קול קורא למומחים בוועדת תסקירים

אגף רווחה במינהל לשירותי קהילה מזמין  פסיכולוגים ופסיכיאטרים מומחים
להגיש הצעות לצורך מתן שירות בוועדות תסקירים בנושאי: משמורת, הסדרי ראיה ואפוטרופוסות.​

ללא תאריך

07/12/2017

01/01/1970 00:00

נגישות :

לפרטים נוספים :

תמונה1

מחלקת מעברים סדרי דין מעוניינת ליצור מאגר של פסיכולוגים ופסיכיאטרים, למתן שירותי מומחים בוועדות תסקירים , שמתוכו יבחרו המומחים שיועסקו על-ידה.​

את פרטי ההליך ניתן לראות בקובץ המצורף מטה.

הגשת ההצעות:

  • את ההצעות  יש להגיש במעטפה סגורה  לתיבת המכרזים באגף הרווחה כיכר ספרא בנין 3 קומה 7, מול עמדה 131
  • מועד אחרון להגשת הצעות: יום חמישי י' טבת תשע"ח, 28.12.2017, בשעה 12:00
  • הצעות שיוגשו לאחר המועד הנ"ל לא תיבדקנה ותוחזרנה למציע כמות שהן.
  • יש להגיש את כל המסמכים המפורטים בטופס הרישום כולל טופס זה "תנאי ההליך" חתום ע"י המגיש.

העירייה אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למחלקת מעברים בטלפון: 02-5468246 ( שלוחה 0) ו/או בדוא"ל: MAAVARIM@JERUSALEM.MUNI.IL

לפרטי ההליך לחצו כאן

לפרטי החוזה לחצו כאן


חזור