הזמנה להגיש הצעות לביטוח צי הרכב העירוני - עיריית ירושלים

הזמנה להגיש הצעות לביטוח צי הרכב העירוני

עיריית ירושלים מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביטוחי צי הרכב העירוני. ​

תצוגת תאריך

20/04/2017

01/01/1970 00:00

תמונה1

 עיריית ירושלים מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות לביטוחי צי הרכב העירוני (בעיקר צד ג' וחובה) לתקופת ביטוח 1.7.17-30.6.18. רשאים להשתתף בהליך זה מבטחים המורשים כדין לערוך ביטוחים בישראל, בהתאם לתנאים המפורטים בהליך.

הגשת ההצעה:
ההצעה תוגש בתוך מעטפה סגורה (עליה רשומים פרטי ההליך) לתיבת ההצעות במחלקת הביטוחים אשר בכיכר ספרא 1, קומה 5, עמדה 210 , אצל מר אבי אזרזר לא יאוחר מיום 11.5.17 ט"ו באייר תשע"ז בשעה 12:00

לפרטי ההליך, הכנסו!

תשובות לשאלות הבהרה

ריכוז רשיונות רכב שנתבקשו להציג

ריכוז נתוני תביעות


חזור