קול קורא עבור יום האישה- עיריית ירושלים

קול קורא להציע הצעות לרכישת מתנות עבור יום האישה

ארגון עובדי עירית ירושלים מזמין בזאת מציעים העומדים בתנאי ההליך להציע הצעות עבור רכישות מתנה המתאימה לעובדות העירייה ליום האישה. ​

תצוגת תאריך

28/02/2018

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

לוגו עירייה

תמונה1

המציע הינו תאגיד ע"פ דין, אדם ו/או גוף משפטי אחר המתמחה באספקת מתנות לגופים גדולים. צפי כמות נדרשת סה"כ כ -5,500, הרכישה תבוצע במרוכז, עובדת שתבחר שלא לקבל לממש את המתנה הזוכה מתחייב להעניק זיכוי / שובר בסכום שיסוכם בין הצדדים.   

​את דוגמת המתנה יש להגיש בצרוף מעטפה סגורה עם מפרט המתנה ופרטי הספק לארגון העובדים בכיכר ספרא בנין 4 קומה 3 לידי הגב' טובה דוד-חי לא יאוחר מיום חמישי 15.4.18 עד לשעה 14:00.

הבהרות ופרטים  

שאלות ו/ואו בקשות למתן הבהרות לגבי ההליך דנן זה יש להפנות אל טובה דוד חי בטלפון 02-6298444 או לנייד 050-7313492 או בדוא"ל dhtova@jerusalem.muni.il.

לפרטים המלאים- לחצו כאן

לחוזה לחצו כאן


חזור