קול קורא להרחבת היקף מתנדבי שנת שירות בירושלים – עיריית ירושלים

קול קורא להרחבת היקף מתנדבי שנת שירות בירושלים

עירית ירושלים מבקשת לקבל הצעות לפעולות משותפות לטובת הרחבת פעילות מתנדבי שנת שירות לקידום ילדים ונוער ירושלמי במסגרות פורמאליות וא–פורמאליות בירושלים.

ללא תאריך

27/01/2019

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

עירית ירושלים מבקשת לקבל הצעות לפעולות משותפות לטובת הרחבת פעילות מתנדבי שנת שירות לקידום ילדים ונוער ירושלמי במסגרות פורמאליות וא–פורמאליות בירושלים.

בהתאם לתנאי נוהל מיזמים ופעולות משותפות.


מועד אחרון להגשת מועמדות: במעטפה סגורה, עד ליום שני ו' באדר א' התשע"ט, 11 בפברואר 2019 עד השעה 12:00, לכיכר ספרא, יפו 19, קומה 2, לתיבת המכרזים של אגף חברה ונוער.

את טופס הבקשה והנספחים הנדרשים במלואם יש לשלוח לדוא"ל: Conerya@jerusalem.muni.il

לפרטים יש לפנות לנריה כהן, רכז מכינות ושנות שירות, בטלפון: 058-7784535, במשרד: 02-5468107, דוא"ל: conerya@jerusalem.muni.il

לפרטי ההליך המלאים - לחצו כאן

לנספח "נוהל לפעולות משותפות" - לחצו כאן

לנספח "רשימת מסמכים לפעולות משותפות" - לחצו כאן

חזור