האירוע, קהל היעד, תקציב מפורט, פירוט מקורות המימון, תוכנית מפורטת, פירוט בדבר ניסיון קודם של המבקש, מסמכי ההתאגדות ואישורים (ניהול ספרים וניהול תקין מרשם העמותות\ ההקדשות).ככל שעלות הביצוע בהתאם לדו"ח הביצוע בפועל שיהיה מאושר על ידי רואה חשבון, תהיה קטנה מעלות הביצוע המתוכננת מקורית, תופחת השתתפות העירייה, ככל שאושרה, באופן יחסי.ההשתתפות תעוגן בהסכם חתום שנוסחו מצורף כנספח א' לנוהל. פרטים אודות נוהל מיזמים ופעולות משותפותלמידע נוסף - נוהל מיזמים ופעולות משותפות - לחצו כאןלטופס רשימת המסמכים להגשת הבקשה - לחצו כאן10/01/2018 22:00:00
אופק מחול – קול קורא לשנת 2019https://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/OfekMachol.aspxאופק מחול – קול קורא לשנת 2019<img alt="אופק מחול" src="/RecreationandCulture/PublishingImages/OfekMachol.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים- הפקולטה למחול והמחלקה למחול - אגף תרבות ואמנויות עיריית ירושלים, מציעים למרכזי המחול בירושלים בעלי קבוצות מחול בגילאי חטיבה ותיכון להצטרף לפרויקט "אופק מחול" לשנת 2018-19.האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים- הפקולטה למחול והמחלקה למחול - אגף תרבות ואמנויות עיריית ירושלים, מציעים למרכזי המחול בירושלים בעלי קבוצות מחול בגילאי חטיבה ותיכון להצטרף לפרויקט "אופק מחול" לשנת 2018-19.מטרת הפרויקט לייצר רף הוראה וסטנדרטים מוכרים לצורך קידום איכות ההוראה, מרכזי המחול והישגי הרקדנים הלומדים בהם, בליווי מקצועי של סגל הפקולטה למחול.המחלקה מעניקה מימון מלא לפרויקט למרכזים העומדים בקריטריוני הקבלה לתוכנית בשנה הראשונה להצטרפותם לתוכניתקיומם של לימודים מסודרים במרכז המחול של המקצועות בלט קלאסי / מחול מודרני-עכשווי.מיועד לקבוצות רקדנים מכיתות ז' ומעלה בשנת הפעילות 2018-19.מועד תחילת התוכנית נובמבר 2018.לפרטים נוספים ולהרשמהיש לפנות להילה מוקדסי רכזת התוכנית במייל dancejer.muni@gmail.com לפרטים המלאים - לחצו כאן30/10/2018 22:00:00
קול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/PropertyEastJerusalem.aspxקול קורא לקבלת הצעות לשכירות נכסים במזרח ירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים, באמצעות מנהל חינוך, מזמינה בזאת מציעים העומדים בתנאים המפורטים להלן, להציע הצעות לשכירת נכסים במזרח ירושלים למטרת מוסדות חינוך.מינהל חינוך ירושלים מבקש לקבל הצעות לשכירת מבנים עבור מוסדות חינוך, כמפורט להלןמבנה ששטחו לא יפחת מ- 250 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-200 מ"ר.מבנה ששטחו לא יפחת מ- 1000 מ"ר, בצירוף חצר/שטח חיצוני צמוד למבנה בשטח שלא יפחת מ-500 מ"ר.בשכונות הבאות כפר עקב, מחני פליטים שועפאט, בית חנינא, שועפאט, עיסוויה, אלטור, וואדי אלג'וז, שיך ג'ראח, מרכז העיר, סלוואן, אבו טור, ראס אלעמוד, ג'בל מוכבר, סוואחרה, צור באהר, אום טובא.ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה וחתומה לתיבת ההצעות הממוקמת במשרדי העירייה בכיכר ספרא בבניין 1 קומה 5. את ההצעות יש להגיש למר מוחמד עוויסאת אגף נכסי העירייה, לא יאוחר מתאריך 27 בדצמבר 2018 עד השעה 1200.את ההצעות יש להגיש ע"ג נספח 1 המצורף לקול הקורא.למען הסר ספק מובהר כי העירייה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה, כל הצעה, ואינה מתחייבת להשתמש בתקציב העומד לרשותה, כולו או חלקו.הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.לפרטי ההליך המלאים ולנספח 1 - לחצו כאןלחוזה השכירות - לחצו כאן24/11/2018 22:00:00
קול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושליםhttps://www.jerusalem.muni.il/Municipality/kol/Pages/RehearsalsSpaces.aspxקול קורא לשימוש בחללי חזרות עבור יוצרי מחול עצמאיים בירושלים<img alt=" " src="/SiteCollectionImages/Default182_124.jpg?RenditionID=13" style="BORDER:0px solid;" />עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.עיריית ירושלים מזמינה יוצרי מחול עצמאיים מירושלים להגיש בקשה לשימוש בחללי חזרות בירושלים.החלל יעמוד לשימוש היוצר בעבודתו המקצועית שלא למטרות רווח (סטודיו או אולם), לצורכי חזרות לפרויקט אמנותי אחד, לפרק זמן מוגדר של עד 6-12 חודשים.כמו כן, בתמורה, יידרש היוצר לעשייה אמנותית בסביבת העבודה, במטרה לקדם את חיי האמנות והיצירה בעיר ולעודד את הקשר בין האמן לקהילה.לפרטים המלאים ולקריטריונים לחצו כאןאת הבקשות יש לשלוח במייל על טופס הגשת מועמדות, עם הפרטים והמסמכים הרלוונטיים לכתובת -יעל - יוצרי מחול עצמאיים בירושלים - לחצו כאן 14/02/2018 22:00:00